<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=117188&amp;fmt=gif">

VELKOMMEN TIL BLOGGEN VÅR

Her skriver vi i LIS hver uke om ting som engasjerer oss. Vårt ønske er at bloggen vil gi deg verdifull innsikt og et bedre grunnlag for å ta fremtidige lager- og logistikkavgjørelser.

ABONNER PÅ BLOGGEN

Mest leste artikler

Alt du må vite før du flytter til nytt lager

Har bedriften din vokst fra lageret sitt? Gratulerer! Her er dine neste skritt.

Det kommer en dag i alle suksessfulle...

Må du søke om tillatelse for å bygge mesanin på lageret?

Som en slags mellometasje, faller mesanin litt mellom to stoler. Her er svarene du har lett etter.

Vurderer du å kjøpe mesanin...

Ta meg til ressurssiden
TomasJTendenogChristianKulberg

Skrevet av 

Eirik Toft | 13.08.2020

Mange lagersjefer opplever nok en del våkenetter over alle endringene og utfordringene i logistikkbransjen. Kanskje kan vi hjelpe litt på nattesøvnen.

Det er viktig for oss i LIS å ikke bare levere produkter, men å være gode rådgivere for Norges lagre. Som ledd i dette har vi holdt en del seminarer, men nylig hadde vi også vårt første webinar – et livestreamet seminar over nett. 

Webinaret – med Børge Østnes i spissen – kan du se her. Men har du dårlig tid skal vi også oppsummere det viktigste for deg.

Webinar-video fra 11.juni 2020

[Se webinar-video her]

 

Hva holder lagersjefen våken om natten?

Den virkelig store endringen innen lager og logistikk er netthandelens fremvekst, og mange av de nye utfordringene er knyttet til dette. 

Direkte levering av mindre varer til kunden krever hyppigere plukk og hyppigere pakk. Mange er nødt til å levere raskt for å holde seg konkurransedyktige, selv om det kan overskride kapasiteten. Da har vi ikke engang nevnt gratis levering og returhåndtering.

Minstelønnen for lageransatte er lav, og mange opplever mye turnover hos ansatte, og sliter med å få effektivitet ut av vikarene sine.

Og så var det de økende leieprisene på lagereiendom, da – samtidig som netthandel ofte krever større lagerplass.

Det er ikke rart mange river seg i håret.

 

Hvilke løsninger finnes, og hva anbefaler LIS?

Det finnes selvsagt mange forskjellige måter å løse utfordringene på, og ikke alt kan løses med teknologi. Turnoverproblematikk kan ofte løses gjennom høyere lønninger, og velger du å bruke vikarer kan de også bli mye mer effektive gjennom gode opplæringsrutiner.

Når det kommer til selve lagerbygget, er det ofte smart å se om du kan optimalisere det du allerede har, før du begynner å tenke på å flytte inn på et nytt lager. Du kan frigi mye gulvplass ved å bygge i høyden, gjennom løsninger som mobile reoler, eller utnytte plassen du allerede har bedre gjennom lagerautomater.

Ofte er det bedre for de mindre aktørene å investere i denne formen for halvautomasjon, i stedet for å lage et fullstendig automatisert «robotlager». Sistnevnte kan koste mange millioner, mens halvautomatiske løsninger ofte kan skaffes til bare noen hundre tusen.

Et smart tips er å spørre seg hvor mange kontaktpunkter med mennesker en vare må innom før den blir sendt ut. Kan du kutte noen av disse med automasjon, er det en veldig tidsbesparende løsning. Målet må være å kutte mest mulig dødtid.

 

Masterdata og WMS – kunnskap er nøkkelen

Før du gjør noe automasjon, burde du altså skaffe deg skikkelig kontroll på lageret. Det er vanskelig å velge rett løsning om ikke du har grunndataen på plass. Her snakker vi om rullering av varer, hva som selger mye og lite, hvor godt plassen utnyttes og så videre.

Har du denne oversikten, vil du raskt oppdage hva som burde optimaliseres først. Kanskje lønner det seg å få på plass noen nye pakkestasjoner, og så kan du heller utvide plukk senere. Kanskje er det noen varer som selger veldig lite, og som du kan kvitte deg med?

En grundig gjennomgang vil også gjøre det mulig å finne uutnyttet plass – kanskje kan du komprimere plassbruken ved å lagre paller av samme størrelse tettere på hverandre?

Her trenger du med andre ord masterdata. Dette er data på størrelse, vekt og volum, som du må sanke inn selv med penn og papir eller i Excel. Vi i LIS kan bruke denne til å finne optimale løsninger for deg, og du kan selv bruke den for å automatisere deler av lageret gjennom WMS, eller lagerstyringssystem.

For de største aktørene er dette nok en selvfølge, men vi møter også mange små som fortsatt gjør veldig mye for hånd. Bare oversikten alene kan spare lageret ditt for mange feil, og kutte uforutsette hendelser til et minimum.

Hvis du ikke så webinaret, vil vi gjerne avslutte med denne videoen med noen av LIS’ mest spennende automasjonsløsninger til lageret ditt. Sortimentet er bredt, og mye er mulig å ta seg råd til, selv for mindre aktører. Antakeligvis vil du finne noe som kan løse utfordringer for din unike lagersituasjon.

 

HubSpot Video

 

New Call-to-action
New Call-to-action

SKREVET AV


Eirik Toft

Når nyetablerte firmaer opplever suksess er det sjeldent at lagrene er dimensjonert for dette. Fortsatt vekst blir vanskelig uten enten å utvide lageret, eller å innrede lageret på en bedre måte. En av Eirik sine styrker er å kartlegge vareflyten og identifisere flaskehalser.