<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=117188&amp;fmt=gif">

VELKOMMEN TIL BLOGGEN VÅR

Her skriver vi i LIS hver uke om ting som engasjerer oss. Vårt ønske er at bloggen vil gi deg verdifull innsikt og et bedre grunnlag for å ta fremtidige lager- og logistikkavgjørelser.

ABONNER PÅ BLOGGEN

Mest leste artikler

Må du søke om tillatelse for å bygge mesanin på lageret?

Som en slags mellometasje, faller mesanin litt mellom to stoler. Her er svarene du har lett etter.

Vurderer du å kjøpe mesanin...

Hva er et WMS-system (og trenger jeg det)?

Du har kanskje hørt snakk om alle fordelene med et WMS, eller lagerstyringssystem på godt norsk. Det kan faktisk revolusjonere...

Ta meg til ressurssiden
E-handel og morgendagens lager

Skrevet av 

Eirik Toft | 05.10.2016

Mye har skjedd innen e-handel og lagerlogistikk på kort tid, men utviklingen stopper ikke her. Dette er morgendagens lager- og hva din bedrift burde satse på.

Vi befinner oss i en tid som er under rask endring. Kunder i dag søker aktivt etter de varene de ønsker, og blir dermed mer kravstore og sitter med mer makt over egen kjøpsprosess. De velger selv om de vil kjøpe i butikk eller på nett, når de skal kjøpe og hvordan de får kjøpet levert.

Kjøpsprosessen har endret seg, og det medfører store omveltninger i retailbransjen. Du tror kanskje at dette retter seg kun mot butikkene? Sannheten er at det påvirker alle stegene i verdikjeden.

I løpet av de siste 15 årene har trenden gått fra å kjøpe inn store leveranser av samme vare til å kjøpe inn et mindre antall av flere varer, og dermed også ta inn flere ulike typer varer. Dette kan by på utfordringer for et hvert lager. Og løsningen? Morgendagens lager. La oss se på hvilke endringer det er snakk om.

Fremtidens trender i lager- og logistikkbransjen

Automasjon er en viktig del av nåtidens, men også fremtidens lagerløsninger. Dette er utstyr som bistår lagermedarbeidere i deres daglig arbeidsoppgaver for å effektivisere lageret. Det kan være alt fra robotplukk og transportbaner som frakter enkeltvise varer gjennom lageret, til lagerstyringssoftware som sanntidsovervåker både den inngående og utgående logistikken.

Alt dette er utstyr som allerede er utbredt på markedet, og som er godt i gang med å øke lønnsomheten og effektiviteten i en rekke bedrifter. Men hvordan skal bedrifter møte fremtidens utfordringer og forbli konkurransedyktige?

Les om hvordn andre bedrifter har løst sine utfordringer på lageret: Last ned gratis rapport her. 

Bulk warehouse og cross-docking

Resultatet av en undersøkelse gjennomført av ARC Advisory Group viser at lagerbransjen forutser “bulk warehouse” og “cross-docking” som en type anlegg som vil bli mer utbredt. Direkte oversatt betyr “bulk” stort omfang og volum. Det er en motsats til retail som betyr “detaljhandel”.

Bulk varehus
Bulk varehus er varehus hvor arealet er større enn 9000 m2. Her oppbevares store volum varer på paller. Pallene blir scannet og oppbevares på lageret til de skal plukkes og sendes videre. Et WMS system brukes gjerne til å sanntidsmonitorere all aktivitet på lageret.

Et eksempel på et bulk varehus er britiske World Freight Centre Limited som opererer over 46 451 m2. Lageret styres av et fullt integrert lagerstyringsoftware. Ved mottak av paller som skal inn på lageret oppgis alle detaljer ved ordreregistrering. Deretter overføres informasjonen til håndholdte scannere og et kartleggingsparameter blir generert slik at scannere mottar informasjon om pallens endestasjon.

Pallen blir deretter scannet og ønsket plassering kommer opp. De lageransatte plasserer pallene på riktig sted, bekrefter plassering i de håndholdte scannerne og lokaliserer pallplassering basert på de forhåndsutfylte kartleggingsparametrene.

Pallene blir stående til instruksjoner mottas om plukk og sending. Alle paller lastes på transportenhet på et stort område dekket av et beskyttelsestak, noe som minsker risikoen for forurensning og skader påført pallene på grunn av nedbør.

Et lagerstyringssoftware tillater det administrative teamet å sanntidsovervåke fremdriften av all plukkinstruksjon, noe som gir en sannferdig og realistisk gjennomstrømming av prosesser, samt tydelige nøkkeltall. Dette gjør det enkelt å måle effektiviteten og kostnaden på lageret.

