<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=117188&amp;fmt=gif">

VELKOMMEN TIL BLOGGEN VÅR

Her skriver vi i LIS hver uke om ting som engasjerer oss. Vårt ønske er at bloggen vil gi deg verdifull innsikt og et bedre grunnlag for å ta fremtidige lager- og logistikkavgjørelser.

ABONNER PÅ BLOGGEN

Mest leste artikler

[Video] Er det trygt å ferdes på lageret ditt? Slik sikrer du reolene

Store takhøyder, trucker med høy fart og tunge paller – lageret kan være et risikofylt sted å ferdes. Men med noen enkle...

6 ting du bør vite om lagerautomaten LogiMat

Hva om du kunne spare gulvplass, samtidig som du ble tre ganger mer effektiv i arbeidet?

Lagerautomater har vært i bruk lenge...

Alt du må vite før du flytter til nytt lager

Har bedriften din vokst fra lageret sitt? Gratulerer! Her er dine neste skritt.

Det kommer en dag i alle suksessfulle...

Ta meg til ressurssiden
Kommunikasjon_med_lagersjefen.png

Skrevet av 

Eirik Toft | 06.04.2016

Et velfungerende lager avhenger først og fremst av én ting: et godt samarbeid mellom daglig leder og lagersjef. Vi forklarer deg hvorfor.

Som daglig leder i en bedrift har du ikke mulighet til å være både på kontoret og på lageret samtidig, selv om du gjerne vil få med deg alt som skjer. Derfor behøver du hjelp fra de som daglig bruker utstyret du har investert i. De som jobber fast på lageret sitter på en gullgruve av informasjon, og hvem er det som sitter på den totale oversikten? Lagersjefen. God kommunikasjon med lagersjefen vil derfor lønne seg.

For å få til et godt samarbeid med lagersjefen er du avhengig av å stole på at hun eller han hjelper deg med å kartlegge situasjonen og behovene, både i forhold til varer og mennesker.  

Effektive ansatte

For at bedriften skal bli så lønnsom som mulig er du nødt til å ha oversikt over hvor god jobb de ansatte gjør. Det finnes mange ulike systemer som kan hjelpe deg å få oversikt over effektiviteten til teamene og hver enkelt person i den oppgaven de er satt til å gjøre.

Disse systemene har til hensikt å optimalisere ressursene i bedriften og skape nye muligheter. Det handler om å finne forbedringspotensiale hos hver enkelt. Det kan du gjøre ved å kartlegge hvilke arbeidsoppgaver hver enkelt er best på, ha kontinuerlig kommunikasjon med hver ansatt og se på hva du kan gjøre for å skape enda høyere effektivitet og trivsel. Er det noen som har en god oversikt på akkurat dette, så er det lagersjefen. 

Viktigheten av godt samarbeid med lagersjefen

Hensiktsmessig layout

Varer er i bevegelse hver eneste dag. Lagersjefen har oversikt over hvem som plukker hvilke varer og hvordan dette gjøres. Hun eller han har ganske sikkert gjort seg opp en formening om hvordan dette kan gjøres annerledes. Er det andre, mer effektive måter å gjøre det på? Har du en observant lagersjef, sitter han eller hun inne med masse nyttig informasjon som det kan lønne seg å lytte til. 

Les mer: Hvordan kan din bedrift tjene på effektivisering av lageret?

Les mer: E-boken "5 steg for å lede firmaet inn i den digitale hverdagen

Plassbehov

Et fullstappet, trangt lagerlokale skaper kaos og dårlig oversikt. Hvem klarer å jobbe effektivt og samtidig ha det fint på jobb, hvis de føler seg inneklemt og ikke finner det de skal sende fra lageret? Blir det for knapt om plassen på lageret, er det som oftest lagersjefen som vil kunne gi deg beskjed når tiltak må igangsettes. Og det helst før varer og ansatte tyter ut av dørene. 

Det er alltids noe en ikke har tenkt på

Her kommer den gode og ikke minst nyttige kommunikasjonen inn i bildet. Ikke ta avgjørelser basert på antakelser og tall du sitter på. Snakk med lagersjefen og de ansatte. Det kan være menneskelige hensyn å ta og elementer som kanskje ikke står i rapporter eller analyser du har fått overlevert.

Du vil kanskje til og med oppleve at det er både lønnsomt og ikke minst hyggelig å ta seg tid til å snakke med de som er en del av det store teamet i bedriften og som får hjulene til å gå rundt.

New Call-to-action
New Call-to-action

SKREVET AV


Eirik Toft

Når nyetablerte firmaer opplever suksess er det sjeldent at lagrene er dimensjonert for dette. Fortsatt vekst blir vanskelig uten enten å utvide lageret, eller å innrede lageret på en bedre måte. En av Eirik sine styrker er å kartlegge vareflyten og identifisere flaskehalser.