<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=117188&amp;fmt=gif">

Startet med 3PL allerede på 80-tallet: – Kundeservice er utrolig viktig

Skrevet av: Eirik Toft | 24. 09. 2018

Featured - Startet med 3PL allerede på 80-tallet – Kundeservice er utrolig viktig

Da Granada startet opp som et vare- og lagerhotell i 1985, var 3PL et ukjent begrep.

Nå, over 30 år senere, er Granada en av de største aktørene på markedet og har utvidet tjenestetilbudet med løsninger for pakking, netthandel og kundesenter.


Daglig leder i Granada, Kathrine Garder Andersen (avbildet), prater her om fordelene av å benytte 3PL, hva som kjennetegner en god 3PL-aktør og hva Granada fokuserer på for å skape fornøyde kunder.

Kathrine Garder Andersen


Hva er historien bak selskapet, og hvorfor akkurat navnet Granada?

Min far var tidlig ute med outsourcing-ideen da han var med på å avvikle et postordrefirma på begynnelsen av 80-tallet. Da han etablerte selskapet i 1985 ønsket vi et enkelt navn som kunne fungere internasjonalt, så vi forsøkte å unngå Æ, Ø eller Å. Til slutt landet vi på Granada.


Hva er egentlig 3PL?

Det er enkelt forklart at en tredjepart tar seg av hele eller deler av et selskaps logistikk, hvor blant annet håndtering av lageret, plukk og pakk inngår. Noen aktører står også for selve transporten, men vi i Granada organiserer dette for kunden via en tredjepart.  

Du er invitert til frokostmøte om Logistikkeiendom 15.november 2018. Meld deg  på her!


Hvorfor trenger markedet 3PL-aktører?

Ved å bruke en 3PL-aktør slipper du faste kostnader på eget bygg, WMS-system og personell. Du blir rett og slett mer fleksibel og står bedre rustet ved svingninger. Hvis du for eksempel må ta imot 100 paller ekstra i en travel periode, så kan du det, uten at du får et kapasitetsproblem som skaper hodebry og ekstrakostnader.


Hvilket problem går oftest igjen hos kunder som kommer til dere?

De fleste som kommer til oss holder på med å vokse ut av egne lokaler. I tillegg sliter de gjerne med bemanning i kampanjeperioder, spesielt på lageret og callsenteret.


Hvordan løser dere selv bemanningsfloken?

Vi har tilgang på kvalifisert ekstrahjelp og har en egen bemanningspool å ta av. I tillegg kan vi rotere på personalet. Det som er viktig for oss er at kunden gir beskjed om kampanjer i god tid slik at vi stiller best mulig forberedt med nok bemanning. God kommunikasjon med oppdragsgiver er veldig viktig.


Hva kjennetegner en god 3PL-aktør?

Jeg vil si at gode aktører er fleksible, har moderne WMS-systemer og mestrer å få rett produkt til rett kunde – til rett tid.


Siden dere tar dere av flere ulike kanaler, hvilke krav stiller det til kunnskap og innovasjon innad i bedriften?

Det medfører at vi alltid må være oppdaterte på de ulike løsningene vi leverer, som WMS-systemer og callsentre. Et callsenter er ikke bare en enkel telefonoperasjon lenger, men må håndtere kø på en effektiv måte og samtidig være integrert med chat- og e-postfunksjoner.


Netthandel er og har vært et stort fokusområde, egentlig helt siden alle handlet over postordre. Derfor er vi med i eHandelsforum og andre fora for å holde oss oppdaterte og tiltrekke oss kunder.


Til slutt: Hvis du skulle gitt ett råd til andre 3PL-selskaper i bransjen, hvilket råd ville du gitt da?

Det er uten tvil å fokusere på kundeservice. Mottoet vårt er «Våre kunders suksess, er vår suksess», og det etterstreber vi så godt som vi kan. Vi får tilbakemelding på at vi leverer god kundeservice; at vi er flinke til å «snu oss rundt» raskt og tråkke til når det trengs. Det tror jeg er utrolig viktig!

Skrevet av: Eirik Toft

Når nyetablerte firmaer opplever suksess er det sjeldent at lagrene er dimensjonert for dette. Fortsatt vekst blir vanskelig uten enten å utvide lageret, eller å innrede lageret på en bedre måte. En av Eirik sine styrker er å kartlegge vareflyten og identifisere flaskehalser.

Eirik Toft

Liker du dette innlegget? Prøv disse også!

Hva er 3PL og er dette riktig for din bedrift?
Trender og tips
Hva er 3PL og er dette riktig for din bedrift?
B2B: Kundene dine ønsker å handle på nett – slik går du fram
Netthandel
B2B: Kundene dine ønsker å handle på nett – slik går du fram
10 ord og uttrykk fra lageret du må kunne
Trender og tips
10 ord og uttrykk fra lageret du må kunne

Redd for å gå glipp av en artikkel?

Frykt ikke – vi vet det er en vanlig bekymring. Derfor kan du enkelt melde deg på nyhetsbrevet vårt for månedelige oppdateringer fra LIS. Vi lover lave skuldre og tonnevis av kunnskap.

041_LIS_0568 1 (2)