Miniload

Automatisk smågodshåndtering

Det helautomatiske reservedelslageret med miniload-systemet er forenlig med prinsippet "vare-til-mann". Hele lagerenheter fulle med komponenter styres mekanisk via dataer, løftes ut av stålreolene med automatiske plukkekraner og føres til montasjeplassen eller til et annet transportledd.

Mens plukkekranene jobber kan lagerarbeideren arbeide med de allerede hentede komponentene. Ingen store plukkområder foran reolene trengs.

De plukkranene som brukes tilpasses etter det aktuelle behovet for løfting, trekking eller gripeteknikk. Én plukkran kan ha flere slike egenskaper. Plukkranen kan øke sin kapasitet, noe som sparer kostnader.

Miniload-lagre prosjekteres med små marginer, og stiller høye krav til nøysomhet i byggteknikken. De bygges for enpalls- eller flerpallslagring, som hyllesystem eller kanallager, og kan leverers til høylager i ferdig hall eller som en ferdig silo løsning.

Les om hva du må vite om det moderne lageret her. 

EGENSKAPER
Helautomatisk plukk
For smågodshåndtering
Kasser, brett eller kartonger
Plukkraner
Høylager eller silo-bygg
BROSJYRER
VIDEOER