<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=117188&amp;fmt=gif">

VELKOMMEN TIL BLOGGEN VÅR

Her skriver vi i LIS hver uke om ting som engasjerer oss. Vårt ønske er at bloggen vil deg verdifull innsikt og et bedre grunnlag for å ta fremtidige lager- og logistikkavgjørelser.

ABONNER PÅ BLOGGEN

Mest leste artikler

Derfor er masterdata den store hemmeligheten bak et effektivt lager

Er det én ting vi anbefaler alle våre kunder, så er det å ta masterdata på alvor. Det gir deg nemlig kunnskapen du trenger for...

Slik løser Packoorang et av logistikkbransjens største miljøproblemer

Packoorang kan hjelpe logistikkbransjen med å bli mye grønnere, ved å kutte behovet for forsøplende emballasje.

I forbindelse...

Bygge/flytte lager? Derfor må du kontakte systemleverandør med én gang

Hemmeligheten bak et velfungerende lager er å bygge «innenfra og ut». Jo lenger du venter med å involvere systemleverandør,...

Ta meg til ressurssiden
Hvordan nye lagerløsninger kan spare deg for tid og penger.jpg

Skrevet av 

Eirik Toft | 31.05.2017

Ikke alle liker endring, men når det gjelder lagerlogistikken er det helt nødvendig å henge med i utviklingen. Her er noen av de nyeste lagerløsningene–og hvordan de kan spare deg for både tid og penger.

Fordelene ved å gå fra et manuelt til et tenkende lager er mange. Blant annet vil man få en mer fornuftig ROI ved at man kutter unødvendige kostnader, øker produktiviteten på lageret og kan benytte menneskelige ressurser på mer hensiktsmessige måter.

Tid er penger, så enkelt er det. Og for å forkorte tiden på arbeidsrutiner og prosesser behøves intelligente lagerløsninger.

 

Slik kan nye lagerløsninger spare bedriften for tid og penger

Ved å investere i intelligente lagerløsninger kan menneskelige ressurser i større grad holde kontroll på lagerstyringen og vareflyten. Dette gjør ikke bare arbeidet mer effektivt, det gjør det også enklere å følge opp den daglige driften og kontrollere at målene blir nådd.

Men hvordan kan konkrete løsninger spare deg for tid og penger? 

 


Lyst å les om hvordan andre har løst lagerlogistikken sin? Les vår e-bok: 5 bedrifter som har knekt logistikkoden


RFID

RFID (Radiofrekvensidentifikasjon) kan benyttes på ulike måter, blant annet til varetelling ved RFID-merking av alle produkter på lageret, eller til bruk på plukkstasjon. Pakking og lasting er ofte noen av de mest manuelle prosessene på lageret. Dette er også det siste håndteringspunktet før de distribueres ut til kunder, noe som setter krav til at alle tidligere gjennomførte oppgaver har blitt utført på riktig måte.

Avanserte RFID løsninger for pakkestasjoner sikrer høyest mulig nivå av nøyaktighet og hjelper deg samtidig med å redde dyrebar tid som du kan bruke på andre arbeidsoppgaver.

Gjennom bærbar teknologi og fleksibel datainnsamling (1D eller 2D strekkoder eller RFID), vil de ansatte på lageret spare tid, det vil bli mindre menneskelige feil – og dermed får bedriften mer fornøyde kunder.

Les om hvordan Moods of Norway har kraftig redusert tiden de bruker på varetelling. 

 

RFDI .jpgVoice-picking

Voice picking, altså stemmestyrt lager, fungerer ved at lagermedarbeidere benytter et headset som er tilknyttet en liten, bærbar datamaskin som forteller personen hvor han skal gå og hva han skal gjøre.

Sammenlignet med tradisjonelle lagerprosesser hvor man arbeider med penn og papir eller håndholdte datamaskiner og strekkodeskannere, skaper voice-picking en bedre og mer effektiv arbeidsflyt fordi man slipper å stoppe opp, lese, skanne og skrive. 

Dette gir mange tydelige fordeler:

 • Høyere plukk-nøyaktighet og mindre feil
 • Høyere produktivitet
 • Høyere nøyaktighet på lagerbeholdningen
 • Høyere sikkerhet
 • Mindre tid brukt på opplæring
 • Høyere kundetilfredshet

voice picking.jpg 

Voice-picking kan også benyttes for andre oppgaver på lageret, eksempelvis mottak, etterfylling av varer, lasting og returhåndtering. 

