Baneanlegg for smågods

Baneanlegg for smågods er ofte brukt som hjelp til plukk i forskjellige soner. Det kan også fungere som et rent transportanlegg fra A til B. Her kan man ha både gravitasjonsbaner eller baner med motor. Baneanlegget kan bestå av rulledrift eller transportbånd hvilket avhenger av godstype.

Egenskaper: 
  • Kan benyttes i forbindelse med plukksløyfer også i flere etasjer
  • Kan benyttes som sorteringssystem hvor man sorterer god i henhold til sorteringskriterier som butikk, ruter, transportør etc
  • Kan være en oppsamler for pakker i et pakkeområde. Eksempelvis kan man legge en pakke på banen som igjen samler opp flere pakker, og transporterer disse videre til en postcontainer. Dette vil redusere gangtid og øke effektivitet.
BROSJYRE

Transportbane for smågods

Les mer