<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=117188&amp;fmt=gif">

VELKOMMEN TIL BLOGGEN VÅR

Her skriver vi i LIS hver uke om ting som engasjerer oss. Vårt ønske er at bloggen vil gi deg verdifull innsikt og et bedre grunnlag for å ta fremtidige lager- og logistikkavgjørelser.

ABONNER PÅ BLOGGEN

Mest leste artikler

Fem kjappe med tre ledende logistikkaktører

Hva kjennetegner effektive lager- og logistikksystemer? Det er et spørsmål som vi stadig vekk blir stilt i møter og på...

Hva er 3PL og er dette riktig for din bedrift?

Som gründer er det ganske mye du må lære deg. Det er ikke nok å bare kjenne produktene du selger. For å lykkes, må du forstå...

Ta meg til ressurssiden
Header - Hva er yield, og hva kan jeg forvente av logistikkeiendom?.png

Skrevet av 

Eirik Toft | 11.10.2017

Markedet for lager, logistikk og industrieiendom er i vinden for tiden, men hvor ligger mulighetene i markedet?

Hva er yield?

Ifølge DnB kan yield enkelt defineres som «netto leieinntekter dividert på eiendommens verdi.» Jo lavere yielden er, jo høyere vil verdianslaget for eiendommen være.

Yield knyttes gjerne opp mot ulike geografiske områder hvor en ofte kan se tydelige forskjeller (eksempelvis har sentrumsnære områder ofte lavere yield sammenlignet med mer perifere områder). Når det er sagt vil hver enkelt eiendom vurderes individuelt. Derfor vil yielden kunne gi en pekepinn, men ikke et tydelig verdianslag for enhver eiendom i et område. 

Rekordår har gitt godt utslag på yielden

Union Gruppen melder at markedet for lager, logistikk og industrieiendom har opplevd et rekordår i 2016. Det ble registrert 57 transaksjoner med et samlet volum på nesten 15 milliarder kroner, en økning fra 38 transaksjoner på 12 milliarder kroner i 2015.

Utviklingen har gitt et godt utslag på yielden, og for de mest attraktive logistikkeiendommene er den så lav som 5,25% (våren 2017). Nivået er ifølge Union Gruppen historisk lavt, og det skyldes i stor grad en sterk interesse for eiendommer med strategisk beliggenhet og lange leiekontrakter.

Nysgjerrig på logistikkeiendom? Les vårt dybdeintervju med Bulk Infrastructure  og Loe Utvikling.

Sentrum er attraktivt, men nybyggskapasiteten ligger utenfor

JJL Global Marketing Perspective viste tidligere til en økning i netthandel i 2016 for Europa. Her ble det trukket frem hvordan netthandel har økt etterspørselen etter produkter med kort leveringstid, som igjen har gjort sentrumsnær logistikkeiendom enda mer attraktivt.

Problemet med eiendommene i sentrum er og blir anvendeligheten. Det er ikke så enkelt å sette opp nybygg i sentrum, og da kan det være utfordrende å få til gode løsninger med de byggene som er tilgjengelige. I tillegg er også prisen høyere i sentrum, noe som er med på å legge en demper på etterspørselen.

Union Gruppen viser også til en lignende trend i Oslo, der netthandelaktører etterspør arealer i umiddelbar nærhet til sentrum. Likevel er det lav ledighet i logistikkeiendommene utenfor byen. Stigende boligpriser, lite nybyggskapasitet og stigende etterspørsel i sentrumsområdene nevnes som årsaker til at områdene utenfor Oslo fortsetter å være attraktive. Spesielt Akershus fremheves som et område med god nybyggskapasitet.

Lav yield og rekordtall gjør at markedet for logistikkeiendom er svært attraktivt for tiden. Tar du i betraktning den økende trenden med netthandel og sentrumsnære leveringer, er dette et marked du absolutt burde følge med på i tiden fremover.

New call-to-action
New call-to-action

SKREVET AV


Eirik Toft

Når nyetablerte firmaer opplever suksess er det sjeldent at lagrene er dimensjonert for dette. Fortsatt vekst blir vanskelig uten enten å utvide lageret, eller å innrede lageret på en bedre måte. En av Eirik sine styrker er å kartlegge vareflyten og identifisere flaskehalser.