<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=117188&amp;fmt=gif">

VELKOMMEN TIL BLOGGEN VÅR

Her skriver vi i LIS hver uke om ting som engasjerer oss. Vårt ønske er at bloggen vil gi deg verdifull innsikt og et bedre grunnlag for å ta fremtidige lager- og logistikkavgjørelser.

ABONNER PÅ BLOGGEN

Mest leste artikler

Derfor er masterdata den store hemmeligheten bak et effektivt lager

Er det én ting vi anbefaler alle våre kunder, så er det å ta masterdata på alvor. Det gir deg nemlig kunnskapen du trenger for...

Slik løser Packoorang et av logistikkbransjens største miljøproblemer

Packoorang kan hjelpe logistikkbransjen med å bli mye grønnere, ved å kutte behovet for forsøplende emballasje.

I forbindelse...

Bygge/flytte lager? Derfor må du kontakte systemleverandør med én gang

Hemmeligheten bak et velfungerende lager er å bygge «innenfra og ut». Jo lenger du venter med å involvere systemleverandør,...

Ta meg til ressurssiden
Pillar Content Automasjon Blog header.jpg

Skrevet av 

Eirik Toft | 11.04.2017

Lageret har alltid vært i utvikling, men kanskje aldri så mye som nå. På starten av 2000-tallet skjøt en ny type varehandel fart, nemlig e-handel. Dette gjorde det enklere for konsumentene å handle mer – men også enklere å handle mer på impuls.

Hele tre av fire nordmenn handlet på nett minst én gang i løpet av 2016. Kravene til lageret og lagerlogistikken har gradvis økt i takt med økningen i ordrelinjer som plukkes hver dag. Med utviklingen har det kommet nye løsninger med formål om å øke produktiviteten og forbedre vareflyten.

Og det er her automasjon kommer inn i bildet. Kort forklart er et automatisert lager et anlegg hvor alle, eller noen, av oppgavene knyttet til lagring, henting og flytting av varer blir utført av automatiske systemer.

 

Automatisk lager – før og nå

Automatiserte lager begynte å vokse frem på 1960-tallet med fokus på løft og flytting av tungt nyttelast. På 1980-tallet opplevde man et nytt høydepunkt innen automasjon: helautomatisk pallehøylager. Løsningen hadde stablekraner og palletransportsystemer som reduserte mengden gåing og arbeidskraft til plukk, samtidig som det benyttet lagerkapasiteten på en bedre måte.

I dag har automatiserte systemer blitt utviklet langt utover lagring av stykkgods. Moderne systemer inkluderer nå Pillar Content Automasjon Blog Image.jpgsortering, plukk og pakk. I et automatisert lager kan varer bli flyttet av ulike transportsystemer som roboter og AGVer, transportbaner eller monorails.  Vanligvis er også varer merket med strekkoder eller RFID (radiofrekvensidentifikasjon) slik at alt inventar på lageret kan bli lokalisert av et intelligent lagerstyringssystem.

På denne måten kontrolleres lagerets daglige drift, og lagerbeholdningen blir automatisk oppdatert etter hvert som varer sendes ut eller mottas på lageret.

 

Hold oversikten gjennom WMS (lagerstyringssystem)

Et Warehouse Management System er en programvare som registrerer, administrerer og kontrollerer lagerets daglige drift. Denne programvaren kan integreres med annen software, er sentralstyrt, og kobles opp mot pc, tablets, scannere, trucker og annet utstyr som brukes på lageret.

Automasjon handler i bunn og grunn om å legge til rette for færrest mulig berøringer av produktene fra produsent til forbruker da dette er en av de største kostnadene for en bedrift.

Ved hjelp av automasjon øker man også lønnsomheten på lageret ved å benytte menneskelige ressurser på mer hensiktsmessige måter, noe som øker bedriftens produktivitet. I tillegg kan det skape høyere sikkerhet og redusere menneskelige feil.

Les mer om våre automasjonsprodukter på våre produktsider.

Last ned ordlisten for lager og logistikk her
Last ned ordlisten for lager og logistikk her

SKREVET AV


Eirik Toft

Når nyetablerte firmaer opplever suksess er det sjeldent at lagrene er dimensjonert for dette. Fortsatt vekst blir vanskelig uten enten å utvide lageret, eller å innrede lageret på en bedre måte. En av Eirik sine styrker er å kartlegge vareflyten og identifisere flaskehalser.