De fleste montørene vi bruker i prosjekter leies inn til hvert enkelt prosjekt avhengig av størrelsen og behovet. Noen ganger komme man over mennesker som viser en innstilling og en arbeidsinnsats som imponerer så mye at man vil ha de med videre, noe som var tilfellet med Willfred.