Flexishuttle

Egenskaper: 
  • Variable godsstørrelser
  • Kan også være i frysemiljø
  • Plasseffektiv. Utnytter høyden optimalt.
  • God ergonomi.
  • Innlegg og plukk kan skje helt uavhengig av hverandre.
  • Alle kasser/lokasjoner raskt tilgjengelig til enhver tid
  • Optimal løsning også for hasteordre
  • Kassene kjøres automatisk ut og inn av anlegget.