<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=117188&amp;fmt=gif">

VELKOMMEN TIL BLOGGEN VÅR

Her skriver vi i LIS hver uke om ting som engasjerer oss. Vårt ønske er at bloggen vil gi deg verdifull innsikt og et bedre grunnlag for å ta fremtidige lager- og logistikkavgjørelser.

ABONNER PÅ BLOGGEN

Mest leste artikler

Alt du må vite før du flytter til nytt lager

Har bedriften din vokst fra lageret sitt? Gratulerer! Her er dine neste skritt.

Det kommer en dag i alle suksessfulle...

Må du søke om tillatelse for å bygge mesanin på lageret?

Som en slags mellometasje, faller mesanin litt mellom to stoler. Her er svarene du har lett etter.

Vurderer du å kjøpe mesanin...

Ta meg til ressurssiden
Header - Hvorfor du bør følge med på utviklingen rundt logistikkeiendom.png

Skrevet av 

Eirik Toft | 04.10.2017

Markedet for logistikkeiendom går svært godt for tiden, og tall fra 2016 tilsier at det har vært rekordhøy aktivitet.

2016 ble faktisk et rekordår for logistikkmarkedet med transaksjoner verdt 15 milliarder kroner. Det har ført til en svært lav yield på 5,25% for de beste logistikkeiendommene.

Selv om markedet opplever gode tall for tiden, skal vi ikke påstå at logistikkeiendom er en enkel form for eiendomsinvestering. Det ville vært en stor forenkling av prosessene og arbeidet som ligger bak. Men det finnes likevel flere fordeler med logistikkeiendom sammenlignet med andre typer eiendom, som for eksempel kontorbygg.

Nysgjerrig på logistikkeiendom? Les vårt dybdeintervju med Bulk Infrastructure  og Loe Utvikling.

Fordelene med logistikkeiendom

Kontorbygg kan være attraktive investeringer, og behovet for arbeidsbenker og møterom er ubestridt. Men en ulempe som mange av disse kontorene har, er at leietakerne ofte har komplekse og utfordrende krav.

Noen leietakere vil foretrekke åpne lokaler, mens andre vil ha en mer presis inndeling med flere rom. Det stilles også ulike krav til parkeringsmuligheter og nærhet til kollektivtransport. Ender du opp med mange ulike leietakere over forholdsvis kort tid, kan det fort bli mange forespørsler eller krav om endringer.

Dette slipper du i større grad med logistikkeiendom. Her har gjerne leietakerne ganske så standardiserte krav, og mulighetene for å få inn leietakere på lange kontrakter er gode.

Bruker du i tillegg fornuftige takhøyder og søyleplasseringer i byggene, gir du deg selv en god mulighet for å appellere til en stor del av markedet. Det gir gode og fleksible løsninger for reoler og trucker, noe leietakeren garantert vil sette pris på – uansett bransje og behov.

Eiendom utenfor sentrum? Ja takk!

De fleste vil nok tenke at de mest attraktive eiendommene ligger i sentrum. Det er tilfellet for noen markeder, men ikke nødvendigvis en universell sannhet. Med mindre leietakeren er avhengig av sentrumsnære leveranser (det vil typisk gjelde for levering av dagligvarer og småelektriske varer) er som regel ikke eiendommer i umiddelbar nærhet til sentrum et krav.

Andre faktorer som for eksempel beliggenhet nær transportårer og kollektivtrafikk kan da være viktigere å ta hensyn til. Det er lav ledighet på logistikkbygg innenfor bygrensene, og derfor vil nybygg utenfor sentrumsområdene – med gode løsninger og lavere leiepriser – være attraktive i tiden fremover.

Har du spørsmål knyttet til logistikkeiendom? Bli kontaktet
Logistikkeiendom - Ta quiz

SKREVET AV


Eirik Toft

Når nyetablerte firmaer opplever suksess er det sjeldent at lagrene er dimensjonert for dette. Fortsatt vekst blir vanskelig uten enten å utvide lageret, eller å innrede lageret på en bedre måte. En av Eirik sine styrker er å kartlegge vareflyten og identifisere flaskehalser.