<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=117188&amp;fmt=gif">

VELKOMMEN TIL BLOGGEN VÅR

Her skriver vi i LIS hver uke om ting som engasjerer oss. Vårt ønske er at bloggen vil gi deg verdifull innsikt og et bedre grunnlag for å ta fremtidige lager- og logistikkavgjørelser.

ABONNER PÅ BLOGGEN

Mest leste artikler

Alt du må vite før du flytter til nytt lager

Har bedriften din vokst fra lageret sitt? Gratulerer! Her er dine neste skritt.

Det kommer en dag i alle suksessfulle...

Hva koster egentlig en lagerautomat?

Når du regner gevinsten av én eller flere lagerautomater opp mot kostnaden, blir det fort et lukrativt kjøp for lageret ditt.

...

Atlas 2D er automasjon for deg som er ute etter optimal lagring av pall

Hvorfor skal småvarelagrene få ha all moroa?

Mange av de spennende, blanke automasjonsløsningene der ute er beregnet på...

Ta meg til ressurssiden
Hva_er_3PL_og_er_dette_riktig_for_din_bedrift.png

Skrevet av 

Eirik Toft | 27.07.2016

Som gründer er det ganske mye du må lære deg. Det er ikke nok å bare kjenne produktene du selger. For å lykkes, må du forstå prosessene i hele varekjeden og hva som påvirker dem. Du må vite om, og forstå, hvilke investeringer som vil lønne seg for din bedrift nå og i fremtiden. Eksempelvis har du kanskje hørt folk snakke om 3PL. Men hva er det egentlig, og er det rett for din bedrift?

Hva er 3PL?

3PL står for «Third-party Logistics Provider», det vi på norsk kaller tredjepartslogistikkleverandør. Ikke hørt om det? Du har sikkert hørt om outsourcing. 3PL er en måte å outsource på. Det innebærer at en tredjepart tilbyr sine logistikktjenester til bedrifter som trenger dem. Ut i fra bedriftens behov, kan de ta over hele eller deler av varekjeden. Det er flere og flere som benytter seg av 3PL i Norge og ser fordelene av dette.

En tredjeparts logistikkleverandør vil kort sagt lagre, plukke og sende ordrene til oppdragsgiverens kunder. Noen 3PL-bedrifter tilbyr flere tjenester.

Om det er rett vei å gå for din bedrift, kan du vurdere ut i fra disse punktene: 

Fordelene ved 3PL

 • NettverkDu har sannsynligvis nok med å holde deg oppdatert innenfor din egen bransje. En tredjepartslogistikkleverandør vil være oppdatert på sin. De har det rette nettverket og kontaktene for å påse at varekjeden styres optimalt.

 • Risikoreduksjon: Ved å la profesjonelle aktører håndtere alle eller deler av vareflyten, vil standardiseringen av dette redusere antall feil.

 • Kostnadseffektivt: Ved å bruke en tredjepartslogistikkleverandør kan du bruke tiden og ressursene dine på de områdene av bedriften hvor du har din styrke og kan bidra mest.

 • Eksperthjelp: Ved å benytte deg av eksperter vil du raskere kunne drive varekjeden din profesjonelt og effektivt. De besitter verdifull kompetanse og erfaring som du trenger for å vokse deg større.

 • Lagringsbehov justeres i takt med varesalg: 3PL kan bidra til at hele varekjeden blir så transparent som mulig. Du får større kontroll over salg og varer og vil dermed kunne justere lagerbehovet deretter.

 • Fleksibilitet: 3PL vil kunne tilby skalerbare løsninger som er tilpasset ditt behov der og da. Det er justeringer som er vanskelig å få til om du selv styrer hele varekjeden.

 • Returhåndtering: Som gründer møter du mange utfordringer. I dagens marked er returhåndtering en av de utfordringene du bare må løse for å overleve. En 3PL-tilbyder vet hvilke løsninger som vil være best tilpasset din bedrift. 

 

En viktig ting å huske før man går for 3PL

Start med å gjøre regnestykket! Innhent priser på å ha eget lagerhold og sammenlign med prisene hos en 3PL aktør. Hvis det viser seg at du kan drifte i samme kostnadsbilde vil det fort lønne seg å ha lageret selv.

Hvis det økonomiske aspektet er på plass er det noen andre punkter du må ta med i betrakning:

 

 • Stategisk valg: Det er ikke bare arbeidsoppgavene du outsourcer, det er også innsikten og kompetansen. Ved å la 3PL styre deler eller hele vareflyten, vil du sannsynligvis bruke mindre tid og ressurser på å selv lære deg hva som trengs for å lykkes med logistikk. Etterhvert som teknologien utvikler seg ytterligere og man ikke kan presses mer på pris er det gjerne logistikkløsninger som vil avgjøre konkurransedyktigheten til en bedrift.

  Dette vil bli tydeligere nå som netthandel er en etablert del av manges hverdag. Leverer konkurrentene varen på 1 time må du kunne tilby det samme. Er transporttiden på 45 minutter har du knappe 15 minutter på deg fra bestillingen kommer inn til pakken må stå klar. Har du over lengre tid gitt fra deg eierskapet til logistikken vil det bli en kostbar overgang å forsøke å få til dette i fremtiden.

 • Omstillingsevne: For at det skal være lønnsomt for en tredjepartslogistikkleverandør å bruke tid og ressurser på din bedrift, vil de sannsynligvis ønske seg en lengre og forutsigbar avtale. Det er derfor viktig at du bruker god tid på å finne rett 3PL for deg. Trår du feil kan du være låst fast i en avtale i flere år som er lite lønnsom for deg.

 • Innovasjon: Manglende eierskap avler lite initiativ. Spesielt i bransjer som netthandel hvor kundenes forventninger til hurtighet og presisjon er i stadig endring er det viktig å kunne tilpasse logistikken på kort varsel. For å få til det, trengs det en organisasjon som har bedriftens DNA i kroppen og ser hvilke løsninger man kan enkelt implementere med størst gevinst.
Last ned ordlisten for lager og logistikk her
Last ned ordlisten for lager og logistikk her

SKREVET AV


Eirik Toft

Når nyetablerte firmaer opplever suksess er det sjeldent at lagrene er dimensjonert for dette. Fortsatt vekst blir vanskelig uten enten å utvide lageret, eller å innrede lageret på en bedre måte. En av Eirik sine styrker er å kartlegge vareflyten og identifisere flaskehalser.