<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=117188&amp;fmt=gif">

VELKOMMEN TIL BLOGGEN VÅR

Her skriver vi i LIS hver uke om ting som engasjerer oss. Vårt ønske er at bloggen vil gi deg verdifull innsikt og et bedre grunnlag for å ta fremtidige lager- og logistikkavgjørelser.

ABONNER PÅ BLOGGEN

Mest leste artikler

Alt du må vite før du flytter til nytt lager

Har bedriften din vokst fra lageret sitt? Gratulerer! Her er dine neste skritt.

Det kommer en dag i alle suksessfulle...

Hva koster egentlig en lagerautomat?

Når du regner gevinsten av én eller flere lagerautomater opp mot kostnaden, blir det fort et lukrativt kjøp for lageret ditt.

...

Ta meg til ressurssiden
Header - Dette er de tre største utfordringene for forsyningskjeden akkurat nå.png

Skrevet av 

Eirik Toft | 21.08.2017

Det vil alltid finnes utfordringer for forsyningskjeden, og vi har tatt en titt på de vi mener er de tre største nå for tiden.

Som sagt finnes det flere store utfordringer når det kommer til forsyningskjeden, men de tre største er nå definert av State of the Retail Supply Chain 2017, en årlig rapport utført av Martec International på vegne av Relex Solutions.

Her kommer det frem at det å håndtere kampanjer effektivt er den største utfordringen for forsyningskjeden akkurat nå. Like bak følger bedre samarbeid med leverandører og økt tilgjengelighet uten å øke varebeholdningen på delt andreplass av utfordringer.

Så hva er disse utfordringene, og hvordan kan du løse dem?


De tre største utfordringene for forsyningskjeden

Kampanjehåndtering

Førsteplassen i undersøkelsen – hvor de intervjuet detaljister – er å håndtere kampanjer effektivt når det kommer til forsyningskjedens planlegging og gjennomføring. Hele 40% av de intervjuede svarte dette.

Rapporten trekker frem at markedet har blitt tøffere og dermed øker detaljister bruken av kampanjer som et salgsdrivende tiltak.

I tillegg kommer det frem i rapporten at 40% av de spurte sier de anser etterspørselsprognoser for kampanjesalg som den største utfordringen.

Hvis denne kampanjetrenden for å drive salg fortsetter, vil det bli desto viktigere å ha kontroll på planlegging, gjennomføring og ikke minst prognoser. Ved hjelp av dataanalyse vil det bli lettere å forstå forholdet mellom kampanje, tilbud og etterspørsel.

Her kan du laste ned vår innsiktsrapport om moderne lager og logistikk.

Samarbeid med leverandører

Andreplassen av utfordringer er delt i årets undersøkelse. Først ut, samarbeid med leverandører.

Samarbeid med leverandører kom på delt tredjeplass i fjor. På grunn av økt fokus på kampanjer har bedre samarbeid med leverandører blitt enda viktigere i år og er nok noe som vil fortsette å være en utfordring i årene som kommer.

Dette er en utfordring som går igjen år etter år fordi det er så viktig å strømlinjeforme vareflyten, fra leverandør til sluttbruker. Derfor må samarbeidet med leverandør være så godt som mulig, dette kan gi deg et konkurransefortrinn.

Ute etter å lære mer om netthandelslogistikk og vareflyt?
Sjekk ut vår komplette guide ved å klikke her.

Økt tilgjengelighet uten å øke varebeholdning

Dette punktet, som deler andreplassen, har også blitt viktigere i år. Dette er fordi detaljister prøver å øke synligheten av forsyningskjeden sin, og dermed blir det viktigere å ha informasjon om varebeholdningen til leverandører og oversikt på varene som er under transport.

Å øke tilgjengeligheten på varer uten å øke varebeholdningen kan nok virke som noe veldig selvsagt innen logistikk, men det er vanskelig å få til, og derfor en utfordring år etter år.

Disse tre utfordringene henger tett sammen, så hva kan du gjøre for å effektivisere kampanjene dine? Det viktigste er å ta vare på og analysere informasjonen du får fra kampanjer du gjør nå. Da er det mye lettere å utnytte denne informasjonen og kunnskapen du har opparbeidet deg når du skal planlegge fremtidige kampanjer.

Ved å gjøre dette vil du kunne samarbeide bedre og tettere med leverandører, slik at de vet hvordan etterspørselen vil være i tiden fremover. Dette vil igjen føre til at du øker tilgjengeligheten, uten å øke varebeholdningen.

last ned innsiktsrapporten - er du oppdatert på moderne lagerdrift?
Innsikt: En rapport om moderne lager og logistikk

SKREVET AV


Eirik Toft

Når nyetablerte firmaer opplever suksess er det sjeldent at lagrene er dimensjonert for dette. Fortsatt vekst blir vanskelig uten enten å utvide lageret, eller å innrede lageret på en bedre måte. En av Eirik sine styrker er å kartlegge vareflyten og identifisere flaskehalser.