<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=117188&amp;fmt=gif">

Dette er de tre største utfordringene for forsyningskjeden akkurat nå

Skrevet av: Eirik Toft | 21. 08. 2017

Det vil alltid finnes utfordringer for forsyningskjeden, og vi har tatt en titt på de vi mener er de tre største nå for tiden.

Som sagt finnes det flere store utfordringer når det kommer til forsyningskjeden, men de tre største er nå definert av State of the Retail Supply Chain 2017, en årlig rapport utført av Martec International på vegne av Relex Solutions.

Her kommer det frem at det å håndtere kampanjer effektivt er den største utfordringen for forsyningskjeden akkurat nå. Like bak følger bedre samarbeid med leverandører og økt tilgjengelighet uten å øke varebeholdningen på delt andreplass av utfordringer.

Så hva er disse utfordringene, og hvordan kan du løse dem?


De tre største utfordringene for forsyningskjeden

Kampanjehåndtering

Førsteplassen i undersøkelsen – hvor de intervjuet detaljister – er å håndtere kampanjer effektivt når det kommer til forsyningskjedens planlegging og gjennomføring. Hele 40% av de intervjuede svarte dette.

Rapporten trekker frem at markedet har blitt tøffere og dermed øker detaljister bruken av kampanjer som et salgsdrivende tiltak.

I tillegg kommer det frem i rapporten at 40% av de spurte sier de anser etterspørselsprognoser for kampanjesalg som den største utfordringen.

Hvis denne kampanjetrenden for å drive salg fortsetter, vil det bli desto viktigere å ha kontroll på planlegging, gjennomføring og ikke minst prognoser. Ved hjelp av dataanalyse vil det bli lettere å forstå forholdet mellom kampanje, tilbud og etterspørsel.

Her kan du laste ned vår innsiktsrapport om moderne lager og logistikk.

Samarbeid med leverandører

Andreplassen av utfordringer er delt i årets undersøkelse. Først ut, samarbeid med leverandører.

Samarbeid med leverandører kom på delt tredjeplass i fjor. På grunn av økt fokus på kampanjer har bedre samarbeid med leverandører blitt enda viktigere i år og er nok noe som vil fortsette å være en utfordring i årene som kommer.

Dette er en utfordring som går igjen år etter år fordi det er så viktig å strømlinjeforme vareflyten, fra leverandør til sluttbruker. Derfor må samarbeidet med leverandør være så godt som mulig, dette kan gi deg et konkurransefortrinn.

Ute etter å lære mer om netthandelslogistikk og vareflyt?
Sjekk ut vår komplette guide ved å klikke her.

Økt tilgjengelighet uten å øke varebeholdning

Dette punktet, som deler andreplassen, har også blitt viktigere i år. Dette er fordi detaljister prøver å øke synligheten av forsyningskjeden sin, og dermed blir det viktigere å ha informasjon om varebeholdningen til leverandører og oversikt på varene som er under transport.

Å øke tilgjengeligheten på varer uten å øke varebeholdningen kan nok virke som noe veldig selvsagt innen logistikk, men det er vanskelig å få til, og derfor en utfordring år etter år.

Disse tre utfordringene henger tett sammen, så hva kan du gjøre for å effektivisere kampanjene dine? Det viktigste er å ta vare på og analysere informasjonen du får fra kampanjer du gjør nå. Da er det mye lettere å utnytte denne informasjonen og kunnskapen du har opparbeidet deg når du skal planlegge fremtidige kampanjer.

Ved å gjøre dette vil du kunne samarbeide bedre og tettere med leverandører, slik at de vet hvordan etterspørselen vil være i tiden fremover. Dette vil igjen føre til at du øker tilgjengeligheten, uten å øke varebeholdningen.

Skrevet av: Eirik Toft

Når nyetablerte firmaer opplever suksess er det sjeldent at lagrene er dimensjonert for dette. Fortsatt vekst blir vanskelig uten enten å utvide lageret, eller å innrede lageret på en bedre måte. En av Eirik sine styrker er å kartlegge vareflyten og identifisere flaskehalser.

Eirik Toft

Liker du dette innlegget? Prøv disse også!

Disse 4 tingene skaper mest hodebry for lagersjefen
Trender og tips
Disse 4 tingene skaper mest hodebry for lagersjefen
Hvorfor dårlig prognosestyring vil kjøre din nettbutikk i grøfta
Netthandel Trender og tips
Hvorfor dårlig prognosestyring vil kjøre din nettbutikk i grøfta
5 tegn på at logistikken er problemet
Trender og tips
5 tegn på at logistikken er problemet

Redd for å gå glipp av en artikkel?

Frykt ikke – vi vet det er en vanlig bekymring. Derfor kan du enkelt melde deg på nyhetsbrevet vårt for månedelige oppdateringer fra LIS. Vi lover lave skuldre og tonnevis av kunnskap.

041_LIS_0568 1 (2)