<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=117188&amp;fmt=gif">

VELKOMMEN TIL BLOGGEN VÅR

Her skriver vi i LIS hver uke om ting som engasjerer oss. Vårt ønske er at bloggen vil gi deg verdifull innsikt og et bedre grunnlag for å ta fremtidige lager- og logistikkavgjørelser.

ABONNER PÅ BLOGGEN

Mest leste artikler

Alt du må vite før du flytter til nytt lager

Har bedriften din vokst fra lageret sitt? Gratulerer! Her er dine neste skritt.

Det kommer en dag i alle suksessfulle...

Hva koster egentlig en lagerautomat?

Når du regner gevinsten av én eller flere lagerautomater opp mot kostnaden, blir det fort et lukrativt kjøp for lageret ditt.

...

Ta meg til ressurssiden
Header - Hvorfor dårlig prognosestyring vil kjøre din nettbutikk i grøfta.png

Skrevet av 

Eirik Toft | 14.08.2017

Å se inn i fremtiden er de færreste forunt, men det finnes verktøy og rutiner som kan hjelpe deg å sikre bedriften din mot å gå fremtiden i møte helt blindt.

Når du har vært en stund i netthandelbransjen har du garantert kommet over et par utfordringer som er vanskeligere enn andre.

Det kan være at det vanskeligste for deg er returhåndtering, eller kanskje har lageret blitt for lite. En annen utfordring som er viktig å ha kontroll på er prognosestyring. Og i dette blogginnlegget skal vi se litt mer på nettopp dette.

Ute etter å lære mer om netthandelslogistikk og vareflyt?
Sjekk ut vår komplette guide ved å klikke her.


Prognosestyring, forskjellen mellom suksess og fiasko

I rapporten State of the Retail Supply Chain 2017, en årlig rapport utført av Martec International på vegne av Relex Solutions, kommer det frem at prognostisering av nye varer og kampanjer er to av hovedutfordringene når det kommer til prognosestyring.

For å komme frem til funnene har de som laget rapporten gitt detaljhandlere en liste over utfordringer innen prognosestyring og spurt om de kunne rangere disse utfordringene på en skala fra 1 til 10.

Rapporten viser at for detaljhandlere – og nå snakker vi om alle typer detaljhandel – er det å forutsi hvilke nye varer du bør selge og hvordan du kan forutsi hvilke kampanjer som bør kjøres, de to største utfordringene. Begge disse fikk en score på 6,3 av 10, hvor 1 er ansett som en lav utfordring og 10 som en stor utfordring.

Last ned ordlisten for lager og logistikk her for flere ord og uttrykk.

Gjelder disse funnene for din netthandel også?

Ja, i aller høyeste grad. For i rapporten kommer det nemlig frem at de som spesialiserer seg på såkalt hjemmehandel, altså netthandel og postordre, synes det er vanskeligst å forutsi mer effektive kampanjer. I netthandel- og postordrebransjen scorer denne utfordringen 8,2 av 10. Noe som er det høyeste tallet i prognosestyringsdelen av rapporten.

Dette sier oss altså at de fleste netthandeleiere synes det er vanskelig å forutsi hvilke kampanjer som vil være lønnsomme for bedriften. Og får du ikke kontroll på dette vil det fort kunne kjøre nettbutikken din i grøfta.

Hva kan du gjøre for å få orden på prognosestyringen?

For det første så er prognoser tett vevd sammen med lagerstyring. Det vil si at om du har kontroll på lageret vil det være lettere å jobbe med prognoser. På lageret er det essensielt å være i forkant når det kommer til planlegging og kontroll av lagringsaktiviteter og lagernivåer.

Dette fører oss til den andre tingen du kan gjøre noe med, og som henger veldig tett sammen med den første. Mange forhandlere bruker simple prognoser for så å kopiere disse prognosene over på alle varer, men ved å gjøre nettopp dette mister du nøyaktigheten som kreves for å unngå under- og overbestilling.

Heldigvis er det mulig å investere i systemer som gir mer nyanserte prognoser for hvert enkelt produkt. Én leverandør av et slikt prognoseverktøy er for eksempel Relex Solutions, som også har bestilt rapporten vi har nevnt tidligere i denne artikkelen. En annen som kan nevnes er Blue Ridge.

Last ned ordlisten for lager og logistikk her
Last ned ordlisten for lager og logistikk her

SKREVET AV


Eirik Toft

Når nyetablerte firmaer opplever suksess er det sjeldent at lagrene er dimensjonert for dette. Fortsatt vekst blir vanskelig uten enten å utvide lageret, eller å innrede lageret på en bedre måte. En av Eirik sine styrker er å kartlegge vareflyten og identifisere flaskehalser.