<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=117188&amp;fmt=gif">

VELKOMMEN TIL BLOGGEN VÅR

Her skriver vi i LIS hver uke om ting som engasjerer oss. Vårt ønske er at bloggen vil gi deg verdifull innsikt og et bedre grunnlag for å ta fremtidige lager- og logistikkavgjørelser.

ABONNER PÅ BLOGGEN

Mest leste artikler

[Video] Er det trygt å ferdes på lageret ditt? Slik sikrer du reolene

Store takhøyder, trucker med høy fart og tunge paller – lageret kan være et risikofylt sted å ferdes. Men med noen enkle...

6 ting du bør vite om lagerautomaten LogiMat

Hva om du kunne spare gulvplass, samtidig som du ble tre ganger mer effektiv i arbeidet?

Lagerautomater har vært i bruk lenge...

Ta meg til ressurssiden
4_ting__se_etter.png

Skrevet av 

Eirik Toft | 08.06.2016

Selv om du har bestemt deg for å oppgradere lageret, er det ikke så lett å vite hvilke løsninger du skal velge. Mulighetene er sannsynligvis flere enn utfordringene. Det er jo for så vidt en bra ting, men hvem skal hjelpe deg med å finne de beste løsningene? Her er de fire viktigste tingene du bør se etter når du velger en samarbeidspartner.


1.
Noen som kan hjelpe deg med å kartlegge behov

Du trenger noen som er på lag med både deg og lagersjefen din, og som kan hjelpe dere å sortere ut de utfordringene dere har og finne ut hvilke behov dere må tilfredsstille. Kartleggingsfasen er den viktigste fasen. Alt som blir gjort etter dette er et resultat av de valgene du tar her. Derfor er det avgjørende at du allerede her har med eksperter i prosessen.

En ekspert vil samarbeide med dere og utarbeide et rammeverk (en konseptstudie) for hva som skal skje videre. Dette rammeverket innebærer blant annet å avdekke:

  • Kundens ønsker, krav og behov
  • Kundens målsetninger for fremtidig drift og vekst
  • Innredningskonsept
  • Funksjonskrav

Det er nettopp dette rammeverket erfarne teknikere tar hensyn til når de utvikler den optimale totalløsningen for deg. Lager og industrisystemer AS jobber ut i fra en metode som er utviklet på bakgrunn av årevis med erfaring innenfor fagfeltet, som kalles LSDP (LIS Solution Delivery Process). Dette er en modell som sikrer felles tolkning av hva som skal leveres og hvem som er ansvarlig for hva. Det vil også foreligge en klar fremdriftsplan som viser test, overtagelse og tilgjengelighet av det ferdige lageret. 

2. En totalleverandør

For å påse en sømløs overgang til nytt utstyr og funksjoner, er du avhengig av å samarbeide med en totalleverandør som kan hjelpe deg gjennom alle faser av prosjektet. En totalleverandør bør ha følgende egenskaper, kunnskap og kompetanse:

  • Innsikt i og rådgivning av alle mulige kombinasjoner og løsninger
  • Kan levere både tradisjonelt og moderne utstyr, som eksempelvis pallereoler og software-systemer
  • Kan levere kvalitetsprodukter
  • Kan levere skalerbare og fleksible løsninger
  • Erfaring med profesjonell prosjektledelse og gjennomføring

3.   Noen som tilbyr skreddersydde løsninger

Ingen lagre er helt like. Du er derfor nødt til å samarbeide med noen som kan tilpasse løsningene til din bedrifts behov. Lager og industrisystemer AS har blant annet eget verksted hvor utstyr kan tilpasses hver enkelts behov, og løsningene kan spesiallages for å gi deg akkurat det du trenger.

Vil du se nærmere på noen konkrete eksempler hvor LIS har tilpasset løsninger for kunder kan du ta en titt her:

Se også eksempler på andre spesialtilpasninger som er gjort for blant annet Statoil og Møller Bil.

Husk å tenke langsiktig. Du vil sannsynligvis justere eller oppgradere utstyr og systemer over tid. Da er det fint å kunne gjenoppta kontakten med leverandøren som kjenner til deg og din historie. 

4. Noen med lang og bred erfaring fra ulike bransjer og størrelser på lager

Det er viktig at de som skal løse dine utfordringer snakker ditt språk. De må forstå at forholdene på lageret i stor grad påvirker bedriftens produktivitet og lønnsomhet. Det er også viktig at de har gode nettverk, kontakter og referanser innad i bransjen.

Lager og industrisystemer AS er en del av det nordiske nettverket til det tyske logistikkselskapet SSI Schäfer. Nettverket består av til sammen 120 nordiske spesialister som kan bistå deg med dine lager- og logistikkutfordringer.

New Call-to-action
Bli kontaktet angående lager

SKREVET AV


Eirik Toft

Når nyetablerte firmaer opplever suksess er det sjeldent at lagrene er dimensjonert for dette. Fortsatt vekst blir vanskelig uten enten å utvide lageret, eller å innrede lageret på en bedre måte. En av Eirik sine styrker er å kartlegge vareflyten og identifisere flaskehalser.