<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=117188&amp;fmt=gif">

VELKOMMEN TIL BLOGGEN VÅR

Her skriver vi i LIS hver uke om ting som engasjerer oss. Vårt ønske er at bloggen vil gi deg verdifull innsikt og et bedre grunnlag for å ta fremtidige lager- og logistikkavgjørelser.

ABONNER PÅ BLOGGEN

Mest leste artikler

Alt du må vite før du flytter til nytt lager

Har bedriften din vokst fra lageret sitt? Gratulerer! Her er dine neste skritt.

Det kommer en dag i alle suksessfulle...

Må du søke om tillatelse for å bygge mesanin på lageret?

Som en slags mellometasje, faller mesanin litt mellom to stoler. Her er svarene du har lett etter.

Vurderer du å kjøpe mesanin...

Ta meg til ressurssiden
flytte-eller-effektivisere-lager

Skrevet av 

Eirik Toft | 29.11.2019

Man kommer til et punkt der spørsmålet «skal vi flytte, eller effektivisere lageret vi allerede har?» dukker opp. Du er kanskje på det stadiet nå, hvor du tenker gjennom hva du skal velge. Kanskje begynner du til og med å føle deg sikker på hva som er best for din bedrift. Tiden er inne for å handle.

Før du gjør det, kan det være lurt å bli litt mer konkret rundt hva som trengs av utstyr. Ta helst med deg lagersjefen, da det er helt avgjørende at dere spiller på samme lag i denne prosessen. I dette innlegget vil vi gå nærmere inn på ulike spørsmål du bør tenke over i denne prosessen, i tillegg til mulige løsninger på disse.

 

Kan dere effektivisere lageret der dere er?

For deg som sliter med lite lagerplass, finnes det smarte metoder for å utnytte plassen du allerede har bedre. Typisk løses dette via automasjon.

Fortsatt drives mange lagre helt eller delvis manuelt. Dersom du har planer om å la bedriften din vokse, er dette ofte vanskelig med et tungrodd, manuelt system. En god forutsetning for å lykkes med forandringene, er at lageret blir utstyrt på riktig måte slik at det blir mulig å effektivisere hele eller deler av prosessen.

Det finnes både avanserte og litt mindre kompliserte løsninger som kan være relevante om bedriften vurderer å effektivisere lageret. Til tross for en viss investeringskostnad, gir det som regel svært god ROI (Return on investment).

 

Mobile pallereoler utnytter lagerplassen bedre

Det er ikke alle varer du lagrer eller plukker like hyppig, men de tar ikke mindre plass på lageret av den grunn. Derfor er det praktisk å ha et kompakt og mobilt pallereol-system som gir deg mulighet til å lagre de lavfrekvente varene dine på en mest mulig komprimert måte. Alt behøver ikke være like tilgjengelig for deg hele tiden. SSI Schäfer, som siden 1937 har jobbet for å finne de beste lagersystemløsningene, kan vise til betydelige tall for plasseffektivisering ved å ta i bruk mobile pallereoler:

 • 85 prosent økning i lagringskapasitet på samme grunnflate
 • 60 prosent reduksjon i bygningsvolum (ved nybygg)

Mobile reoler

Hvilken støtte trenger jeg for å velge det rette utstyret for mitt lager?

Man skal ikke automatisere for automatiseringens skyld. Utfordringene for deg som leder er å ta de rette utstyrsvalgene for ditt lager. Det er jo ikke nødvendigvis sånn at jo mer avansert system du har, jo bedre er det. Du må finne de løsningene som er tilpasset lageret, varene, volumene og kundene dine. 

 

WMS-software lar deg effektivisere lageret

Et optimalt lagerstyringssoftware (WMS) konfigureres til ditt behov. Dette bør være en av grunnsteinene i et moderne lager. Her ligger kilden til kunnskap om driften og lageret ditt. Her ligger også muligheten til å optimalisere de forskjellige  prosessene på lageret ditt. Dette er noen av fordelene et godt lagerstyringsystem (WMS) tilbyr:

 • Økt produktivitet
 • Bedre plassutnyttelse
 • Reduksjon i antall feilplukk
 • Kort opplæringstid
 • Kan lese 1D og 2D strekkoder, samt RFID-brikker
 • Kontroll og sporbarhet
 • Kort ROI (Return On Investment)
 • Kan være basert på Cloud slik at server i huset ikke er nødvendig

 

Husk at implementering av et WMS-system er en tidkrevende prosess hvor man er nødt til å involvere seg tungt fra bedriftens side, spesielt fra bruker og arbeidsledelses nivå. 

 

Ikke glem å tenke langsiktig

Det er kanskje nå det brenner, men ikke la deg forføre av raske løsninger som ikke tar høyde for vekst også i fremtiden. Skalerbarhet er et nøkkelord som må tas hensyn til i større og større grad etter som salg over landegrensene og bransjeglidning legger til rette for kraftig vekst på kort tid.

 

Effektiviser lageret med lagerautomat

Saving the best for last. Lagerautomat (som for eksempel den populære Logimat) er et heissystem for høyfrekvente småvarer, og mottar som regel svært gode tilbakemeldinger. Den største utfordringen med slike småvarer er ikke plassen de trenger, men plukkeffektiviteten ut ifra hvor de er plassert. Varer skal sendes med høy presisjon og frekvens, og med et system hvor varene kommer til plukkeren øker plukkfrekvensen samtidig som feilplukket reduseres betraktelig.

Der de største bedriftene ofte går for helautomatiske løsninger, er lagerautomat en av de mest populære formene for automasjon for små og mellomstore bedrifter.

Dette er bare noen av fordelene med en lagerautomat:

 • Fleksibilitet
 • Moduloppbygget
 • God ergonomi
 • Stor kapasitet
 • Reduserer unødig gangavstand
 • Øker effektiviteten med opptil tre ganger i forhold til helt manuelle løsninger
 • Gods-til-mann prinsippet
 • Sikkerhet for varer med høy verdi eller farlig gods (lukket system)

Les mer: Møller Bil oppgraderte lagerkapasiteten med lagerautomater

Snakk med en leverandør

Kontakt en leverandør som kan hjelpe deg med å ta avgjørelsen. Jo tidligere du tar kontakt med leverandøren, desto bedre. Det er viktig at dere forstår hverandre og kan samarbeide om å finne den optimale løsningen for ditt lager. Spesielt ved nybygg er besparelsene betydelige ved at alt fra sprinklersystemer til brannvegger og søyler kan tilpasses for eksempel mellomrom mellom reoler i kombinasjon med svingradiuser for trucker for å utnytte plassen best mulig.

Les mer om hvordan du velger riktig leverandør av lagerløsninger.

Har du nå kommet lengre i avgjørelsen om du vil effektivisere det nåværende lageret ditt, eller flytte? Ta turen innom noen av disse innleggene for mer informasjon om det valget du vurderer.

Mer om å effektivisere lageret:

Trenger du heller å flytte?

 

New call-to-action

 

Denne artikkelen ble først publisert 18.05.16, og oppdatert 29.11.19.
Effektivisere eller flytte lageret?
New Call-to-action

SKREVET AV


Eirik Toft

Når nyetablerte firmaer opplever suksess er det sjeldent at lagrene er dimensjonert for dette. Fortsatt vekst blir vanskelig uten enten å utvide lageret, eller å innrede lageret på en bedre måte. En av Eirik sine styrker er å kartlegge vareflyten og identifisere flaskehalser.