<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=117188&amp;fmt=gif">

VELKOMMEN TIL BLOGGEN VÅR

Her skriver vi i LIS hver uke om ting som engasjerer oss. Vårt ønske er at bloggen vil gi deg verdifull innsikt og et bedre grunnlag for å ta fremtidige lager- og logistikkavgjørelser.

ABONNER PÅ BLOGGEN

Mest leste artikler

Alt du må vite før du flytter til nytt lager

Har bedriften din vokst fra lageret sitt? Gratulerer! Her er dine neste skritt.

Det kommer en dag i alle suksessfulle...

Må du søke om tillatelse for å bygge mesanin på lageret?

Som en slags mellometasje, faller mesanin litt mellom to stoler. Her er svarene du har lett etter.

Vurderer du å kjøpe mesanin...

Ta meg til ressurssiden
masterdata-effektivt-lager

Skrevet av 

Urban Jansson | 08.05.2020

Er det én ting vi anbefaler alle våre kunder, så er det å ta masterdata på alvor. Det gir deg nemlig kunnskapen du trenger for å velge riktige løsninger for lageret ditt.

Det gjelder ikke bare for lager, men for absolutt alt: For å ta gode beslutninger, må du ha mye kunnskap i bunn.

Du har to typer statistikk som forteller deg hvordan du bør optimalisere lageret: Ordrehistorikk og masterdata. Antageligvis har du god kontroll på ordrehistorikken allerede. Den forteller deg hva du selger mest av, hva du begynner å gå tom for, og så videre. Kort sagt – vareflyten din. Men har du også oversikt over dine masterdata?

Hva er masterdata?

Masterdata er tallene som sier noe om størrelse, vekt og volum på varene dine, og tilsvarende for lagerplassen din. Du har kanskje hørt om grunndata eller stamdata, som er synonymer for det samme. 

De fleste ERP-systemer er satt opp for å kunne legge til masterdata, men av erfaring vet vi at de feltene ofte står blanke. Mange bruker nok skjønn, øyemål, erfaring og gammel vane som erstatning for å se nærmere på tallene. Det kan bety at du ikke utnytter lagerplassen optimalt. Faktisk vil vi påstå at det er umulig å drive et optimalt lager uten grundig masterdata i bunn.

Desto viktigere blir masterdata når du får på plass et WMS – Warehouse Management System, eller lagerstyrringssystem. Mer om dette litt senere, men først:

 

Hvorfor er masterdata så viktig?

Et effektivt lager er et lager der hver vare ligger på riktig plass, og du lagrer minst mulig luft. Du må vite hvor mye plass en vare tar opp, hvor mange det er plass til på en gitt hylle eller kasse, og om reolene dine tåler vekten. Jo større lageret ditt er, desto mer sannsynlig er det at du har store effektiviseringsmuligheter. 

Likevel er det gjerne i forbindelse med nye automasjonsløsninger, eller flytting/utbygging av lageret, at masterdata er aller mest kritisk. Uten å vite eksakt hvor mye plass varene dine tar opp, blir det nesten umulig å velge riktig løsning, og du vil lene deg på rent gjettverk. Ettersom nye lagerløsninger koster en betydelig sum med penger, vil det skape store ringvirkninger for hvor raskt du ser positiv ROI på investeringen.

Si at du ønsker deg en MiniLoad-løsning, hvor varene ligger i plastkasser på 600x400x300 cm. Da må du også vite hvor mange av hver vare du har plass til i en kasse før du begynner å dimensjonere løsningen. Kanskje er du nødt til å få plass til minst fem produkter i én kasse for at løsningen skal lønne seg. Hvis ikke det er mulig, kan det hende du burde velge en helt annen løsning.


Masterdata hjelper deg å automatisere lageret

En moderne automasjonsløsning som MiniLoad eller Logimat vil alltid drives av et lagerstyringssystem, eller WMS (Warehouse Management System). Det er software-biten, som fungerer som hjernen bak robotikken

Vi har tidligere skrevet om de fortreffelige mulighetene et WMS gir deg, som å kunne regne ut den optimale plasseringen for en vare. Men – det forutsetter at du manuelt plotter inn detaljene om den varen i forkant, og dimensjonene og vektkravene til hver hylleplass. Når det er gjort, vil systemet automatisk finne en ledig plass som er riktig for den varen.

