Cuby shuttlesystem

Dette produktet leveres av vår samarbeidspartner SSI Schäfer

Cuby Shuttlesystem er en høyhastighet løsning for helautomatisk lagring av kasser. Systemet gir mulighet for å lagre i dobbel dybde for god plassutnyttelse.

Shuttle systemet består av en reol, minst én heis og en shuttle for hvert lagringsnivå. I tillegg kommer vedlikeholds plattformene (heisplattform, koplingsskap og adkomstplattform) samt styringen og logistikkprogramvare.

Det er stor fleksibilitet når det gjelder utformingen av reolsystemet med en utvidelsesmulighet på inntil 42 lagernivåer i høyden.

Til forskjell fra Miniload som opererer med kraner med tilgang til alle høydene, opererer Cuby individuelt på hver høyde i systemet. Dette gir en høyere hastighet og bedre redundans.

Egenskaper: 
  • Høyeffektivt plukk og innlegg.
  • Plasseffektiv. Utnytter høyden optimalt.
  • God ergonomi.
  • Innlegg og plukk kan skje helt uavhengig av hverandre.
  • Alle kasser/lokasjoner raskt tilgjengelig til enhver tid
  • Optimal løsning også for hasteordre
  • Kassene kjøres automatisk ut og inn av anlegget.
  • Plukk og varemottak kan være i et annet område av lageret.
  • Opptil 35 kg pr. kasse i belastningskapasitet.
  • Normal effektivitet er 500 – 1000 plukklinjer/time pr. operatør avhengig av oppsett.