<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=117188&amp;fmt=gif">

VELKOMMEN TIL BLOGGEN VÅR

Her skriver vi i LIS hver uke om ting som engasjerer oss. Vårt ønske er at bloggen vil gi deg verdifull innsikt og et bedre grunnlag for å ta fremtidige lager- og logistikkavgjørelser.

ABONNER PÅ BLOGGEN

Mest leste artikler

Alt du må vite før du flytter til nytt lager

Har bedriften din vokst fra lageret sitt? Gratulerer! Her er dine neste skritt.

Det kommer en dag i alle suksessfulle...

Hva koster egentlig en lagerautomat?

Når du regner gevinsten av én eller flere lagerautomater opp mot kostnaden, blir det fort et lukrativt kjøp for lageret ditt.

...

Ta meg til ressurssiden
Pillar Content Logistikk Blog Header.jpg

Skrevet av 

Eirik Toft | 11.04.2017

Logistikken på lageret er selve hjernen bak alle prosesser og systemer. Uten dette i bunn hjelper det ikke hvor mye man investerer i lagerløsninger og bemanning. Men hva ligger egentlig bak selve begrepet, og hva er forskjellen på inngående og utgående logistikk?

Logistikk er en integrert del av forretningsvirksomheten for bedrifter som håndterer varer, og innebærer prosesser for mottak, lagring og distribusjon av varer. Det omtales som det første steget i verdikjeden, noe Michael Porter, professor ved Harvard Business School og leder for instituttet for strategi og konkurranseevne, påpekte i sin bok “Competitive Advantage” allerede i 1985.

Lagerlogistikken har med andre ord alltid spilt en viktig rolle for hvordan bedriften kan optimalisere vareflyten, forsyningskjeden og benytte sine konkurransefortrinn i kampen om kundene.

Komplekse logistikkutfordringer kan komme i mange former:Pillar Content Logistikk Blog Image.jpg

  • Lite fleksible systemer
  • Life effektive prosesser på lageret
  • Dårlig integrerte systemer og teknologier

Ved å løse disse utfordringene gjennom å skape og gjennomføre en solid logistikkstrategi vil bedriften få mer effektive prosesser som gjør at de kan levere på tid og budsjett. Dette er kostnadsbesparende samtidig som det gir fornøyde kunder. Og fornøyde kunder er tilbakevendende kunder – noe som betyr mer penger i kassa.

Inngående logistikk versus utgående logistikk

Inngående logistikk (inbound logistics) refererer til transport, lagring og levering av innkommende varer i en bedrift. Utgående logistikk (outbound logistics) refererer til distribusjon av utgående varer i en bedrift.

Det er også verdt å merke seg at inngående logistikk omhandler de aktiviteter som skjer mellom bedrifter og leverandører, mens utgående logistikk omhandler hvordan bedrifter distribuerer produkter til sine sluttkunder.

Inngående og utgående logistikk kombineres i forsyningskjedestyring hvor det jobbes for å maksimere effektivitet og tillit i distribusjonsnettet, samtidig som transport- og lagringskostnader minimeres. En forståelse av forskjellene og korrelasjonen mellom inngående og utgående logistikk kan gi verdifull innsikt når det gjelder å utvikle en helhetlig forsyningskjedestrategi.

Det å motta samt lagre varer er for de fleste bedrifter den viktigste delen av inngående logistikk. Mottaksprosessen er viktig fordi den i stor grad tilrettelegger for effektiviteten for påfølgende arbeidsoppgaver, som eksempelvis hvor raskt personalet kan distribuere varene til kunden. Forsinkelser i denne prosessen som har oppstått på grunn av dårlig organisering kan skape flaskehalser på lageret, noe som koster bedriften både penger og muligheter.

last ned innsiktsrapporten - er du oppdatert på moderne lagerdrift?
Innsikt: En rapport om moderne lager og logistikk

SKREVET AV


Eirik Toft

Når nyetablerte firmaer opplever suksess er det sjeldent at lagrene er dimensjonert for dette. Fortsatt vekst blir vanskelig uten enten å utvide lageret, eller å innrede lageret på en bedre måte. En av Eirik sine styrker er å kartlegge vareflyten og identifisere flaskehalser.