<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=117188&amp;fmt=gif">

VELKOMMEN TIL BLOGGEN VÅR

Her skriver vi i LIS hver uke om ting som engasjerer oss. Vårt ønske er at bloggen vil gi deg verdifull innsikt og et bedre grunnlag for å ta fremtidige lager- og logistikkavgjørelser.

ABONNER PÅ BLOGGEN

Mest leste artikler

Alt du må vite før du flytter til nytt lager

Har bedriften din vokst fra lageret sitt? Gratulerer! Her er dine neste skritt.

Det kommer en dag i alle suksessfulle...

Må du søke om tillatelse for å bygge mesanin på lageret?

Som en slags mellometasje, faller mesanin litt mellom to stoler. Her er svarene du har lett etter.

Vurderer du å kjøpe mesanin...

Ta meg til ressurssiden
spar-kostnader-ved-nytt-lager

Skrevet av 

Eirik Toft | 17.02.2021

De fleste har sterke meninger om hva de trenger på lageret. Problemene oppstår når ønskene kommer for sent.

Å bygge et godt og brukervennlig lager er en temmelig omfattende jobb. Det mange tenker på som «bare et lager», må ta gjennomtenkte hensyn til beliggenhet, transportører og utforming for å være effektivt i bruk.

Dette er ikke utfordringer som er forbeholdt mindre, uerfarne aktører; også de store selskapene taper store summer på grunn av ineffektive løsninger. Dette er altså utfordringer alle møter på, og klarer du å bygge et effektivt lager som støtter driften på en god måte, kan du skape et konkurransefortrinn.

Det koster å bygge nytt, men det koster enda mer å gjøre endringer etter lageret er ferdigstilt. Nøkkelen er derfor å tenke godt gjennom hva du trenger nå og i fremtiden.

La oss starte med det du sannsynligvis vurderer først: tomten.

 

Er tomten god nok?

Å kjøpe tomt er som regel en dyr affære, men finner du en egnet tomt, er den som regel verdt pengene.

Vi ser en tydelig trend hvor vogntogene bare blir tyngre og lengre. Skal du motta eller sende varer i stort omfang, bør veien som går til tomten tillate større vogntog. Adkomsten til selve lageret må være tilpasset besøkende vogntog; det er liten vits å ta imot lastebiler som ikke har mulighet til å snu.

Det er også viktig å vurdere selve grunnen bygget skal stå på, altså belastningsevnen. Den er det mange som neglisjerer, men lageret ditt være rustet for belastningen fra varer og trucker. Vi kjenner til flere aktører som har fått utfordringer med å ta inn nye typer varer, systemer eller trucker, rett og slett fordi gulvet og grunnen ikke takler belastningen.

Denne tabben kan du unngå ved å stille noen enkle spørsmål.

Sjekk først og fremst hva lageret faktisk skal bygges på. Er det fjell, myr eller en gammel søppelplass? Still også spørsmål til grunnarbeidet og valg av konstruksjoner. Skal det for eksempel bygges med pæler, vil fundamentet typisk være svakt. Det er noe du bør være oppmerksom på.


LES OGSÅ: Flere leietakere på lageret ditt? Dette må du tenke på


Skap flyt innenfor rammene

Er bygget rigget for god flyt av varer, trucker og personell? Et effektivt lager unngår flaskehalser ved å sørge for god nok plass til varemottak, sammenstilling, vareavsendelse og ikke minst plukk. Avstandene her skal også stemme overens med plassering av porter, dører og søyler.

Oppsettet du velger å gå for er som regel basert på en avveining mellom behov og kostnader. Mange foretrekker et såkalt gjennomstrømslager hvor vareflyten starter i én ende av bygget og ender opp i den andre. Utfordringen er at et slikt lager krever opparbeidelse av tomten på begge sider av bygget, og da øker gjerne kostnadene. Det finnes en rekke gode logistikkløsninger i dag. Derfor vil en god og grundig vurdering av hvilke løsninger som passer på både kort og lang sikt være en viktig øvelse.  

 

Ta brannsikkerheten på alvor

Brannsikkerhet er først og fremst viktig for deg og medarbeidernes sikkerhet, og bør tas på det største alvor. I tillegg til å være potensielt fatalt for liv og helse, kan branner sluke varelageret  og kapitalen på bare få minutter.

God brannsikkerhet starter med et sikkert bygg, og det er i planleggingsfasen du står best stilt til å ta gode beslutninger. Gjør du det riktig fra starten av, unngår du å måtte gjøre kostbare endringer i ettertid for å følge brannforskriftene.


Fikk du med deg denne? Se ekspert på brannsikkerhet i Dokumentert AS, Anders Sandmæl, forklare konsekvensene av branntilløp på lageret, hva god brannsikring innebærer og hva du kan gjøre for å sikre lageret best mulig.

HubSpot Video

Det er i hovedsak to faktorer som avgjør hvilken brannklasse bygget får: Hvor brennbare materialene du lagrer er, og størrelsen på bygget. Brannklassen vil blant annet stille krav til hvilke type sprinkelanlegg du må benytte, og forskjellen mellom reolsprinkler og taksprinkler er stor. Hvis du for eksempel må installere reolsprinkler etter reolene er satt opp, koster det store summer. Dessuten vil en slik løsning føre til at noe av fleksibiliteten forsvinner, ettersom sprinklene er fastmonterte i reolene.

New call-to-action

Kurs og kontrollavtaler for lageret
New Call-to-action

SKREVET AV


Eirik Toft

Når nyetablerte firmaer opplever suksess er det sjeldent at lagrene er dimensjonert for dette. Fortsatt vekst blir vanskelig uten enten å utvide lageret, eller å innrede lageret på en bedre måte. En av Eirik sine styrker er å kartlegge vareflyten og identifisere flaskehalser.