<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=117188&amp;fmt=gif">

VELKOMMEN TIL BLOGGEN VÅR

Her skriver vi i LIS hver uke om ting som engasjerer oss. Vårt ønske er at bloggen vil gi deg verdifull innsikt og et bedre grunnlag for å ta fremtidige lager- og logistikkavgjørelser.

ABONNER PÅ BLOGGEN

Mest leste artikler

Alt du må vite før du flytter til nytt lager

Har bedriften din vokst fra lageret sitt? Gratulerer! Her er dine neste skritt.

Det kommer en dag i alle suksessfulle...

Må du søke om tillatelse for å bygge mesanin på lageret?

Som en slags mellometasje, faller mesanin litt mellom to stoler. Her er svarene du har lett etter.

Vurderer du å kjøpe mesanin...

Ta meg til ressurssiden
ROI_pa_lageret_header.png

Skrevet av 

Eirik Toft | 07.09.2016

Å flytte til et større lagerlokale er ikke nødvendigvis alltid den beste løsningen for å få et mer effektivt lager. Via smarte løsninger som for eksempel lagerautomat kan du både oppnå bedre plassutnyttelse, effektivisere vareflyten og få bedre ROI.

Vi er inne i det som blir omtalt som den fjerde revolusjon, den digitale revolusjonen som pågår i industrien. IoT (Internet of Things) baner vei for en fremtid hvor maskiner begynner å snakke sammen, og hvor roboter oppnår en stadig mer sentral rolle, både i samfunnet og på lageret (kilde).

Det er spådd at antall varehus og volum av enheter som leveres ut vil øke med 76 % (kilde). For de som investerer i lager vil derfor leveringstid være en avgjørende faktor for hvilke lagerløsninger de velger. Disse to faktorene alene viser hvor viktig det vil bli å investere i data og IT på lageret i nærmeste fremtid.

Så hvordan kan man konkurrere mot så mange nye aktører samtidig som man må finne raskere og mer effektive måter å operere på? 

Last ned rapporten fra to lagre: Hva gjør du når lageret blir for lite?

Bedre ROI på lageret

Å forbedre ROI (Return on Investment) burde alltid være et mål for enhver bedrift. ROI er enkelt forklart det man får igjen for hver krone man har lagt på investering. Det er hovedsaklig to måter man kan forbedre ROI-en på lageret:

Effektivisering og kutting av unødvendige kostnader

Ved å investere i moderne utstyr til lageret kan du både forenkle og effektivisere arbeidsprosessen samt fjerne noe av byrden på dine menneskelige ressurser. Ved at visse arbeidsoppgaver som plukk, pakking og sending blir gjort raskere på grunn av automatisering og modernisering vil du kutte unødvendige kostnader både fordi du sparer tid, og fordi du ikke behøver like mye arbeidskraft.

Menneskelige ressurser kan bli brukt på mer hensiktsmessige måter, noe som igjen kan lede til høyere lønnsomhet.

Fordi mye av jobben overlates til roboter og automatiserte maskiner kan de menneskelige ressursene brukes på mer hensiktsmessige måter, som eksempelvis å holde kontroll på lagerstyringen og vareflyten. Det handler ikke om at roboter skal ta over jobben menneskene i dag har, men heller bistå menneskelige ressurser slik at arbeidet kan gjøres både raskere og bedre.

Hvordan øke bedriftens konkurransedyktighet?

For å henge med i kampen om kundene er det helt nødvendig å begynne arbeidet med å modernisere lageret allerede nå slik at din bedrift ikke faller bakpå. Et moderne lager er også et «tenkende» lager, fordi mye av jobben gjøres av maskiner samt data og IT-systemer.

Vi har nå sett på hvordan du kan forbedre bedriftens ROI, men hvordan kan du bli konkurransedyktig på det stadige mer konkurrerende markedet? Svaret er enkelt: invester i ustyr som gjør lageret mer «tenkende».

AGV (Automated Guided Vehicles)

AGV er kort fortalt førerløse trucker som vanligvis drives av elektriske motorer eller batterier. De er utstyrt med et kontrollsystem som gjør at man kan styre alt fra plukk til sporing av produkter og optimalisering av plukkruter. Disse kan leveres i forskjellige modeller og størrelser, noe som gjør at de er svært tilpasningsdyktige til både mindre flater og i smalgangslager.

Les mer om AGV her.

Lagerautomat

En lagerautomat brukes til oppbevaring av småvarer i små plastbokser. I motsetning til et tradisjonelt reolsystem kan en lagerautomat tilpasses slik at du får optimal utnyttelse av lagerarealet fordi den er modulbygget.

Lagerautomaten opererer etter prinsippet «vare-til-mann», noe som gjør at du reduserer gåtiden mellom plukklokkasjonene med hele 70 % og dermed øker plukkhastigheten betraktelig. Dersom du setter opp flere lagerautomater ved siden av hverandre, kan disse bli styrt av et felles lagerstyringssoftware (WMS). Dette øker plukkeffektiviteten ytterligere samtidig som det reduserer feilplukk.

Les mer om lagerautomaten Logimat her.

WMS – Lagerstyringssystem

Et lagerstyringssystem (WMS – Warehouse Management System) er et system som brukes for å registrere, administrere og kontrollere varekjeden. På denne måten kan lageret enkelt justeres og tilpasses etter de endringer som skulle forekomme. Programvaren kobles opp mot alt utstyr som brukes på lageret slik som PC, truck og scannere.

Det er flere fordeler ved å bruke et lagerstyringssoftware. Ikke bare øker det produktiviteten og gir derfor lavere varehåndteringskostnader, det reduserer også feilplukk og holder kontroll over vareflyten. Ikke minst bidrar det til kortere ROI fordi vareflyten effektiviseres og investeringen som er lagt på utstyr tjenes derfor fort inn igjen.

Les mer om WMS her.

Omni-kanal

Omni-kanal handler om å knytte ulike salgskanaler i en bedrift sammen til en enhetlig, sømløs interaktiv kanal. Det er ikke uvanlig at en kunde i dag bruker mobilen på bussen for å innhente informasjon, før man går i butikken for å prøve produktet, og til slutt bestiller det på pc'en når man kommer hjem.

I lagersammenheng innebærer dette at man samler all logistikk i ett system, både bestillingssystemer, lagerarbeid og returarbeid. Dette gir raskere forflytning av varer fra mottak til lager, og fra lager til kunde. I tillegg gir det muligheter for direkte tilbakemeldinger på produkter, samt testing og stimulering av direkte kundeforhold.

 

Hurtighet blir stadig viktigere

Et viktig aspekt å ta med seg i dagens marked er hvor hurtig ting endrer seg sammenlignet med tidligere. Forventningene til for eksempel leveringstid hos sluttbruker endrer seg fra år til år, og dette påvirker også hvordan man må kalkulere ROI-en.

Jo lenger tilbakebetalingstid man beregner, desto større blir risikoen for at behovet har endret seg. Dette betyr at løsninger som har kort implementeringstid og lav investeringskostnad i kombinasjon med enkel skalerbarhet blir stadig viktigere for å sikre en god avkastning på investeringen. 

Effektivisere eller flytte lageret?
Effektivisere eller flytte lageret?

SKREVET AV


Eirik Toft

Når nyetablerte firmaer opplever suksess er det sjeldent at lagrene er dimensjonert for dette. Fortsatt vekst blir vanskelig uten enten å utvide lageret, eller å innrede lageret på en bedre måte. En av Eirik sine styrker er å kartlegge vareflyten og identifisere flaskehalser.