<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=117188&amp;fmt=gif">

VELKOMMEN TIL BLOGGEN VÅR

Her skriver vi i LIS hver uke om ting som engasjerer oss. Vårt ønske er at bloggen vil gi deg verdifull innsikt og et bedre grunnlag for å ta fremtidige lager- og logistikkavgjørelser.

ABONNER PÅ BLOGGEN

Mest leste artikler

Alt du må vite før du flytter til nytt lager

Har bedriften din vokst fra lageret sitt? Gratulerer! Her er dine neste skritt.

Det kommer en dag i alle suksessfulle...

Hva koster egentlig en lagerautomat?

Når du regner gevinsten av én eller flere lagerautomater opp mot kostnaden, blir det fort et lukrativt kjøp for lageret ditt.

...

Atlas 2D er automasjon for deg som er ute etter optimal lagring av pall

Hvorfor skal småvarelagrene få ha all moroa?

Mange av de spennende, blanke automasjonsløsningene der ute er beregnet på...

Ta meg til ressurssiden
pallautomasjon

Skrevet av 

Eirik Toft | 05.12.2022

Paller og småvarer krever ulik automasjon. Ikke velg småvareautomasjon bare fordi det er det du kjenner best.

Dersom du skal i gang med automasjon for første gang, er det viktig å avgjøre hva som vil ha best effekt for deg. Ofte er det mye fokus på småvarehåndtering, særlig fordi e-handel med sine relativt små ordre er i så stor vekst. Det er også en del sterkt profilerte løsninger på markedet som er beregnet på småvarer – hvilket kan gi et litt skjevt bilde av helheten.

Automasjon beregnet på pallhåndtering vil være riktig valg for ganske mange der ute, og krever en helt annen type løsning. Hvilken du burde velge avhenger helt av hva du vil få størst effekt av å automatisere.

 

Slik fungerer småvareautomasjon

Småvareautomasjon går som regel raskere enn pallautomasjon, ettersom lasten er lettere og enklere å flytte på. Den enkleste løsningen vil ofte være en lagerautomat, eller en kran beregnet på småvarer. Lagerautomater er ikke like effektivt som fullautomasjon. Kransystemer begynner å bli en litt eldre løsning, så mange velger å investere i shuttlesystemer eller roboter dersom de har budsjettet til det.

Shuttler og roboter beveger seg inn blant hyllene, og ikke bare langs utsiden slik et kransystem gjør, og lar deg dermed lagre mye tettere. Hovedforskjellen på et shuttlesystem og en robot er at shuttlesystemet typisk bare kan bevege seg horisontalt. En robot kan derimot plukke fra flere nivåer, og er dermed den mest avanserte løsningen. 

e.skala


Slik fungerer pallautomasjon

Pallautomasjon er som nevnt litt tregere, men kan håndtere tyngre laster. Her er det også mulig å gå for kranløsninger, som erstatter trucker. Det er også mulig å erstatte truckene med selvkjørende AGV-er, som en fin semiautomatisk løsning.

Også pallhåndtering er mulig å løse via roboter og shuttle, men da dimensjonert for større last. Ønsker du å lagre i høyden, hvilket ofte er smart for pallagre, kan du gå helt opp i 40 meter her. En truck vil sjelden nå høyere enn 10 meter. Med et lite fotavtrykk kan du få maksimalt ut av et nybygget lager, hvilket er del av grunnen til at pallautomasjon er så lønnsomt.

stow

 

Derfor er det viktig å få på plass et WMS først

Har du ikke installert et WMS (warehouse management system), er det første skritt. Dette er software som både holder oversikt over vareflyten din, og er påkrevd for å styre ytterligere automasjon. Et robotlager eller shuttlesystem vil ikke fungere uten et WMS.

Det er derimot også en annen grunn til at du burde ha et WMS før du investerer i automasjon, det være seg småvareautomasjon eller pallautomasjon. Du vil nemlig få tilgang på statistikk og masterdata, som kan hjelpe deg å avgjøre hva som vil være mest lønnsomt å automatisere. 

Mange er klar over hva som er den absolutte bestselgeren på lageret, men har mindre oversikt lenger ned på listen. Det er ikke usannsynlig at det smarteste vil være å plukke de hyppigste varene fra en pall som står fremme på gulvplan, mens du automatiserer varene som er litt mindre populære, men tar opp mye tid når de først skal plukkes.

Det er også viktig å poengtere at det ofte ikke er enten-eller med pallautomasjon og småvareautomasjon. For mange vil en kombinasjonsløsning være mest lønnsomt.

Vår anbefaling er derfor alltid den samme: Ikke bestill automasjon før du har snakket med en leverandør, og hørt deres beste forslag til din automasjonssatsing.

eSKALER

New Call-to-action
New Call-to-action

SKREVET AV


Eirik Toft

Når nyetablerte firmaer opplever suksess er det sjeldent at lagrene er dimensjonert for dette. Fortsatt vekst blir vanskelig uten enten å utvide lageret, eller å innrede lageret på en bedre måte. En av Eirik sine styrker er å kartlegge vareflyten og identifisere flaskehalser.