Baneanlegg for pallgods

Baneanlegg for pallgods er ofte en god løsning til og fra et lagringsanlegg. Anlegget kan bestå av både gravitasjonsbaner og motordrevne baner. Det kan være rullebaner, lamellbaner og kjedebaner alt avhengig av godsets tyngde, type lastbærer og håndteringsretning.

Egenskaper: 
  • Moduloppbygget for å tilpasse funksjoner som for eksempel akkumulering.
  • Kan benyttes som buffer til og fra produksjon.
BROSJYRE

Transportbaner for pall

Les mer