Cuby shuttlesystem

Egenskaper: 
  • Høyeffektivt plukk og innlegg.
  • Plasseffektiv. Utnytter høyden optimalt.
  • God ergonomi.
  • Innlegg og plukk kan skje helt uavhengig av hverandre.
  • Alle kasser/lokasjoner raskt tilgjengelig til enhver tid
  • Optimal løsning også for hasteordre
  • Kassene kjøres automatisk ut og inn av anlegget.
  • Normal effektivitet er 500 – 1000 plukklinjer/time pr. operatør avhengig av oppsett.