WMS - lagerstyringssoftware

WMS - lagerstyringsoftware for semi- og helautomatiserte lagre

Et WMS er et intelligent lagerstyringssystem særlig egnet for bruk på automatiserte lagre eller på lagre med krav til hurtige leveranser. Det er en skalerbar og fleksibel løsning som kan anvendes til alt fra en enkel installasjon på en pc, til en mer kompleks lagerløsning med mange brukere, funksjoner og utstyr. Ingen kunder er like og et WMS kan enkelt konfigureres til de faktiske behov, med en rekke moduler og tilpasningsmuligheter, og kan dermed sikres at det i mange tilfeller kan brukes en standard løsning med et minimum av tilpasninger med de fordeler dette gir med enklere og billigere vedlikehold.

Les mer om hva et WMS-system er og om du trenger det her.

Fordelene med å implementere et WMS på lageret er mange, noen av de viktigste er:
  • Markant økning i produktiviteten ved installasjon av utstyr som lagerautomater 
  • Bedre plassutnyttelse. Avansert lokasjonsstyring utnytter plassen optimalt.
  • Færre feil gir bedre kvalitet som igjen gir fornøyde kunder og reduserte kostnader.
  • Et WMS er designet for å være enkelt å bruke, det betyr at det tar kort tid å lære opp nye medarbeidere eller vikarer.
  • For å kunne forbedre arbeidsprosessene bør man ha måltall for lagerets effektivitet. Et WMS har de nødvendige verktøy og gir et totaloverblikk over lageret, en viktig egenskap og helt uunnværlig hvis det brukes teknikker som Lean o.l  for løpende produktivitetsforbedringer.

 

Få med deg artikkelen: 10 steg til WMS-suksess

EGENSKAPER
Markant økning i produktiviteten
Bedre plassutnyttelse
Reduksjon i antall feilplukk
Kort opplæringstid
Tilpasset LEAN
Leser både 1D og 2D strekkoder, samt RFID-brikker
Kort ROI
BROSJYRER