<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=117188&amp;fmt=gif">

VELKOMMEN TIL BLOGGEN VÅR

Her skriver vi i LIS hver uke om ting som engasjerer oss. Vårt ønske er at bloggen vil gi deg verdifull innsikt og et bedre grunnlag for å ta fremtidige lager- og logistikkavgjørelser.

ABONNER PÅ BLOGGEN

Mest leste artikler

Atlas 2D er automasjon for deg som er ute etter optimal lagring av pall

Hvorfor skal småvarelagrene få ha all moroa?

Mange av de spennende, blanke automasjonsløsningene der ute er beregnet på...

ABB valgte escala – introduserer første anlegg i Norden

– At ingeniørene fra ABB ble like imponerte over escala-løsningen som oss, tar vi som et enormt kvalitetsstempel, sier Eirik...

Hva koster egentlig en lagerautomat?

Når du regner gevinsten av én eller flere lagerautomater opp mot kostnaden, blir det fort et lukrativt kjøp for lageret ditt.

...

Ta meg til ressurssiden

Skrevet av 

Eirik Toft | 03.12.2019

Lageret er for lite, så hva gjør du nå? Flytte? Det bekymrer deg av flere grunner. Vil det innebære mye nedetid? Vil leieinntektene gå opp? Vil dette bli dyrt? Hvordan vil endringer gå ut over de ansatte? Om bedriften flytter, vil de bli med på flyttelasset?

Her vil vi gi deg steg-for-steg-veiledning på hvordan du bør gå frem for å få til gode løsninger når ditt lager er blitt for lite. Det skal gi deg best mulig grunnlag for å legge til rette for et lager med muligheter for videre vekst og avkastning. Vi ser nærmere på stegene du bør ta. 

Snakk med lagersjefen

Om det er én person du må snakke med før du foretar deg noe som helst, så er det lagersjefen. Det er tross alt hun eller han og resten av de ansatte på lageret som kjenner best hvor skoen trykker når lageret blir for lite. De har gjerne opplevd at de har jobbet raskere før, brukt opp all ekstra plass og hatt varer liggende der de ikke bør. De ansatte er ofte slitne, feilplukken øker og de har ikke kontroll på lagerbeholdningen. Nå må noe gjøres og med lagersjefen med på laget kan du være sikker på at du tar høyde for hvordan ting faktisk er på lageret.

Kartlegg situasjonen

Det er viktig å ikke ta forhastede beslutninger. Denne situasjonen krever at du tenker nøye gjennom ting før du tar videre grep. Spørsmål du må ta stilling til er:

 • Hvor ser du bedriften i et perspektiv på 3-5 år? Gjerne enda lengre.
 • Hvilke mål skal dere strekke dere etter?
 • Skal dere utvide repertoaret? Nye kunder? Nye varer?


I tillegg til å svare på disse spørsmålene, bør du også kartlegge hvordan vareflyten fungerer per dags dato. Snakk med de ansatte og få god oversikt over hvilke utfordringer dere har. Helst bør du også finne måltall og statistikk over effektiviteten per dags dato. Få også en oversikt over prosessene slik de gjennomføres i dag. Har du ikke gode nok systemer for dette, bør du vurdere om dere skal registrere manuelt over en gitt periode. Det kan gi deg verdifullt vurderingsgrunnlag.

 

Ta kontakt med fagfolk

Som nevnt, er det først og fremst lagersjefen og de andre ansatte som forstår situasjonen og omfanget av utfordringene på lageret. Likevel kan det være helt avgjørende at dere får hjelp i prosessene som følger. Kyndige fagfolk vil kunne bidra med nyttige innspill og verdifull erfaring fra tilsvarende prosesser.

Det er viktig at du får støtte i kartleggings-, planleggings- og implementeringsfasen. Forsikre deg om at du samarbeider med noen som kan rådgi og levere i alle ledd og faser. En totalleverandør vil lette arbeidet ditt og gjøre overgangen så sømløs som mulig. Det har både bedriftens økonomi og de ansatte glede av.

Hva kan fagfolk bidra med?

 

 • Kartlegge dagens situasjon
 • Kartlegge behov for fremtiden
 • Se muligheter og potensial
 • Rådgi
 • Tilby skreddersydde løsninger
 • Tilby produkter av høy kvalitet
 • Tilby gode serviceløsninger
 • Implementere løsninger
 • Hjelpe med å planlegge flyttingen
 • Oppfølging underveis

 

Unngå unødig bruk av tid og ressurser ved å gjøre alt alene, og høst heller fordelene ved å lære av andres feil og suksesser. Ta kontakt så tidlig som mulig, så får du mest mulig utbytte av samarbeidet.

Kartlegge utstyr

Før du flytter lageret ditt, må du vite hvilket utstyr du skal ta med videre. Her kan fagfolk hjelpe deg med å vurdere om du bør selge eller beholde. Noe vil det være greit å skru ned for å ta med seg videre. I andre tilfeller vil ikke det være hensiktsmessig.

I de fleste tilfeller er det ikke nok å bare flytte videre til større lokaler. Du vil trenge å se på prosesser og vurdere mer moderne utstyr, om du vil fortsette å vokse. 

Samtidig som du planlegger flyttingen, bør du vurdere innkjøp av nye innredningsløsninger. Det vil være tidsbesparende, kostnadseffektivt og du oppnår optimal lagerløsning fra dag én. Det finnes mange nyere løsninger som kan gjøre lageret langt mer effektivt.

 • Mesanin: Har du behov for å ekspandere eller bare frigjøre gulvplass for produksjon eller andre lagringsløsninger, så kan mesanin være løsningen. Her får du utnyttet plassen i høyden for varer som du ikke håndterer like ofte. Det finnes både frittstående og integrerte mesaninløsninger.


Planlegg flyttingen

Det er alltid viktig å planlegge. Ikke bare lageret, men selve flytteprosessen bør ha en tydelig plan. Alt må times slik at avtaler, varer, utstyr og ansatte er der de skal være, til rett tid. Dette er måten å unngå nedetid på. Sørg også for å holde de ansatte informert underveis. Er prosessene ryddige og de føler seg hørt og inkludert, vil mange ønske å bli med videre på reisen. Erfaring tilsier også at optimalisering av utstyr ikke gjør folk overflødige, men øker bedriftens mulighet til å vokse seg enda større.

Å flytte lageret koster tid og penger. Men ofte har du ikke noe valg hvis du vil vokse videre. Om investeringene vil lønne seg avhenger av hvordan du løser det herfra. Få hjelp til å utnytte potensialet for vekst!

 

New call-to-action

Effektivisere eller flytte lageret?
New Call-to-action

SKREVET AV


Eirik Toft

Når nyetablerte firmaer opplever suksess er det sjeldent at lagrene er dimensjonert for dette. Fortsatt vekst blir vanskelig uten enten å utvide lageret, eller å innrede lageret på en bedre måte. En av Eirik sine styrker er å kartlegge vareflyten og identifisere flaskehalser.