For å virkelig tråkke på gassen, burde du kombinere tallene fra ordrehistorikken din (som hvilke varer det går mest av, og dermed burde plasseres lett tilgjengelig) med masterdata (som kan svare på hvor den nærmeste ledige plassen er). Disse to i kombinasjon er hemmeligheten bak Norges mest veldrevne lagre.

Psst... Vi har lansert et helt nytt konsept som effektiviserer din lagerdrift. Les mer om eSKALER her.

 

Hvordan samler du masterdata?

Det er kanskje litt skuffende at du må gjennom en del manuelt arbeid før lageret kan automatiseres, men det er heldigvis noe du bare trenger å gjøre én gang, slik at WMS-systemet kan ta over jobben i etterkant.

Ønsker du å få fortgang i prosessen, kan du kjøpe egne scannere for nettopp dette formålet, som lar deg legge en vare på en glassplate som registrerer vekt og dimensjoner. Ellers blir du pent nødt til å finne frem tommestokken og skrive opp alt sammen manuelt. På et stort lager vil det naturligvis ta en stund å gå fra hylle til hylle og måle opp, så det er en fin arbeidsoppgave for perioder med dødtid.

Vi anbefaler også å høre med leverandørene av varene dine før du begynner å måle og veie. Ofte sitter de på data om produktene fra før – det sparer deg for mye tid! Her må du likevel være obs på å få tallene som gjelder pakningene, og ikke bare enkeltvarene. Plukker du for eksempel større distribusjonspakninger (D-pak) må de ha et annet varenummer enn enkeltvarene (F-pak) på innsiden. Du trenger masterdata på hvor mange stykk enkeltvarer det er i en F-pak (forbrukerpakning), hvor mange F-pak i en D-pak, og hvor mange D-pak det går på en pall.

Registrer alle tallene i ERP-systemet ditt, og du vil automatisk kunne overføre dem til et fremtidig lagerstyringssystem. 

 

Et effektivt lager krever nøyaktig masterdata

Skal du ha nye løsninger for lageret ditt, er det viktig at du tar denne målingen på alvor, og ikke bare gir leverandøren grove gjennomsnitt. For å ta et litt forenklet eksempel: Si at du har to typer paller – én stor og én liten. Leverer du snittet av disse til leverandøren din som ett tall, kan du ende opp med reoler som er beregnet for gjennomsnittspallen din. Da vil halvparten av pallene ikke få plass, og den andre halvparten utnytte plassen utrolig dårlig. 

Du er antakeligvis smart nok til å unngå en så åpenbart ineffektiv situasjon, men det samme kan skje i mindre skala om du ikke gir eksakte tall på alle varene du skal lagre. Jo mer nøyaktig du er, desto bedre vil den endelige løsningen bli. Alle effektive lagre har én ting til felles: De lagrer mye varer, og lite luft.

I tråd med dette er det også viktig å poengtere at reolene allerede har sikkerhetsmargin medregnet. Oppgi den faktiske vekten du trenger at hyllene tåler, og de vil allerede være laget for å tåle litt mer enn dette. Runder du derimot av dette tallet oppover, vil du i praksis få dobbel sikkerhetsmargin, og du ender opp med å betale mer enn du må.

Jo mer nøyaktig masterdata du har, desto lettere blir det for deg å utnytte lagerplassen din optimalt. Det er nøkkelen til et høyeffektivt lager.

 

eSKALER

New Call-to-action
New Call-to-action

SKREVET AV


Urban Jansson

I takt med at lønnskostnader i Norge stiger og konkurransen fra utlandet blir stadig tøffere må norske firmaer jobbe enda hardere for å opprettholde konkurranseevnen. Et av disse tiltakene er å automatisere lageret, og det er her Urban kommer inn. Med over 20 års erfaring i den norske logistikkbransjen har han en dybdeinnsikt som kommer kundene til gode.