<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=117188&amp;fmt=gif">

VELKOMMEN TIL BLOGGEN VÅR

Her skriver vi i LIS hver uke om ting som engasjerer oss. Vårt ønske er at bloggen vil gi deg verdifull innsikt og et bedre grunnlag for å ta fremtidige lager- og logistikkavgjørelser.

ABONNER PÅ BLOGGEN

Mest leste artikler

Derfor er masterdata den store hemmeligheten bak et effektivt lager

Er det én ting vi anbefaler alle våre kunder, så er det å ta masterdata på alvor. Det gir deg nemlig kunnskapen du trenger for...

Slik løser Packoorang et av logistikkbransjens største miljøproblemer

Packoorang kan hjelpe logistikkbransjen med å bli mye grønnere, ved å kutte behovet for forsøplende emballasje.

I forbindelse...

Bygge/flytte lager? Derfor må du kontakte systemleverandør med én gang

Hemmeligheten bak et velfungerende lager er å bygge «innenfra og ut». Jo lenger du venter med å involvere systemleverandør,...

Ta meg til ressurssiden
Lagerarbeider og lagerautomat

Skrevet av 

Eirik Toft | 17.10.2019

Det er ditt ansvar å lede bedriften i riktig retning, og lageret er en stor del av det. Heldigvis har du god støtte i lagersjefen. Sammen kan dere utrette mye og ta gode beslutninger på vegne av både lageret og bedriften.

Men hvordan kan dere gjøre lageret mest mulig lønnsomt? Her er fire løsninger du bør snakke med lagersjefen din om:

1.    Lagerautomater

Lagerautomater er et alternativ for småvarereoler, der varene automatisk hentes via en vareheis. Dette er spesielt lønnsomt for lagre der småvarene har høy plukkhyppighet. Ofte er det en fin mellomløsning for mellomstore lagre som trenger litt automasjon, men hvor det ikke vil være økonomisk gunstig med helautomasjon.

Automatisering av vareflyten med lagerautomater har mange fordeler:

 • Tilpasser seg plasskapasitet: I mange lagerlokaler er det høyt mellom gulv og tak. Lagerautomater kan tilpasses slik at man utnytter denne høyden optimalt.

 • Tilpasser seg plukkbehov: Vareflyten blir mer effektiv, går raskere og er bedre kontrollert.

 • Tilpasser seg de ansatte: Ved hjelp av tilrettelagte plukk- og innleggsåpninger, er lagerautomatene ergonomisk tilpasset syns- og arbeidshøyde. Det reduserer ugunstige løft og flere andre belastninger som er tilknyttet lagerarbeid.

 • Tilpasser seg varebehov: I en lagerautomat kan man operere med flere plasstyper og ha samme vare på flere plasser, gjerne i forskjellige automater for å oppnå bedre redundans (redusert risiko dersom noen av systemene er nede).

 • Tilpasser seg annet utstyr: Lagerautomatene kan integreres opp mot lagerstyringssystemer og software, samt betjenes via oversiktlige displays. 

 

Les mer: Møller Bil investerte i lagerautomater

 

 

2.    WMS – Lagerstyringssystemer

WMS er lagerets hjerne. Det er her magien starter. Dette er hvorfor:

 • Økning i produktivitet: Manuelle lister og systemer som ikke «snakker» med hverandre er sannsynligvis en av de største tidstyvene på lageret. Et WMS-system vil øke effektiviteten i alle prosessene og gi forbedret produktivitet og lønnsomhet på lageret.

 • Bedre plassutnyttelse: Et WMS-system organiserer varene dine og forteller deg både hvor du bør lagre dem og hvordan du bør plukke dem. På den måten får du optimalisere plassen på lageret ditt.

 • Reduksjon i antall feilplukk: Med klare instruksjoner og ved bruk av strekkoder vil systemet hele tiden ha kontroll over hva som blir plukket, og hva som til enhver tid er på lageret.

 • Enkelt å bruke: Gode WMS-system er enkle å bruke og man er operativ fra første stund. Systemet er fleksibelt og kan tilpasses ulike lagerbehov og endringer som måtte komme underveis.

 • Kort ROI (Return of Investment): Et WMS-system bør være en del av en langsiktig plan. Likevel vil du oppleve rask avkastning. Foss økte omsetning med 20 % på ett år ved å blant annet investere i Shark WMS.

3.    Mobile pallreoler

Et lager er aldri bedre enn sitt minst fleksible ledd. Mobile pallereoler, i samråd med en grundig analyse av lageret, kan gi bedriften bedre plasskapasitet, og dermed lønnsomhet.

 • Mobile pallreoler kan gi opptil 85 % økning i lagringskapasitet på samme grunnflate.
 • Mobile pallreoler kan erstatte 60 % reduksjon i bygningsvolum hvis det er et nybygg.
 • Mobile pallreoler gir operatørene direkte tilgang til hver enkel pall, samtidig som det er en av de mest kompakte løsningene som finnes. 
 • Mobile pallreoler brukes ofte som buffer for plukkplasser, men kan også ved riktig organisering brukes som aktivt plukklager. 
 • Mobile pallreoler brukes ofte i fryselager, hvor plass og drift er svært kostbart per kubikkmeter.

4.    Gjennomløpsreoler

Denne typen reoler er praktisk for høyfrekvente varer. Gjennomløpsreoler finnes både for paller og småvarer/kartonger. Felles egenskaper for gjennomløpsreoler:   

 • Reolene gir tilgang fra begge sider. Det betyr at man kan fylle på varer på en side, samtidig som man plukker fra den andre.
 • Lave vedlikeholdskostnader.
 • Løsningen gir tilgang til store mengder varer på et begrenset område.
 • Løsningen sikrer FIFO (first in, first out) for varene. 
 • Løsningene er ofte brukt for høyfrekvente varer med store mengder gods, ettersom at effektiviteten ofte er høy.

 

Dette er noen av de mest brukte og effektive løsningene. For å drive et mest mulig lønnsomt lager, er det viktig at du og lagersjefen velger rett løsning ut i fra lagerets behov.  Det kan være lurt å rådføre seg med leverandører og spesialister med erfaringer fra tilsvarende bedrift som din.

Lager og logistikk CTA knapp bli kontaktet

Effektivisere eller flytte lageret?
New Call-to-action

SKREVET AV


Eirik Toft

Når nyetablerte firmaer opplever suksess er det sjeldent at lagrene er dimensjonert for dette. Fortsatt vekst blir vanskelig uten enten å utvide lageret, eller å innrede lageret på en bedre måte. En av Eirik sine styrker er å kartlegge vareflyten og identifisere flaskehalser.