<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=117188&amp;fmt=gif">

VELKOMMEN TIL BLOGGEN VÅR

Her skriver vi i LIS hver uke om ting som engasjerer oss. Vårt ønske er at bloggen vil gi deg verdifull innsikt og et bedre grunnlag for å ta fremtidige lager- og logistikkavgjørelser.

ABONNER PÅ BLOGGEN

Mest leste artikler

Derfor er masterdata den store hemmeligheten bak et effektivt lager

Er det én ting vi anbefaler alle våre kunder, så er det å ta masterdata på alvor. Det gir deg nemlig kunnskapen du trenger for...

Slik løser Packoorang et av logistikkbransjens største miljøproblemer

Packoorang kan hjelpe logistikkbransjen med å bli mye grønnere, ved å kutte behovet for forsøplende emballasje.

I forbindelse...

Bygge/flytte lager? Derfor må du kontakte systemleverandør med én gang

Hemmeligheten bak et velfungerende lager er å bygge «innenfra og ut». Jo lenger du venter med å involvere systemleverandør,...

Ta meg til ressurssiden
Header - Flere leietakere på lageret ditt? Dette må du tenke på.png

Skrevet av 

Eirik Toft | 22.11.2017

Stadig flere ønsker å leie lagerplass, og en god måte å møte etterspørselen på er å leie ut til flere aktører på én gang. Selv om det er en effektiv løsning, kan det til tider være utfordringer knyttet til det å ha flere ulike leietakere i samme bygg, eller på samme lagereiendom.

Vær fleksibel og rettferdig

Bygger du ett stort lagerbygg med spesialiserte løsninger – ja, da bør du ha en bestemt aktør i tankene som garanterer å leie hele bygget. Ønsker du derimot å appellere til en større del av markedet og få flere leietakere inn i samme bygg, bør du bruke mer uniforme løsninger og benytte effektive, men fleksible delinger som ikke er permanente. Da kan du endre delingene og strukturen i bygget etter hvert som leietakerne endrer behov.


Sørg også for å ha nok ramper tilgjengelig. Det er dessverre en viktig faktor som blir oversett, rett og slett fordi det blir sett som en bagatell. Opplever leietakerne en knapphet på ramper, kan det føre til konflikter. Hvis du derimot sørger for en rettferdig fordeling, vil du få fornøyde leietakere som får et godt forhold til naboen. Det samme gjelder tilgang til ulike fasiliteter som toalett, garderober, pauserom og lunsjrom.


Det kan også være lurt å leie ut til aktører som jobber i samme eller tilnærmet lik bransje. Da vil de ha noenlunde samme krav til inndelinger og fasiliteter, og dermed slipper du å legge til rette for en rekke ulike behov.

Nysgjerrig på logistikkeiendom? Les vårt dybdeintervju med Bulk Infrastructure  og Loe Utvikling.


Lange kontrakter er ikke alltid best

Solide leietakere med lange kontrakter er nok det de fleste foretrekker. Det er enkelt for deg som utleier å forholde deg til, og det øker også sjansen for å få finansiering fra banken om det skulle være nødvendig.


Likevel – hvis du ønsker å leie ut til flere leietakere kan det være lurt å inngå avtaler med kortere tidshorisonter. Skulle én av kundene vokse raskt, vil du med kortere avtaler ha muligheten til å avslutte kontrakten med de øvrige leietakerne, og tilby hele tomten eller bygget til én enkelt aktør, om det skulle være ønskelig.

CTA - Tre prosjektutviklere om hvordan de lykkes med logistikkeiendom (desktop)
CTA - Tre prosjektutviklere om hvordan de lykkes med logistikkeiendom (desktop)

SKREVET AV


Eirik Toft

Når nyetablerte firmaer opplever suksess er det sjeldent at lagrene er dimensjonert for dette. Fortsatt vekst blir vanskelig uten enten å utvide lageret, eller å innrede lageret på en bedre måte. En av Eirik sine styrker er å kartlegge vareflyten og identifisere flaskehalser.