Cross-docking
Cross-docking er en logistikkoperasjon hvor en transportenhet fører gods til en 3PL-terminal (Third-party Logistics Provider) hvor godset blir lastet av, splittet i ulike retninger og deretter overført direkte på utgående distribusjonsbiler. Hele operasjonen benytter seg i stor grad av IT til styring.

3PL står for det vi på norsk kaller tredjepartslogistikkleverandør. Det er en måte å outsource arbeidet på. En tredjepart, altså et firma, fungerer som et bindeledd mellom bedrifter som tilbyr logistikktjenester og bedrifter som trenger disse tjenestene. Ut fra hvilke behov bedriften har, kan tredjeparten ta over hele eller deler av varekjeden.

Tredjepartslogistikkleverandøren vet hva som skal til for å lykkes med lagerlogistikken slik at vareflyten blir så effektiv og kostnadsbesparende som mulig. En 3PL vil kunne tilby skalerbare løsninger slik at lageret til enhver tid er optimalisert etter behovet bedriften din har.

Enkeltvarer og “case-picking”
Undersøkelsen peker også på viktigheten av å kunne håndtere mange ulike typer bestillinger. Etter som antall salg gjennom e-handel bare øker vil dette bli stadig viktigere. Kunder ønsker ikke lenger rask leveranse, de forventer det. Derfor er det kritisk at lageret kan tilpasses etter komplekse bestillinger.

En økning av antall småordre, og så kalt “case-picking” er spådd å bli en av de viktigste grunnene til å investere i utstyr og løsninger som kan effektivisere plukk og pakk. Case-picking er plukk av hele kartonger, som ofte plasseres på pall. Det er derfor en tidkrevende oppgave fordi det er mange mindre enkeltvarer som pakkes i én kartong.

En annen trend som er forventet å vokse i fremtiden er salg direkte fra lageret til kunden og ‘drop shipping’. Direkte-til-kunde prinsippet betyr at lageret kan bli en slags ‘pick-up-point’ for kundene. Dette vil forkorte leveransetiden fordi det ikke krever transportenheter, samtidig som det sparer miljøet for skadelige transportutslipp. Drop shipping vil si å sende gods direkte fra produsenten til kunden.

Dette betyr at omnikanalløsninger i e-handel ikke bare påvirker forhandlere, men også produsenter og engrospartnere. Endringen i forbrukeratferden påvirker derfor alle deler av forsyningskjeden.

Ute etter å lære mer om netthandelslogistikk og vareflyt?
Sjekk ut vår komplette guide ved å klikke her.

Hvordan kan ditt lager takle disse endringene?

Hvilken ny teknologi kan best hjelpe din bedrift å tilpasse seg? Dette er ulikt fra bedrift til bedrift fordi det avhenger av flere faktorer, blant annet: antall plukk og antall sendinger i løpet av en dag, størrelsen på varene og viktigste fokusområder. Er det viktigst å få på plass raskere leveranser, eller redusere feilplukk?

Deretter kommer spørsmålet om penger og ressurser. Få har ubegrenset med ressurser tilgjengelig, noe som betyr at en investering vil muligens måtte gå på bekostning av andre mulige investeringer.

Derfor kan det være lurt å begynne i det små. Invester i lagerstyringsverktøy som kan bistå ansatte til å gjennomføre daglige, viktige oppgaver på en raskere og enklere måte. Dette vil spare bedriften for penger og tid.

Et WMS-system (Warehouse Management system) blir også regnet som en bærebjelke for alle lageroperasjoner. Dette er sentralnerven som holder kontrollen over vareflyten og saldosikkerheten. Den avanserte lokasjonsstyringen hjelper til med å redusere feilplukk, effektivisere vareflyten og øker den generelle produktiviteten fordi manuelle arbeidsoppgaver automatiseres.

Ta også hensyn til om lagerplassen er optimalisert og at hele lagerarealet som er tilgjengelig faktisk blir dratt nytte av. Vurder om det er andre elementer som bremser ned effektiviteten til dine lagermedarbeidere og ta det derfra.

Effektivisere eller flytte lageret?
New Call-to-action

SKREVET AV


Eirik Toft

Når nyetablerte firmaer opplever suksess er det sjeldent at lagrene er dimensjonert for dette. Fortsatt vekst blir vanskelig uten enten å utvide lageret, eller å innrede lageret på en bedre måte. En av Eirik sine styrker er å kartlegge vareflyten og identifisere flaskehalser.