<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=117188&amp;fmt=gif">

VELKOMMEN TIL BLOGGEN VÅR

Her skriver vi i LIS hver uke om ting som engasjerer oss. Vårt ønske er at bloggen vil gi deg verdifull innsikt og et bedre grunnlag for å ta fremtidige lager- og logistikkavgjørelser.

ABONNER PÅ BLOGGEN

Mest leste artikler

Alt du må vite før du flytter til nytt lager

Har bedriften din vokst fra lageret sitt? Gratulerer! Her er dine neste skritt.

Det kommer en dag i alle suksessfulle...

Hva koster egentlig en lagerautomat?

Når du regner gevinsten av én eller flere lagerautomater opp mot kostnaden, blir det fort et lukrativt kjøp for lageret ditt.

...

Ta meg til ressurssiden
digitalisering av forsyninsgsskjeden header.png

Skrevet av 

Eirik Toft | 04.01.2017

Digitalisering handler mye om å kommunisere, lagre eller prosessere smartere. Men hva innebærer egentlig digitalisering av forsyningskjeden, og hvilke verdier gir det?

Den største pådriveren for digitalisering av forsyningskjeden er kundeopplevelse. Vi befinner oss i en alder hvor det er kunden som bestemmer, og det er spådd at neste generasjons kundeopplevelse vil bli drevet av kunstig intelligens. Når alt og alle er tilknyttet internett vil alle bedrifter bli nødt til å utnytte seg av digital teknologi som skytjenester, IoT (Internet of Things) og kunstig intelligens for å kommunisere med kundene.

Ifølge en undersøkelse gjennomført av Gartner forventer 89% av de spurte markedsførerne å konkurrere primært på grunnlag av kundeopplevelse (kilde). Digital forretningsutvikling vil kreve en eksperimentell og teknologibasert tankegang som må være gjeldende for hele bedriften, det vil si markedsføring, salg, kundeservice, IT, lager- og logistikk.

Og det er dette digitalisering i forsyningskjeden handler om– hvordan bedrifter kan utnytte teknologi for å praktisere digital forretningsutvikling og strategibygging, skape en mer sømløs og god kundeopplevlse, og ikke minst benytte datatekniske metoder og verktøy for å effektivisere manuelle oppgaver. 

Hva innebærer digitalisering?

Det er ulike tilnærminger og grader av digitalisering. Digitalisering kan innebære å ta i bruk ulike systemer for å forbedre prosesser, utvikle nye forretningsmodeller eller å skape nye produkter og digitale flater.

En vanlig tilnærming til digitalisering i forsyningskjeden går ut på å ta i bruk systemer som tillater integrasjon mellom aktørene i kjeden. Integrasjon mellom aktører i forsyningskjeden kan enkelt oppnås gjennom hovedsakelig WMS- og ERP (Enterprise resource planning) systemer, men også CRM, POS (Point of Sale) og MDM (mobile device management). Når systemene knyttes sammen kan data brukes på tvers av selskapets prosesser og gjennom hele verdikjeden.

ERP er en programvare som integrerer de mange prosesser en bedrift opererer med, og gir nøyaktig informasjon om varer, produksjon, distribusjon og salg. Et WMS gir også et totalt overblikk over lageret og støtter oppunder og effektiviserer daglige arbeidsoppgaver på lageret. Målet for de to systemene er å håndtere bedriftens informasjon samt tilfredsstille behov for administrasjon og styring.

Sammen gir det ikke bare store prosessforbedringer, det fungerer også som en overvåkningsmetode for prosesser, varestrømmer og aktiviteter som gjøres i forsyningskjeden på en aktørs lager. Ved at alle aktørene i kjedene benytter seg av slike løsninger vil det også bli enklere å integrere de ulike aktørene. Det er viktig å utnytte og integrere eksisterende teknologi på en best mulig måte– og aller helst bedre enn konkurrentene.

