<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=117188&amp;fmt=gif">

VELKOMMEN TIL BLOGGEN VÅR

Her skriver vi i LIS hver uke om ting som engasjerer oss. Vårt ønske er at bloggen vil gi deg verdifull innsikt og et bedre grunnlag for å ta fremtidige lager- og logistikkavgjørelser.

ABONNER PÅ BLOGGEN

Mest leste artikler

Derfor er masterdata den store hemmeligheten bak et effektivt lager

Er det én ting vi anbefaler alle våre kunder, så er det å ta masterdata på alvor. Det gir deg nemlig kunnskapen du trenger for...

Slik løser Packoorang et av logistikkbransjens største miljøproblemer

Packoorang kan hjelpe logistikkbransjen med å bli mye grønnere, ved å kutte behovet for forsøplende emballasje.

I forbindelse...

Bygge/flytte lager? Derfor må du kontakte systemleverandør med én gang

Hemmeligheten bak et velfungerende lager er å bygge «innenfra og ut». Jo lenger du venter med å involvere systemleverandør,...

Ta meg til ressurssiden
7 ting lagersjefen forventer at du vet om lageret.png

Skrevet av 

Eirik Toft | 28.08.2017

I en hektisk jobbhverdag er det ikke alltid lett å være oppdatert på alt som foregår i bedriften. Men noen ting er det forventet at du skal kunne.

Vi har vel alle opplevd å ikke være oppdatert på et område og så blitt satt på prøve i nettopp dette spesifikke området. Det er ikke særlig gøy. Er du oppdatert på disse syv områdene, er mye gjort.

1. Automasjon og roboter

For å bli mer effektivt trenger lageret ofte automatisering. Er du leder av en bedrift som selger småvarer med høy omløpshastighet kan dette være noe å investere i om dere allerede ikke har gjort det. Lagerautomater effektiviserer plukkprosessen og kutter ned på gangavstand mellom lokasjoner.

Å investere i gode løsninger for interntransport kan være også være nyttig. De viktigste du kan gjøre for å redusere kostnader på lageret er å ha færrest mulig håndteringer av varen kombinert med kortest mulig plukkruter.

2. Digitalisering

Hva snakker vi om når vi snakker om digitalisering på lager? Jo, vi snakker om hvordan vi effektiviserer og tilrettelegger for fremtiden, slik at lageret ikke faller bakpå i årene som kommer. Digitaliseringen kommer med økende frekvens, og derfor er det ytterst viktig at du er oppdatert her. På den måten kan bedriften din være på tåspissene når nye muligheter kommer.

Last ned e-boken: 5 steg for å lede firmaet inn i den digitale verden.

3. Kjappere ROI

Det forrige punktet leder videre til dette. Ved å digitalisere lageret effektiviseres vareflyten som igjen gir kjappere ROI. Det er ikke dermed sagt at alt skal fornyes, digitaliseres og fullautomatiseres, men at dere tilpasser lageret for produktene dere har. Her vet nok lagersjefen din hvilke muligheter som finnes.

4. Logistikken

Logistikken er både hjernen og hjertet på lageret. Du kan ha så stort og fint lager du vil, men om logistikken ikke er i orden vil ting stoppe opp. Her er det viktig at du vet verdien av god og riktig logistikk, både utgående, altså til sluttkundene, og internlogistikk, som vil si logistikken som er tilknyttet vareflyten internt på lageret. Solid internlogistikk sikrer god vareflyt og effektive ansatte.

5. WMS

Det finnes også en hel del begreper du bør kunne, men det viktigste i en digitalisert fremtid er WMS. WMS står for warehouse management system, og er altså et lagerstyringssoftware for alle typer lagre. WMS legger til rette for å ha et korrekt og transparent varelager, og er essensielt for alle bedrifter som ønsker å tilby korrekte varesaldoer på nettet. Med en stadig økende returlogistikk vil også et WMS bidra til at varene kan registreres i ERP-systemet så fort de kommer inn på varemottaket, istedenfor å vente til det blir laget en påfyllingsordre (som fort kan ta en dag eller to).

6. Lokasjonsstyring

Hva er lokasjonsstyring? Et lager deles opp i forskjellige lokasjoner, og varene plukkes eller påfylles etter disse lokasjonene – dermed kan plukklistene være lokasjonsstyrte. Dette legger til rette for en bedre utnyttelse av tilgjengelig kapasitet ved at man kan plassere samme varetype på ulike lokasjoner, uten å miste oversikten. En gulvplass kan brukes til plukk, mens en bufferlokasjon (flere av samme type vare) kan være plassert et annet sted på lageret.  

7. Forsyningskjeden

Som leder av en bedrift må du også vite noe om forsyningskjeden, selv om mange bedriftsledere ikke direkte styrer denne. For å få kontroll over hvordan din bedrifts forsyningskjede er bygget opp, og om det finnes en strategi bak den, bør du stille logistikksjefen din noen spørsmål:

Ligger det en strategisk beslutning bak plasseringen av lageret vårt?

Har vi den riktige kompetansen i nøkkelposisjoner knyttet til logistikken?

Er logistikken en del av forretningsstrategien vår, eller har de sin egen strategi (vekst vs. kostnadsreduksjon)?

Hvilke måleparametere og insentiver bruker vi for å forbedre logistikken?

Dette er noen eksempler på noen av de spørsmålene en Daglig leder bør stille internt i bedriften, og hvis svarene er vage eller lite logiske kan det hende at logistikken ikke lenger er optimalisert for din bedrift eller markedet den opererer i.

5 steg for å lede firmaet inn i den digitale hverdagen
5 steg for å lede firmaet inn i den digitale hverdagen

SKREVET AV


Eirik Toft

Når nyetablerte firmaer opplever suksess er det sjeldent at lagrene er dimensjonert for dette. Fortsatt vekst blir vanskelig uten enten å utvide lageret, eller å innrede lageret på en bedre måte. En av Eirik sine styrker er å kartlegge vareflyten og identifisere flaskehalser.