Cuby

Cuby er en shuttle-løsning fra SSI Schäfer og består av fleksible deler som transporterer individuelle enheter i et kanallagringssystem. Kjøretøyet beveger seg bortover på skinner uavhengig av lagringsnivåer, og er derfor optimalt å bruke når det kreves rask transport av materiale.

Cuby_2.jpg

Dette er en kritisk del av en kostnads-optimalisert logistikkjede fordi det senker tiden som tidligere ble brukt på manuelle prosesser betraktelig. Ikke minst gir det også færre feil ved varehåndtering samtidig som løsningen kombinerer både småplukk og hele kartonger i samme system – noe som gir økt fleksibilitet og bedre plassutnyttelse på lageret.

 

Det er mange fordeler ved å ta i bruk en slik løsning, men her er de viktigste:

 • Optimal lagerkonsolidering
 • Pålitelig og fleksibel teknologi
 • Rask tilgang
 • Optimalisert ROI

  

 AGV

En Weasel, altså en førerløs truck, kan transportere varer gjennom lageret på en fleksibel og lønnsom måte. De automatiserte kjøretøyene ledes langs en optisk bane som kan installeres raskt og enkelt. 

En slik førerløs truck, drevet av elektriske motorer eller batterier, kan eliminere store mengder manuell håndtering ved at systemet har en innebygd programvare som kan styre blant annet plukk og sporing knyttet til produkter samtidig som den selv finner optimale plukkruter

 AGV weaselautomated-guided-vehicle-weasel

WMS

Et Warehouse Management System (WMS) kommer med en rekke fordeler. Først og fremst gir det bedre synlighet i forsyningskjeden samtidig som det lar deg operere med sanntidssystemer og sanntidsdriftsstatus. Sanntidsmonitoreringen gjør at du alltid har kontroll på varebeholdningen. 

Ikke minst lar det deg overvåke arbeidstakernes produktivitet. Et lagerstyringssoftware har et totaloverblikk over lageret, noe som gjør at det er enkelt å måle lagerets effektivitet. Det har også verktøy for løpende produktivitetsforbedringer, som for eksempel Lean. 

Men dette er ikke alt. Avansert lokasjonsstyring gir bedre plassutnyttelse fordi det utnytter lagerarealet optimalt. Et lagerstyringssoftware gir også færre feil, noe som sikrer høyere kvalitet og mer fornøyde kunder – og dermed reduserte kostnader.

Det er et enkelt system å bruke, noe som gjør at du bruker mindre tid på opplæring av nye ansatte eller vikarer. Og dersom du installerer utstyr som kan knyttes opp mot løsningen, som eksempelvis lagerautomater, kan produktiviteten på lageret skyte i været.

Les mer: 10 steg til WMS suksess 

Data-analyse

Data-analyse vil bli stadig viktigere for å blant annet kunne håndtere svigninger på lageret. For å kunne levere på tid og kostnad er det utrolig viktig å ha et lager som kan skaleres etter perioder hvor det plutselig er mye å gjøre – og for å få til dette må man først kunne forstå forholdet mellom kampanje, tilbud og etterspørsel. 

Og det er her data-analyse kommer inn i bildet.

Ved hjelp av data-analyse kan du enkelt få frem informasjon som: 

 • Prognose for etterspørsel av nye produkter
 • Fremtidsprognose av varebeholdningen
 • Etterspørselsprognose for kampanjesalg

Det finnes egne tjenester med fokus på data-analyse, men man kan også finne mye data i et WMS som kan prosesseres i en såkalt Business Intelligence løsning.

Interessert i å vite mer om fordelene ved data-analyse? Sjekk ut vårt intervju med Clear Returns.

5 bedrifter som har knekt logistikkoden
5 bedrifter som har knekt logistikkoden

SKREVET AV


Eirik Toft

Når nyetablerte firmaer opplever suksess er det sjeldent at lagrene er dimensjonert for dette. Fortsatt vekst blir vanskelig uten enten å utvide lageret, eller å innrede lageret på en bedre måte. En av Eirik sine styrker er å kartlegge vareflyten og identifisere flaskehalser.