<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=117188&amp;fmt=gif">

VELKOMMEN TIL BLOGGEN VÅR

Her skriver vi i LIS hver uke om ting som engasjerer oss. Vårt ønske er at bloggen vil gi deg verdifull innsikt og et bedre grunnlag for å ta fremtidige lager- og logistikkavgjørelser.

ABONNER PÅ BLOGGEN

Mest leste artikler

ABB valgte escala – introduserer første anlegg i Norden

– At ingeniørene fra ABB ble like imponerte over escala-løsningen som oss, tar vi som et enormt kvalitetsstempel, sier Eirik...

Atlas 2D er automasjon for deg som er ute etter optimal lagring av pall

Hvorfor skal småvarelagrene få ha all moroa?

Mange av de spennende, blanke automasjonsløsningene der ute er beregnet på...

Kongsberg Discovery samlokaliserer lager og produksjon i Horten med systemer fra LIS

Kongsberg Discovery i Horten samler det som før har vært fire lagre i ett, ved hjelp av rådgivning og produkter fra LIS.

...

Ta meg til ressurssiden
flytte-bygge-nytt-lager

Skrevet av 

Eirik Toft | 27.05.2020

Hemmeligheten bak et velfungerende lager er å bygge «innenfra og ut». Jo lenger du venter med å involvere systemleverandør, desto vanskeligere blir det.

Har du vokst ut av lageret ditt, og ser deg om etter noe nytt? Vi er her for å advare deg mot å gå i en felle som koster mange norske bedrifter store pengesummer.

Altfor ofte opplever vi nemlig at daglig leder eller lagersjef tar kontakt for å kjøpe systemer til lageret, bare for å oppdage at det nye bygget setter store begrensninger for hvilke løsninger som er mulig å implementere. Det som kunne blitt et lekkert, høyteknologisk lager, blir i verste fall en samling av kompromisser og nødløsninger. 

Alt dette kunne vært unngått dersom de tok kontakt med systemleverandøren dag én. Det er nemlig lagerbygningen som burde formes av systemene – og ikke motsatt.

 

Vanlige utfordringer når leverandøren involveres for sent

Et lagerbygg som ikke er utformet for løsningene du ønsker deg, vil ofte skape problemer gjennom plassering av ventilasjon, sprinklersystem og ikke minst søyler. Dersom du bygger nytt, er det lett å gå for en billig, enkel standardløsning der søylene er jevnt plassert utover bygget. De vil fort stå i veien for større systemer, og kan koste mye å bygge rundt i ettertid.

Takhøyde er en annen vanlig utfordring, og det er mye spennende teknologi du går glipp av dersom taket er for lavt. Jo flere plukklinjer du trenger, desto flere høydemeter har du behov for om du skal automatisere lageret. Trenger du et shuttle-system er alt under syv meter uaktuelt, og helst skal du ha tolv eller mer. Lagerautomater er en god, halvautomatisk løsning, og de krever også rundt syv meter takhøyde for å fungere godt.

En tredje utfordring er selve grunnen lageret er bygget på. Mange løsninger er tunge, og det er ikke gitt at bæreevnen er god nok, dersom du bygger på myk grunn som myr eller løsmasse. Du kan bøte på dette gjennom et solid fundament, men det er viktig at du har et aktivt forhold til disse avgjørelsene fra begynnelsen av, for ikke å støte på ubehagelige overraskelser.

 

Bygg for fremtiden, ikke bare for i dag

Når du bygger nytt lager, eller flytter inn i et nytt lagerbygg, er det også viktig å planlegge for fremtiden. Har du ambisjoner om å skalere, kan du ikke bare bygge etter de eksakte spesifikasjonene du trenger i dag. Et typisk e-handel-selskap kan vokse med så mye som 20 prosent i året. Da tar det ikke lang tid før du trenger å utvide både areal og plukk-kapasitet.

Mange tenker fremover, men kun 5–10 år. Vi anbefaler at du har en idé om hvordan du skal håndtere logistikken 15 år frem i tid. 

Høres det omfattende ut for budsjettet ditt, har du også en annen mulighet. Hvis du investerer i systemer som kan utvide kapasiteten i lageret ditt der du er, kan du utsette flyttingen med flere år. Lagerautomater og mesaniner kan utvide kapasiteten, særlig dersom du har uutnyttet høydeplass. Mobile reoler er en smart løsning for deg med store paller og lav plukkhyppighet, som kan øke kapasiteten med hele 85 prosent.

Som du ser, har du mange muligheter, enten du blir værende, bygger nytt, eller flytter inn i et større lokale. Fellesnevneren er at du må kontakte en systemleverandør før du tar noen avgjørelser. Det er de som vil ha størst kunnskap om hvilke løsninger som finnes, og dermed hvilke som er mest økonomisk gunstige for deg.

 

New call-to-action

New Call-to-action
New Call-to-action

SKREVET AV


Eirik Toft

Når nyetablerte firmaer opplever suksess er det sjeldent at lagrene er dimensjonert for dette. Fortsatt vekst blir vanskelig uten enten å utvide lageret, eller å innrede lageret på en bedre måte. En av Eirik sine styrker er å kartlegge vareflyten og identifisere flaskehalser.