<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=117188&amp;fmt=gif">

VELKOMMEN TIL BLOGGEN VÅR

Her skriver vi i LIS hver uke om ting som engasjerer oss. Vårt ønske er at bloggen vil gi deg verdifull innsikt og et bedre grunnlag for å ta fremtidige lager- og logistikkavgjørelser.

ABONNER PÅ BLOGGEN

Mest leste artikler

[Video] Er det trygt å ferdes på lageret ditt? Slik sikrer du reolene

Store takhøyder, trucker med høy fart og tunge paller – lageret kan være et risikofylt sted å ferdes. Men med noen enkle...

6 ting du bør vite om lagerautomaten LogiMat

Hva om du kunne spare gulvplass, samtidig som du ble tre ganger mer effektiv i arbeidet?

Lagerautomater har vært i bruk lenge...

Ta meg til ressurssiden
4_lsninger_som_gjr_lageret_ditt_mer_lnnsomt.png

Skrevet av 

Eirik Toft | 13.07.2016

Det er ditt ansvar å lede bedriften i riktig retning, og lageret er en stor del av det. Heldigvis har du god støtte i lagersjefen. Sammen kan dere utrette mye og ta gode beslutninger på vegne av både lageret og bedriften.

Men hvordan kan dere gjøre lageret mest mulig lønnsomt? Her er fire løsninger du bør snakke med lagersjefen din om:

1.    Lagerautomater

Denne typen utstyr dekker det samme behovet som tradisjonelle småvarereoler ved at det ofte brukes til å oppbevare småvarer. Dette er artikler som egner seg godt til å plasseres i mindre bokser.

Automatisering av vareflyten med lagerautomater har mange fordeler:

 • Tilpasser seg plasskapasitet: I mange lagerlokaler er det høyt mellom gulv og tak. Lagerautomater kan tilpasses slik at man oppbevarer varer hensiktsmessig ut i fra behov om varetilgjengelighet og hyppighet. Lagerautomater utnytter eksisterende plasskapasitet optimalt.

 • Tilpasser seg plukkbehov: Vareflyten blir mer effektiv, går raskere og er bedre kontrollert.

 • Tilpasser seg de ansatte: Ved hjelp av tilrettelagte uttaksåpninger og andre plukkesystemer er lagerautomatene ergonomiske tilpasset syns- og arbeidshøyde. Det reduserer tunge løft og flere andre belastninger som er tilknyttet lagerarbeid.

 • Tilpasser seg varebehov: Uavhengig av varens størrelse, kan lagerautomatene tilpasse seg varens behov for plass eller oppbevaringskriterier.

 • Tilpasser seg annet utstyr: Lagerautomatene integreres opp mot lagerstyringssystemer og software, samt betjenes via oversiktlige displays. 

2.    WMS – Lagerstyringssystemer

WMS er lagerets hjerne. Det er her magien starter. Dette er hvorfor:

 • Økning i produktivitet: Manuelle lister og systemer som ikke «snakker» med hverandre er sannsynligvis en av de største tidstyvene på lageret. Et WMS-system vil øke effektiviteten i alle prosessene og gi forbedret produktivitet.

 • Bedre plassutnyttelse: Et WMS-system organiserer varene dine og forteller deg både hvor du bør lagre dem og hvordan du bør plukke dem. På den måten får du optimalisere plassen på lageret ditt.

 • Reduksjon i antall feilplukk: Med klare instruksjoner og ved bruk av strekkoder vil systemet hele tiden ha kontroll over hva som blir plukket, og hva som til en hver tid er på lageret.

 • Enkelt å bruke: Gode WMS-system er enkle å bruke og man er operativ fra første stund. Systemet er fleksibelt og kan tilpasses ulike lagerbehov og endringer som måtte komme underveis.

 • Kort ROI (Return of Investment): Et WMS-system bør være en del av en langsiktig plan. Likevel vil du oppleve rask avkastning. Foss økte omsetning med 20 % på ett år ved å blant annet investere i Shark WMS.

3.    Mobile pallreoler

Et lager er aldri bedre enn sitt minst fleksible ledd. Mobile pallereoler, i samråd med en grundig analyse av lageret, kan gi bedriften bedre kapasitet, forbedre omløpshastigheten og lønnsomheten.

 • Mobile pallreoler gir lageret masse ekstra plass og stor fleksibilitet.
 • Mobile pallreoler kan gi opptil 85 % økning i lagringskapasitet på samme grunnflate.
 • Mobile pallreoler kan erstatte 60 % reduksjon i bygningsvolum hvis det er et nybygg.
 • Mobile pallreoler optimaliserer ikke bare plasskapasiteten, men forbedrer også lagerets omløpshastighet og lønnsomhet.
 • Ved å kartlegge bedriften og lagerets behov kan man maksimalisere effekten av mobile pallreoler.

4.    Gjennomløpsreoler

Denne typen reoler er praktisk for høyfrekvente varer. Dette er gjerne varer som lagres kun i kort tid før de sendes videre. Gjennomløpsreoler blir mye brukt av eksempelvis dagligvareleverandører på nett. Dette er årsakene:  

 • Lageransatte kan arbeide i plukksoner og kan dermed redusere gangavstand og samtidig øke plukkeffektiviteten.
 • Reolene gir tilgang fra begge sider. Det betyr at man kan fylle på varer på en side, samtidig som man plukker fra den andre.
 • Lave vedlikeholdskostnader.
 • Fleksibelt og modulbasert system som kan tilpasses ulike behov. Gjennomløpsreoler leveres for paller og mindre kartonger og esker.

Dette er noen av de mest brukte og effektive løsningene. For at ditt lager skal drives mest mulig lønnsomt, er det viktig at du og lagersjefen velger rett løsning ut i fra lagerets behov.  Det kan være lurt å rådføre seg med leverandører og spesialister med erfaringer fra tilsvarende bedrift som din.

Lager og logistikk CTA knapp bli kontaktet

Effektivisere eller flytte lageret?
New Call-to-action

SKREVET AV


Eirik Toft

Når nyetablerte firmaer opplever suksess er det sjeldent at lagrene er dimensjonert for dette. Fortsatt vekst blir vanskelig uten enten å utvide lageret, eller å innrede lageret på en bedre måte. En av Eirik sine styrker er å kartlegge vareflyten og identifisere flaskehalser.