<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=117188&amp;fmt=gif">

Hvilke kunder passer til ditt lager?

Skrevet av: Eirik Toft | 26. 10. 2017

Det er for tiden stor etterspørsel etter lagerplass, men vet du hvilke leietakere som passer til nettopp ditt lager?

Selv om mange lagre har de samme universelle oppsettene, stiller leietakerne ulike krav til lagerløsninger og beliggenhet. Vi tar her en titt på fire ulike kundesegmenter, og hvilke typiske krav de har.


1. Netthandelaktører

Nettbutikker preges av mindre produkter. Her er det gjerne litt enklere pakker som distribueres, ofte som postordrer.


De fleste nettbutikker starter i det små med enkle krav. For en nettbutikk i oppstartsfasen vil fokuset typisk være på salg, og en liten netthandel vil derfor ikke være avhengig av stor takhøyde og automatiserte systemer.


Hvis det derimot begynner å gå bra for en nettbutikk, vil veksten som regel være eksponensiell. Da kommer utfordringene på rekke og rad, og det gjør at fokuset skifter mot mer effektive løsninger. Derfor kan det være lurt å ha flere lokaler av varierende størrelse tilgjengelig, slik at du kan tilby leietakeren nye lokaler etter hvert som forretningen vokser.


Nettbutikkene har som regel ikke spesifikke krav når det kommer til plasseringen av lageret. Hvis netthandelen for det meste distribuerer varene via tradisjonell post, får de sendt varene så fremt lageret ligger tilgjengelig for transportørene.


Ønsker du derimot å satse på leietakere som driver med matvarehandel, må du belage deg på å ha eiendom nært sentrum. Da skal matvarene leveres raskt til kunden, og sentrumsnære lagre vil derfor være en stor fordel.

Nysgjerrig på logistikkeiendom? Les vårt dybdeintervju med Bulk Infrastructure  og Loe Utvikling.


2. Grossistvirksomheter

Grossistvirksomheter har behov for større bygg med stor takhøyde, og god tilgang rundt bygget for vogntog og transportører.


Disse virksomhetene er gjerne større enn nettbutikkene fra starten av, så derfor bør du kunne tilby store og mer fleksible lagerbygg med muligheter for utbygging.


Husk at grossistene ikke bare leverer varer direkte til kundene, men også indirekte via butikker. Hvordan grossisten distribuerer varene vil påvirke varehåndteringen, og dette gjenspeiles i planløsningen. Her vil du ha en fordel av være fleksibel, og tilby ulike løsninger etter behov.


3. Produksjonsvirksomheter

Disse virksomhetene er nok de mest spesialiserte, da de krever skreddersydde bygg. Store deler av bygget vil gå til å huse maskiner og utstyr, og byggets layout vil være avgjørende for å sikre optimal flyt av råvarer og ferdigstilte varer.


Tilgang på råvarer og ressurser er essensielt, og vil være avgjørende for produktiviteten til virksomheten. Ligger bygget i nærheten av transportårer og havner er det en fordel, ettersom det gjør det lettere for vogntog å komme til.


Produksjonsvirksomheter er som oftest avhengig av høy bemanning, og derfor bør lokalene ligge i rimelig pendleravstand til de største byene og tettstedene. Beliggenhet nær kollektivtransport er som regel ikke et krav, men et stort pluss.


4. 3PL og 4PL

For aktører innen 3PL og 4PL vil byggene kreve flere typer lagringsløsninger. Husk at disse aktørene skal både lagre og distribuere varer for en rekke ulike kunder, og da bør lagerbyggene være fleksible med muligheter for tilpasninger. Beliggenhet i nærheten av de største transportårene vil også være en stor fordel.

Skrevet av: Eirik Toft

Når nyetablerte firmaer opplever suksess er det sjeldent at lagrene er dimensjonert for dette. Fortsatt vekst blir vanskelig uten enten å utvide lageret, eller å innrede lageret på en bedre måte. En av Eirik sine styrker er å kartlegge vareflyten og identifisere flaskehalser.

Eirik Toft

Liker du dette innlegget? Prøv disse også!

4 ting å se etter når du trenger hjelp til planlegging av lager
Trender og tips
4 ting å se etter når du trenger hjelp til planlegging av lager
Hvordan forstå tilbudet fra din lagerleverandør
Trender og tips
Hvordan forstå tilbudet fra din lagerleverandør
Sosiale medier -
Netthandel Trender og tips
Sosiale medier - "supply chain at your fingertips"

Redd for å gå glipp av en artikkel?

Frykt ikke – vi vet det er en vanlig bekymring. Derfor kan du enkelt melde deg på nyhetsbrevet vårt for månedelige oppdateringer fra LIS. Vi lover lave skuldre og tonnevis av kunnskap.

041_LIS_0568 1 (2)