<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=117188&amp;fmt=gif">

VELKOMMEN TIL BLOGGEN VÅR

Her skriver vi i LIS hver uke om ting som engasjerer oss. Vårt ønske er at bloggen vil gi deg verdifull innsikt og et bedre grunnlag for å ta fremtidige lager- og logistikkavgjørelser.

ABONNER PÅ BLOGGEN

Mest leste artikler

[Video] Er det trygt å ferdes på lageret ditt? Slik sikrer du reolene

Store takhøyder, trucker med høy fart og tunge paller – lageret kan være et risikofylt sted å ferdes. Men med noen enkle...

6 ting du bør vite om lagerautomaten LogiMat

Hva om du kunne spare gulvplass, samtidig som du ble tre ganger mer effektiv i arbeidet?

Lagerautomater har vært i bruk lenge...

Ta meg til ressurssiden
Header-_Hvordan_avgjre_om_du_burde_flytte_eller_effektivisere_lageret.png

Skrevet av 

Eirik Toft | 18.05.2016

Man kommer til et punkt der spørsmålet "skal vi flytte lageret eller effektivisere det eksisterende?" dukker opp. Du er kanskje på det stadiet nå, hvor du tenker gjennom hva du skal velge. Kanskje begynner du til og med å føle deg sikker på hva som er best for din bedrift. Tiden er inne for å handle.

Før du gjør det, kan det være lurt å bli litt mer konkret rundt hva som trengs av utstyr. Ta helst med deg lagersjefen, da det er helt avgjørende at dere spiller på samme lag i denne prosessen. I dette innlegget vil vi gå nærmere innpå ulike spørsmål du bør tenke over i denne prosessen, i tillegg til mulige løsninger på disse.

Finnes det mulighet for vekst og effektivisering der dere er?

Fortsatt drives mange lagre helt eller delvis manuelt. Dersom du har planer om å la bedriften din vokse, er dette nesten umulig med et tungrodd, manuelt system. For å lykkes med forandringene som må til, må lageret være utstyrt på riktig måte slik at det blir mulig å effektivisere hele eller deler av prosessen.

Det finnes både avanserte og litt mindre kompliserte løsninger som kan være relevante om bedriften vurderer å oppgradere lageret. 
 

Mobile pallereoler

Det er ikke alle varer du lagrer eller plukker like hyppig, men de tar ikke mindre plass på lageret av den grunn. Derfor er det praktisk å ha et kompakt og mobilt pallereol-system som gir deg mulighet til å lagre de lavfrekvente varene dine på en mest mulig komprimert måte. Alt behøver ikke være like tilgjengelig for deg hele tiden. SSI Schäfer, som siden 1937 har jobbet for å finne de beste lagersystemløsningene, kan vise til betydelige tall for plasseffektivisering ved å ta i bruk mobile pallereoler:

 • 85 % økning i lagringskapasitet på samme grunnflate
 • 60 % reduksjon i bygningsvolum (ved nybygg)
   

Mobile pallereoler

Hvilken støtte trenger jeg for å påse at jeg velger det rette utstyret for mitt lager?

Automatiserte systemer som ikke «snakker» med hverandre bør ikke være en del av det moderne lageret. Utfordringene for deg som leder er å ta de rette utstyrsvalgene for ditt lager. Det er jo ikke nødvendigvis sånn at jo mer avansert system du har, jo bedre er det. Du må finne de løsningene som er tilpasset lageret, varene og kundene dine. 

Software

Et optimalt lagerstyringssoftware konfigureres enkelt til ditt behov og tilpasser seg endringer. Dette bør være grunnsteinen som alt annet bygges videre på. Her ligger nemlig fasiten til alt du trenger å vite om lageret ditt. Derfor er dette hvor du vil finne informasjon som er helt nødvendig å ha for å drive et effektivt lager. Dette er noen av fordelene et godt lagerstyringsystem (WMS) tilbyr:

 • Økt produktivitet
 • Bedre plassutnyttelse
 • Reduksjon i antall feilplukk
 • Kort opplæringstid
 • Leser 1D og 2D strek-koder, samt RFID-brikker
 • Kort ROI (Return On Investement)

Les mer om hva et WMS system er, og finn ut om det er riktig for deg å investere i dette.

Ikke glem å tenke langsiktig

Det er kanskje nå det brenner, men ikke la deg forføre av raske løsninger som ikke tar høyde for vekst også i fremtiden. Skalerbarhet er et nøkkelord som må tas hensyn til i større og større grad etter som salg over landegrensene og bransjeglidning legger til rette for kraftig vekst på kort tid.

Lagerautomat

Saving the best for last. Heissystem for høyfrikvente småvarer er et system som ofte motter gode tilbakemeldinger. Den største utfordringen med slike småvarer er ikke plassen de trenger, men plukkeffektiviteten ut i fra hvor de er plassert. Varer skal sendes med høy presisjon og frekvens, og med et system hvor varene kommer til plukkeren øker plukkfrekvensen samtidig som feilplukket reduseres betraktelig.

Dette er bare noen av fordelene med en lagerautomat:

 • Fleksibilitet
 • Moduloppbygget
 • God ergonomi
 • Stor kapasitet
 • Reduserer unødig gangavstand
 • Gods-til-mann prinsippet
 • Sikkerhet for varer med høy verdi eller farlig gods (lukket system)

Snakk med en leverandør

Kontakt en leverandør som kan hjelpe deg med å ta avgjørelsen. Jo tidligere du tar kontakt med leverandøren, desto bedre. Det er viktig at dere forstår hverandre og kan samarbeide om å finne den optimale løsningen for ditt lager. Spesielt ved nybygg er besparelsene betydelige ved at alt fra sprinklingssystemer til brannvegger kan tilpasses for eksempel bredder på reoler i kombinasjon med svingradiuser for plukktrucker for å utnytte plassen best mulig.

Les mer om hvordan du velger riktig leverandør av lagerløsninger.

Har du nå kommet lengre i avgjørelsen om du vil effektivesere det nåværende lageret ditt, eller flytte? Ta turen innom noen av disse innleggene for mer informasjon om det valget du vurderer.

Effektivisere:

Flytte:

 

Lager og logistikk CTA knapp bli kontaktet

Effektivisere eller flytte lageret?
New Call-to-action

SKREVET AV


Eirik Toft

Når nyetablerte firmaer opplever suksess er det sjeldent at lagrene er dimensjonert for dette. Fortsatt vekst blir vanskelig uten enten å utvide lageret, eller å innrede lageret på en bedre måte. En av Eirik sine styrker er å kartlegge vareflyten og identifisere flaskehalser.