<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=117188&amp;fmt=gif">

VELKOMMEN TIL BLOGGEN VÅR

Her skriver vi i LIS hver uke om ting som engasjerer oss. Vårt ønske er at bloggen vil gi deg verdifull innsikt og et bedre grunnlag for å ta fremtidige lager- og logistikkavgjørelser.

ABONNER PÅ BLOGGEN

Mest leste artikler

Atlas 2D er automasjon for deg som er ute etter optimal lagring av pall

Hvorfor skal småvarelagrene få ha all moroa?

Mange av de spennende, blanke automasjonsløsningene der ute er beregnet på...

ABB valgte escala – introduserer første anlegg i Norden

– At ingeniørene fra ABB ble like imponerte over escala-løsningen som oss, tar vi som et enormt kvalitetsstempel, sier Eirik...

Hva koster egentlig en lagerautomat?

Når du regner gevinsten av én eller flere lagerautomater opp mot kostnaden, blir det fort et lukrativt kjøp for lageret ditt.

...

Ta meg til ressurssiden
Header - Hva menes egentlig med lagerautomasjon?.png

Skrevet av 

Eirik Toft | 07.02.2018

Automasjon har blitt et buzzord i bransjen. Men hva er definisjonen på et automatisk lager, og er det noe lageret ditt trenger å være?


Det er mange som sier at de har et helautomatisk lager. Det stemmer ikke alltid. Faktisk blir begrepet brukt noe ukritisk i bransjen, og det er mange som gir lageret merkelappen helautomatisk eller robotlager når det i realiteten bare er noen få maskiner som hjelper operatørene med å plukke og pakke varer.


Automatisk lager har ingen arbeidere

Helautomatiske lagre er, som navnet tilsier, automatiske i alle ledd. Ingen operatører trenger å delta, og alt av inventar og operasjoner jobber på automatikk. Det gir høyere kapasitet og effektivitet, og bedre kontroll. Ikke minst kan det spare arbeiderne for tungt og repetitivt manuelt arbeid.


Semi- eller halvautomatiske lagre krever derimot innsats fra manuelle operatører. Ja, disse lagrene kan ha flere maskiner og løsninger (eksempelvis mobile pallereoler og lagerautomater) som jobber på automatikk, men det gjør ikke nødvendigvis hele lageret automatisk. Derfor vil strengt tatt ikke en plukkerobot som krever «hjelp» fra et menneske kunne regnes som hverken helautomatisk eller robotlager.

Last ned sjekkliste: Hvordan definere ditt lagerbehov?


Velg automatiske løsninger ut fra behov

Vi lever i et oppmerksomhetssamfunn, og derfor vil enkelte aktører bruke uttrykk som automatisk, helautomatisk og robot i markedsføringen sin. Det kan ofte klinge godt hos kundene, og det gir også inntrykket av at selskapet er frempå og bruker nye teknologier.


Hvordan enkelte selskaper markedsfører seg selv skal vi ikke legge oss opp i, men vi får stadig flere forespørsler fra kunder som også vil ha «robotlager», uten at de helt vet om det er det de faktisk trenger.


For all del – vi tilbyr en rekke automasjonsløsninger og ønsker at flest mulig tar i bruk nye teknologier og løsninger. Likevel, det som er viktigst er at du får løsninger som passer driften, ikke hvorvidt løsningene er helautomatiske eller ei. Vi anbefaler derfor at du kartlegger bedriftens behov (det kan du gjøre selv eller med ekstern hjelp), og velger deretter.

New Call-to-action
Last ned sjekklisten for hvordan du definerer lagerbehovet

SKREVET AV


Eirik Toft

Når nyetablerte firmaer opplever suksess er det sjeldent at lagrene er dimensjonert for dette. Fortsatt vekst blir vanskelig uten enten å utvide lageret, eller å innrede lageret på en bedre måte. En av Eirik sine styrker er å kartlegge vareflyten og identifisere flaskehalser.