Digitalisering og forretningsutvikling

Det er ikke til å stikke under en stol at teknologi spiller en stor rolle i digitaliseringen, men for at teknologien skal fungere kreves det minst like mye forretningsutvikling. Det handler om å utvikle metoder for å kommunisere, lagre eller prosessere smartere.

Deling av informasjon og data gjennom hele forsyningskjeden reduserer usikkerhet og behovet for planlegging, reduserer kostnader ved å unngå menneskeskapte feil og muliggjør en høy grad av presisjon. Samtidig gir det tilgang på sanntidsdata. Dette gjør det det mulig å avdekke problemer i forsyningskjeden, forbedre det som ikke fungerer og endre ved behov.

Dersom digitaliseringen minimeres til et IT-prosjekt ene og alene, forsvinner det strategiske potensialet som muliggjør forretningsutviklingen. Tilgang på data gjør det mulig å simulere en tenkt vareflyt og analysere prosessen, uten å måtte gjøre dette manuelt. På den måten kan problemer unngås før de inntreffer.

Slik simulering gjør dessuten strategiutvikling raskere og basert på mer presise analyser. Dette gjør at planer blir mer dynamiske og kan oppdateres kontinuerlig. Den kontinuerlige datastrømmen har endret måten vi overvåker og handler i forhold til avvik. Dette effektiviserer prosessene samtidig som det gjør bedrifter mer kapable til å yte der hvor det gir verdiskapning.

De største pådriverne for digitalisering

Hovedfunnene fra undersøkelsen “The 2016 State of Digital Transformation” viser at det er fire hovedgrunner til at bedrifter velger å gå gjennom en digital endring. Her er de viktigste grunnene til at bedrifter har valgt å digitalisere sin forsyningskjede:

  1. Endringer i kundenes kjøpsadferd og preferanser
  2. Vekstmuligheter i nye markeder
  3. Økt konkurranse
  4. Nye krav til reguleringer og samsvar mellom aktører

Screen Shot 2017-01-04 at 13.13.17.png


Kundeopplevelse er som tidligere nevnt den største pådriveren for at de fleste bedrifter velger å implementere teknologi og løsninger for å digitalisere forsyningskjeden. 53% av bedriftene svarte at “vekstmuligheter i nye markeder” er en pådriver ikke bare for å nå ut til eksisterende kunder på en bedre måte, men også for å ekspandere markedet.

Over halvparten av de som er ansvarlig for digitalisering i bedriften sier at endringen i kundekrav og kundepreferanser er den største katalysatoren for endring i strategi. Likevel er det forståelsen av kjøpsreisen og kundeoppførsel som er den største utfordringen for ansvarlige. Kun 54% av respondentene har kartlagt kjøpsreisen. Dette betyr at mange bedrifter endrer sine strategier og arbeidsmetoder uten det nødvendige kundefokuset.

Også innovasjon, modernisert IT infrastruktur med økende fleksibilitet og styringsledelse, samt forbedret operasjonell smidighet er nøkkelpunkter i digitaliseringen av forsyningskjeden.

Det er kort oppsummert mange ulike grunner til hvorfor en bedrift må digitalisere forsyningskjeden– og dersom man ikke gjør det snart vil man allerede i løpet av 2017 mest sannsynlig være hektet av i kampen om kundene.

De siste årene har vi sett en ekstrem utvikling innen logistikk- og lagerløsninger. Eksplosjonen innen e-handel har forandret måten vi tenker og arbeider på. Denne rapporten gir deg nyttige innspill i logistikkproblematikken slik at du kan ta informerte valg for morgendagens lager.

last ned innsiktsrapporten - er du oppdatert på moderne lagerdrift?
Innsikt: En rapport om moderne lager og logistikk

SKREVET AV


Eirik Toft

Når nyetablerte firmaer opplever suksess er det sjeldent at lagrene er dimensjonert for dette. Fortsatt vekst blir vanskelig uten enten å utvide lageret, eller å innrede lageret på en bedre måte. En av Eirik sine styrker er å kartlegge vareflyten og identifisere flaskehalser.