<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=117188&amp;fmt=gif">

VELKOMMEN TIL BLOGGEN VÅR

Her skriver vi i LIS hver uke om ting som engasjerer oss. Vårt ønske er at bloggen vil gi deg verdifull innsikt og et bedre grunnlag for å ta fremtidige lager- og logistikkavgjørelser.

ABONNER PÅ BLOGGEN

Mest leste artikler

Alt du må vite før du flytter til nytt lager

Har bedriften din vokst fra lageret sitt? Gratulerer! Her er dine neste skritt.

Det kommer en dag i alle suksessfulle...

Må du søke om tillatelse for å bygge mesanin på lageret?

Som en slags mellometasje, faller mesanin litt mellom to stoler. Her er svarene du har lett etter.

Vurderer du å kjøpe mesanin...

Ta meg til ressurssiden
Header - Hvorfor du ikke bør automatisere lageret kun for å være moderne.png

Skrevet av 

Eirik Toft | 09.08.2017

E-handel har skutt i været de siste årene, dette har ført til at fokuset på lageret i stor grad handler om stykkplukk til sluttbruker. På grunn av dette mener mange at du må automatisere for å henge med på utviklingen. Men er automatisering egentlig et krav?

For flere og flere er hurtige leveranser en essensiell del av driften, mens for andre er ikke dette så viktig. Og det er nettopp her automasjon kommer inn i bildet: Når ordrehåndteringer blir stadig flere og varene skal sendes enda kjappere, kan automasjon være løsningen.

Så hva er det du og ditt lager trenger – er det automasjon eller er det kanskje det gamle, trygge som bedriften har forbedret over tid?

Les også: Hva menes egentlig med lagerautomasjon?


4 grunner til at du ikke bør automatisere kun for å ha et moderne lager

 • Du har egentlig ikke råd til investeringen
  Steve Smith i Decision Point Systems har skrevet en artikkel om hva han mener er det viktigste du bør tenke over før du investerer i automatisering.

  Han trekker frem at det å automatisere kan hjelpe bedriften din med å levere kjappere, åpne opp for vekst og ekspansjon og sikre en mer stabil varestrøm. Du må huske at det kan ta lang tid å tjene inn investeringen. Still deg selv dette spørsmålet: Vil automatisering som investering lønne seg for min bedrift?

  Automatisering er som sagt en stor investering, og du bør ikke gjennomføre en eller annen form for automasjon bare for å modernisere lageret. Om du er i tvil, er det kanskje smartere å vente litt. Da kan du følge med på utviklingen, og etter hvert se på løsninger som passer deg og ditt lager.

  Dessuten er det selvfølgelig stor forskjell på å fullautomatisere og å automatisere deler av arbeidsoppgavene på et lager. Kanskje semi-automasjon er mer i takt med lommeboken din, behovet ditt eller kompetansen din?

  Her kan du laste ned vår innsiktsrapport om moderne lager og logistikk.

 • Det er rett og slett ikke behov for automasjon
  Hvor mange ordrelinjer pr. dag plukker du? Hvis det har seg slik at lageret ditt ikke har mer enn 500 ordrelinjer i døgnet er det mulig at det ikke vil lønne seg å investere i automatisering. Automatisering kan være lønnsomt fordi det er mange ordrelinjer å dele kostnadene ut på i tillegg til at varene er lette å håndtere samt lagre. Om du faktisk ikke har behov for det, er det heller ikke en smart investering.

  Det finnes mange tilfeller hvor det å drive etter mer tradisjonelle metoder er det mest fornuftige, både med tanke på investeringer, driftskostnader og produksjon. Det eneste rette svaret er altså ikke alltid automasjon. 
 • Det er relativt stor mulighet for at firmaet ditt vil bli solgt de nærmeste fem årene
  Automasjon fungerer best i firmaer som har stabilitet over lengre tid og som stadig vokser. Har din bedrift vokst svært lite de siste ti årene? Er det forventet lite vekst også i tiden fremover? Og er det en mulighet for at selskapet ditt vil bli solgt de nærmeste fem årene? I så fall er det ikke lurt å starte med automatisering nå.

 • Du tror automasjon er bra for ditt lager, men du har ikke svar på hvorfor
  Det å ha en bevissthet og kunnskap rundt både sortiment, forpakningskvalitet, leverandører og produksjonsmønster er viktig for å kunne forstå hvordan automasjon kan gjøre lageret mer lønnsomt.

  Når det kommer til automasjonsløsninger finnes det et bredt utvalg som dekker ulike behov. Noen bedrifter har forholdsvis små og standardisert varer som enkelt lar seg plassere i en plastkasse, mens andre har et stort varesortiment og ukurante størrelser på produktene.

  Det finnes løsninger som stiller krav til en forutsigbar og jevn ordreinngang for å fungere optimalt, mens andre kan operere med hasteordre og salgspeaker. Investerer du i nytt utstyr, må du derfor være klar for å implementere og ta det i bruk på den beste måten. Har du ikke kompetansen til å gjøre dette, og heller ikke interessen til å sette deg inn i det eller leie inn riktig kompetanse, er det liten vits å investere store summer i nytt utstyr.
last ned innsiktsrapporten - er du oppdatert på moderne lagerdrift?
Innsikt: En rapport om moderne lager og logistikk

SKREVET AV


Eirik Toft

Når nyetablerte firmaer opplever suksess er det sjeldent at lagrene er dimensjonert for dette. Fortsatt vekst blir vanskelig uten enten å utvide lageret, eller å innrede lageret på en bedre måte. En av Eirik sine styrker er å kartlegge vareflyten og identifisere flaskehalser.