<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=117188&amp;fmt=gif">

VELKOMMEN TIL BLOGGEN VÅR

Her skriver vi i LIS hver uke om ting som engasjerer oss. Vårt ønske er at bloggen vil gi deg verdifull innsikt og et bedre grunnlag for å ta fremtidige lager- og logistikkavgjørelser.

ABONNER PÅ BLOGGEN

Mest leste artikler

Alt du må vite før du flytter til nytt lager

Har bedriften din vokst fra lageret sitt? Gratulerer! Her er dine neste skritt.

Det kommer en dag i alle suksessfulle...

Hva koster egentlig en lagerautomat?

Når du regner gevinsten av én eller flere lagerautomater opp mot kostnaden, blir det fort et lukrativt kjøp for lageret ditt.

...

Atlas 2D er automasjon for deg som er ute etter optimal lagring av pall

Hvorfor skal småvarelagrene få ha all moroa?

Mange av de spennende, blanke automasjonsløsningene der ute er beregnet på...

Ta meg til ressurssiden
Header - Startet med 3PL allerede på 80-tallet – Kundeservice er utrolig viktig.png

Skrevet av 

Eirik Toft | 24.09.2018

Da Granada startet opp som et vare- og lagerhotell i 1985, var 3PL et ukjent begrep.

Nå, over 30 år senere, er Granada en av de største aktørene på markedet og har utvidet tjenestetilbudet med løsninger for pakking, netthandel og kundesenter.


Daglig leder i Granada, Kathrine Garder Andersen (avbildet), prater her om fordelene av å benytte 3PL, hva som kjennetegner en god 3PL-aktør og hva Granada fokuserer på for å skape fornøyde kunder.

Kathrine Garder Andersen


Hva er historien bak selskapet, og hvorfor akkurat navnet Granada?

Min far var tidlig ute med outsourcing-ideen da han var med på å avvikle et postordrefirma på begynnelsen av 80-tallet. Da han etablerte selskapet i 1985 ønsket vi et enkelt navn som kunne fungere internasjonalt, så vi forsøkte å unngå Æ, Ø eller Å. Til slutt landet vi på Granada.


Hva er egentlig 3PL?

Det er enkelt forklart at en tredjepart tar seg av hele eller deler av et selskaps logistikk, hvor blant annet håndtering av lageret, plukk og pakk inngår. Noen aktører står også for selve transporten, men vi i Granada organiserer dette for kunden via en tredjepart.  

Du er invitert til frokostmøte om Logistikkeiendom 15.november 2018. Meld deg  på her!


Hvorfor trenger markedet 3PL-aktører?

Ved å bruke en 3PL-aktør slipper du faste kostnader på eget bygg, WMS-system og personell. Du blir rett og slett mer fleksibel og står bedre rustet ved svingninger. Hvis du for eksempel må ta imot 100 paller ekstra i en travel periode, så kan du det, uten at du får et kapasitetsproblem som skaper hodebry og ekstrakostnader.


Hvilket problem går oftest igjen hos kunder som kommer til dere?

De fleste som kommer til oss holder på med å vokse ut av egne lokaler. I tillegg sliter de gjerne med bemanning i kampanjeperioder, spesielt på lageret og callsenteret.


Hvordan løser dere selv bemanningsfloken?

Vi har tilgang på kvalifisert ekstrahjelp og har en egen bemanningspool å ta av. I tillegg kan vi rotere på personalet. Det som er viktig for oss er at kunden gir beskjed om kampanjer i god tid slik at vi stiller best mulig forberedt med nok bemanning. God kommunikasjon med oppdragsgiver er veldig viktig.


Hva kjennetegner en god 3PL-aktør?

Jeg vil si at gode aktører er fleksible, har moderne WMS-systemer og mestrer å få rett produkt til rett kunde – til rett tid.


Siden dere tar dere av flere ulike kanaler, hvilke krav stiller det til kunnskap og innovasjon innad i bedriften?

Det medfører at vi alltid må være oppdaterte på de ulike løsningene vi leverer, som WMS-systemer og callsentre. Et callsenter er ikke bare en enkel telefonoperasjon lenger, men må håndtere kø på en effektiv måte og samtidig være integrert med chat- og e-postfunksjoner.


Netthandel er og har vært et stort fokusområde, egentlig helt siden alle handlet over postordre. Derfor er vi med i eHandelsforum og andre fora for å holde oss oppdaterte og tiltrekke oss kunder.


Til slutt: Hvis du skulle gitt ett råd til andre 3PL-selskaper i bransjen, hvilket råd ville du gitt da?

Det er uten tvil å fokusere på kundeservice. Mottoet vårt er «Våre kunders suksess, er vår suksess», og det etterstreber vi så godt som vi kan. Vi får tilbakemelding på at vi leverer god kundeservice; at vi er flinke til å «snu oss rundt» raskt og tråkke til når det trengs. Det tror jeg er utrolig viktig!

CTA - Tre prosjektutviklere om hvordan de lykkes med logistikkeiendom (desktop)
CTA - Tre prosjektutviklere om hvordan de lykkes med logistikkeiendom (desktop)

SKREVET AV


Eirik Toft

Når nyetablerte firmaer opplever suksess er det sjeldent at lagrene er dimensjonert for dette. Fortsatt vekst blir vanskelig uten enten å utvide lageret, eller å innrede lageret på en bedre måte. En av Eirik sine styrker er å kartlegge vareflyten og identifisere flaskehalser.