I takt med at lønnskostnader i Norge stiger og konkurransen fra utlandet blir stadig tøffere må norske firmaer jobbe enda hardere for å opprettholde konkurranseevnen. 

Et av disse tiltakene er å automatisere lageret, og det er her Urban kommer inn. Med over 20 års erfaring i den norske logistikkbransjen har han en dybdeinnsikt som kommer kundene til gode.