<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=117188&amp;fmt=gif">

Bør du investere i pallautomasjon eller småvareautomasjon?

Skrevet av: Eirik Toft | 05. 12. 2022

Paller og småvarer krever ulik automasjon. Ikke velg småvareautomasjon bare fordi det er det du kjenner best.

Dersom du skal i gang med automasjon for første gang, er det viktig å avgjøre hva som vil ha best effekt for deg. Ofte er det mye fokus på småvarehåndtering, særlig fordi e-handel med sine relativt små ordre er i så stor vekst. Det er også en del sterkt profilerte løsninger på markedet som er beregnet på småvarer – hvilket kan gi et litt skjevt bilde av helheten.

Automasjon beregnet på pallhåndtering vil være riktig valg for ganske mange der ute, og krever en helt annen type løsning. Hvilken du burde velge avhenger helt av hva du vil få størst effekt av å automatisere.

 

Slik fungerer småvareautomasjon

Småvareautomasjon går som regel raskere enn pallautomasjon, ettersom lasten er lettere og enklere å flytte på. Den enkleste løsningen vil ofte være en lagerautomat, eller en kran beregnet på småvarer. Lagerautomater er ikke like effektivt som fullautomasjon. Kransystemer begynner å bli en litt eldre løsning, så mange velger å investere i shuttlesystemer eller roboter dersom de har budsjettet til det.

Shuttler og roboter beveger seg inn blant hyllene, og ikke bare langs utsiden slik et kransystem gjør, og lar deg dermed lagre mye tettere. Hovedforskjellen på et shuttlesystem og en robot er at shuttlesystemet typisk bare kan bevege seg horisontalt. En robot kan derimot plukke fra flere nivåer, og er dermed den mest avanserte løsningen. 

e.skala


Slik fungerer pallautomasjon

Pallautomasjon er som nevnt litt tregere, men kan håndtere tyngre laster. Her er det også mulig å gå for kranløsninger, som erstatter trucker. Det er også mulig å erstatte truckene med selvkjørende AGV-er, som en fin semiautomatisk løsning.

Også pallhåndtering er mulig å løse via roboter og shuttle, men da dimensjonert for større last. Ønsker du å lagre i høyden, hvilket ofte er smart for pallagre, kan du gå helt opp i 40 meter her. En truck vil sjelden nå høyere enn 10 meter. Med et lite fotavtrykk kan du få maksimalt ut av et nybygget lager, hvilket er del av grunnen til at pallautomasjon er så lønnsomt.

stow

 

Derfor er det viktig å få på plass et WMS først

Har du ikke installert et WMS (warehouse management system), er det første skritt. Dette er software som både holder oversikt over vareflyten din, og er påkrevd for å styre ytterligere automasjon. Et robotlager eller shuttlesystem vil ikke fungere uten et WMS.

Det er derimot også en annen grunn til at du burde ha et WMS før du investerer i automasjon, det være seg småvareautomasjon eller pallautomasjon. Du vil nemlig få tilgang på statistikk og masterdata, som kan hjelpe deg å avgjøre hva som vil være mest lønnsomt å automatisere. 

Mange er klar over hva som er den absolutte bestselgeren på lageret, men har mindre oversikt lenger ned på listen. Det er ikke usannsynlig at det smarteste vil være å plukke de hyppigste varene fra en pall som står fremme på gulvplan, mens du automatiserer varene som er litt mindre populære, men tar opp mye tid når de først skal plukkes.

Det er også viktig å poengtere at det ofte ikke er enten-eller med pallautomasjon og småvareautomasjon. For mange vil en kombinasjonsløsning være mest lønnsomt.

Vår anbefaling er derfor alltid den samme: Ikke bestill automasjon før du har snakket med en leverandør, og hørt deres beste forslag til din automasjonssatsing.

eSKALER

Skrevet av: Eirik Toft

Når nyetablerte firmaer opplever suksess er det sjeldent at lagrene er dimensjonert for dette. Fortsatt vekst blir vanskelig uten enten å utvide lageret, eller å innrede lageret på en bedre måte. En av Eirik sine styrker er å kartlegge vareflyten og identifisere flaskehalser.

Eirik Toft

Liker du dette innlegget? Prøv disse også!

Slik skapte Kongsberg Gruppen 3x mer lagerkapasitet på samme gulvareal
Lagerautomat
Slik skapte Kongsberg Gruppen 3x mer lagerkapasitet på samme gulvareal
OneMed del 1: Vi skal bygge et helt nytt forsyningssenter [Video]
Intervjuer Trender og tips
OneMed del 1: Vi skal bygge et helt nytt forsyningssenter [Video]
4 steg til å lykkes med logistikken for nettbutikker
Netthandel Trender og tips
4 steg til å lykkes med logistikken for nettbutikker

Redd for å gå glipp av en artikkel?

Frykt ikke – vi vet det er en vanlig bekymring. Derfor kan du enkelt melde deg på nyhetsbrevet vårt for månedelige oppdateringer fra LIS. Vi lover lave skuldre og tonnevis av kunnskap.

041_LIS_0568 1 (2)