Reolsikring

Slitasje

Hvert år utsettes en pallereol for tusenvis av små og store sammenstøt av trucker som forårsaker skader og materialtretthet. Det er derfor meget viktig at reolene fortløpende kontrolleres for feil og materialtretthet.

Forebyggende sikring

Det er ikke bare skader på selve reolen som kan forårsake arbeidsulykker. Overbelastning av bærejern, gods som faller ned eller paller som blir feilplassert på bærejern kan forårsake store skader på personel og materiell. Av fornuftige og rimelige tiltak kan vi tilby:

 • Stolpe- og hjørnebeskyttere
 • Underkjøringssikring
 • Rassikring
 • Pallestopper
 • Gitterrist
 • Belastningsskilt
 • Tverrpallsstøtte
 • Palluttrekk
 • Reolkontroll
 • Merking av reoler
 • Skilting
 • Sikkerhetskurs
Arbeidsmilø

NS-EN 15 635 er navnet på den gjeldende europeiske normen for reolsikkerhet på norske arbeidsplasser. Her ligger det klare regler for konstruksjon, montering og bruk av pallereoler. Reoler fra Lager & Industrisystemer (LIS) er sertifisert i henhold til Det Norske Veritas og ISO 9001 sine krav.

Reolkontroll

Vi tilbyr årlig ettersyn av aller typer reoler fra alle leverandører. Ta kontakt med vår sikkerhetssjef for å vite mer om reolsikring.

Ta kontakt med vår sikkerhetssjef for å vite mer om reolsikring.