<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=117188&amp;fmt=gif">

VELKOMMEN TIL BLOGGEN VÅR

Her skriver vi i LIS hver uke om ting som engasjerer oss. Vårt ønske er at bloggen vil gi deg verdifull innsikt og et bedre grunnlag for å ta fremtidige lager- og logistikkavgjørelser.

ABONNER PÅ BLOGGEN

Mest leste artikler

Slik løser Packoorang et av logistikkbransjens største miljøproblemer

Packoorang kan hjelpe logistikkbransjen med å bli mye grønnere, ved å kutte behovet for forsøplende emballasje.

I forbindelse...

Satte miljø i fokus – slik bygget de morgendagens lager

Sørby Utleies nye lager er 7600 kvadratmeter med ren bærekraft. LIS er stolte av å ha bidratt.

Skal du leie maskiner eller...

Må du søke om tillatelse for å bygge mesanin på lageret?

Som en slags mellometasje, faller mesanin litt mellom to stoler. Her er svarene du har lett etter.

Vurderer du å kjøpe mesanin...

Ta meg til ressurssiden
Moller700x300px.png

Skrevet av 

Eirik Toft | 08.05.2015

 

Møller Bil Oslo Vest i Lilleaker åpnet tidligere i år landets største bilforretning.

Møller Bil Skøyen var en av landets mest kjente forhandlere. Volkswagen- og Audi-forretningen holdt imidlertid til i utdaterte lokaler. Den tradisjonsrike forhandleren var derfor på jakt etter egnede lokaler i en årrekke, før de for et par år siden slo til på en ledig tomt på Lilleaker noen kilometer lenger vestover i hovedstaden.Rett over Ring 3, oppå Granfosstunnelen, har Harald A. Møller etablert to separate forretninger for Audi og Volkswagen på henholdsvis 10 000 m2 og 16 000 m2 som er forbundet med en gangbro.

Les også: Effektiv lagring: Automasjon i lagersystemer

Lagerautomater

Delesjef Alf Nordli har blant annet investert i lagerautomater.

- Vi kom fra en verden med helt manuelle rutiner og plukket delene fra reoler. Nå er flesteparten av delene lagt inn i automater. For vår del var det å utnytte arealene vi har best mulig det viktigste, sier han.

Til tross for et totalareal på 26 000 m2 er det – som i all butikkvirksomhet – et mål om å ha størst mulig salgsflate, i tillegg til best mulig fasiliteter for verksteddrift og klargjøring av nye bilder.

I motsetning til de gamle lokalene på Skøyen har man også adskilte delelagre for de to bilmerkene. Ettersom delelager og verksted er lokalisert på kjellernivå, setter gjennomgangstrafikken på Ring 3/E18 en effektiv stopper for alle planer om en forbindelsestunnel mellom delelageret/verkstedet til Audi og Volkswagen.

- Helt ideelt er det jo ikke med drift over flere etasjer og ulike bygg, men det er en utfordring vi må ta, smiler Nordli. 

 

Ikke like stor som Møller Bil? 
Derfor investerer så mange små bedrifter i lagerautomater

 

Lite samplukk

Det er Lager & Industrisystemer som har levert lagerløsningene.

- Foruten ved forplanlegging, altså der vi plukker frem deler til ventende ordre, ikke minst i forbindelse med klargjøring av nye biler, er det vanskelig å sørge for samplukk og effektive plukkrutiner. Vi får med andre ord ikke utnyttet den dimensjonen ved automatene våre. Mye plukk er på ad hoc-basis og der det også kan oppstå "kø" ved automatene. Av den grunn har vi høyfrekvente plukkartikler i vanlige reoler, forteller Nordli.

Til delelageret har Lager & Industrisystemer levert automater som er av typen Logimat.

- LIS har vært løsningsorientert og forstått våre behov. De kan levere det meste innen lager, og det er en fordel å ha bare én å forholde seg til ved bestilling, kontrakter og oppfølgning. De kunne også levere automater og løsninger som er skreddersydd til vårt ukonvensjonelle bygg, sier Nordli. 

 

Verktøy-automat

I tillegg til bildeler oppbevarer bedriften også verktøy i automatene

- Nå har vi mye bedre kontroll over hvor verktøy er, og ikke minst hvem som tok ut verktøyet sist, forteller han.
- Det å lete etter verktøy "over hele huset" er ikke bare frustrerende, det koster også mye tid. Og tid er penger i dette gamet, smiler han. 

 

Mobile reoler for dekk

I tillegg til delelager og verksted har Møller Bil investert i mobile reoler på det nye dekkhotellet. Anlegget, som har kapasitet på rundt 600 hjulsett, består av mobile reoler med parallell-link.

- Vi fikk god hjelp av LIS til å utforme dette dekkhotellet. Den største utfordringen var å få en god utnyttelse av lagerarealet for å få plass til flest mulig dekk, all den tid det er et ellipseformet rom, forteller Nordli. 

Han legger ikke skjul på at et moderne dekkhotell er et viktig satsningsområde.

- Dekkhotell er blitt viktig for et komplett bilhold. Ikke minst i urbane strøk. Dessuten får man gjerne et tettere forhold til kunden. Istedenfor å treffe kunden annethvert år, treffer man de nå to ganger i året. Det åpner for en god dialog samt mersalg av dekk og felger, forklarer han.

 

Denne teksten er et utdrag fra den opprinnelige artikkelen publisert i Moderne Transport Nr. 3 2015. Den ble oppdatert med nye lenker i januar 2020. 

New Call-to-action
New Call-to-action

SKREVET AV


Eirik Toft

Når nyetablerte firmaer opplever suksess er det sjeldent at lagrene er dimensjonert for dette. Fortsatt vekst blir vanskelig uten enten å utvide lageret, eller å innrede lageret på en bedre måte. En av Eirik sine styrker er å kartlegge vareflyten og identifisere flaskehalser.