<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=117188&amp;fmt=gif">

VELKOMMEN TIL BLOGGEN VÅR

Her skriver vi i LIS hver uke om ting som engasjerer oss. Vårt ønske er at bloggen vil gi deg verdifull innsikt og et bedre grunnlag for å ta fremtidige lager- og logistikkavgjørelser.

ABONNER PÅ BLOGGEN

Mest leste artikler

[Video] Er det trygt å ferdes på lageret ditt? Slik sikrer du reolene

Store takhøyder, trucker med høy fart og tunge paller – lageret kan være et risikofylt sted å ferdes. Men med noen enkle...

6 ting du bør vite om lagerautomaten LogiMat

Hva om du kunne spare gulvplass, samtidig som du ble tre ganger mer effektiv i arbeidet?

Lagerautomater har vært i bruk lenge...

Alt du må vite før du flytter til nytt lager

Har bedriften din vokst fra lageret sitt? Gratulerer! Her er dine neste skritt.

Det kommer en dag i alle suksessfulle...

Ta meg til ressurssiden
10 bud for WMS-suksess

Skrevet av 

Eirik Toft | 11.01.2017

Et Warehouse Management System (WMS) skal holde kontroll over virksomhetens lager. Men en implementering kan påvirke virksomheten dramatisk – både i positiv og negativ retning. Her er de 10 bud for å oppnå WMS-suksess.

Artikkelen er inspirert av det danske nettmagasinet SCM & Logistik. Se originalartikkel her. 

Et WMS er et intelligent lagerstyringssystem som egner seg godt til bruk på automatiserte lager eller på lager hvor det kreves spesielt hurtige leveranser. Det er en skalerbar løsning som kan brukes til alt fra enkle installasjoner på pc, til mer komplekse lagerløsninger med mange brukere, funksjoner og utstyr.

Les også: Hva er WMS-system og trenger jeg det?

Fordelene ved bruk av et WMS er mange, blant annet økning i produktivitet, bedre plassutnyttelse på grunn av avansert lokasjonsstyring og færre feil. Men fordelene kommer ikke av seg selv. Her er hvordan du oppnår suksess med ditt lagerstyringsverktøy.

 

 

De 10 steg

De er kanskje ikke risset inn i stein som de 10 bud, men det er minst like viktig å følge dem likevel– spesielt dersom du ønsker å oppnå bedre flyt i varestrømmen og en mer transparent forsyningskjede.

1) Fokuser på organisasjonen og prosesser

Ta ansvar for at WMS-systemets funksjonalitet på best mulig måte matcher de ønskede operasjonelle lagerløsningene. Implementering er ikke primært en teknisk øvelse, men derimot en organisatorisk og prosessmessig øvelse hvor fokuset burde ligge på medarbeidere og prosesser.

For at dette skal fungere burde virksomheten selv ta ansvar for å definere sine behov for funksjonalitet– dette skal ikke overlates til WMS-leverandøren. Dersom beskrivelsen av lageret er ufullstendig, vil leverandøren være nødt til å levere den enkleste og minst tilpassede funksjonalitetsløsningen, noe som sjeldent er den optimale løsningen.

2) Risikostyring

Det er alltid en risiko for at det oppstår komplikasjoner i et implementeringsprosjekt. Risikoen kan ikke fjernes helt og holdent, men det er heldigvis ting som kan gjøres for å styre og redusere risikoene. Det kreves hovedsakelig fire ting: planlegging, forberedelse, kunnskap og kommunikasjon.

Komplekse prosesser innebærer naturlig nok flere risikoer for at noe kan gå galt. Det finnes ingen universalløsning for risikostyring av en kompleks prosess, men det er viktig at de som er involvert i prosjektet gir mer oppmerksomhet til prosjektet hver gang kompleksiteten øker, fordi risikofaktoren vil øke som følge av den voksende kompleksiteten.

3) Avstemme forventninger gjennom åpen kommunikasjon

En implementering krever åpen kommunikasjon mellom alle som er delaktige i prosjektet. I dette tilfellet: alt fra styret eller ledelsen til medarbeiderne på lageret. Det kan oppstå usikkerhet og spørsmål rundt forandringen implementeringen vil føre med seg. Det er derfor viktig at man tar hånd om usikkerhetsfaktorer som eksempelvis motstand mot forandring i arbeidsrutiner eller motstand mot den store investeringen gjennom åpen kommunikasjon.

4) Vær forberedt på motgang

Uansett hvor godt planlagt implementeringen er, så er det alltid en fare for at det oppstår problemer. Hardware kan streike, nøkkelkomponenter i systemet kan slutte å fungere og leverandører kan overstige kritiske deadlines.

Implementeringsuksess avhenger først og fremst av prosjektorganisasjonens evne til å håndtere motgang. Derfor: lag en prosjektplan med detaljert tidsplan for alt som skal skje og alle arbeidsoppgaver som må gjøres. Etabler også tydelige milepæler og delmål slik at eventuelle problemer som oppstår kan synliggjøres og ordnes opp i så fort som mulig.

5) Forbered lageret på hva som kommer

Arbeidet med å forberede et lager for en WMS-implementering er mye arbeid. Det innebærer blant annet innkjøp og installasjon av nytt utstyr til materialhåndtering, omorganisering av reoler og lagerplasser og omorganisering av varers lokasjoner.

Det er kritisk at alt dette er på plass og i orden for at helheten skal fungere. Dersom varer ligger på feil plasser, utstyr mangler og omorganiseringen av reoler ikke er ferdig planlagt og gjennomført, vil ikke den nye investeringen ha noe for seg.

6) Gjennomfør systematisk trening

Systematisk trening av alle brukerne av systemet behøver opplæring. Vanligvis er det slik at et par “superbrukere” læres opp i systemet av leverandøren og at disse videre skal lære opp resten av sin bedrift.

Det gir derimot mer effekt dersom opplæringen rettes mot bestemte grupper som lærer bestemte funksjonaliteter. Klasseundervisningen bør supplementeres med læring ute på gulvet.

7)  Forstå verdien av testing

Det er helt nødvendig å gjennomføre tester for å kontrollere at alt fungerer som det skal, uavhengig av kompleksiteten av systemet. En UAT (User Acceptance Test) er en strukturert metode for å teste et IT-system.

Integration Scripts er en god metode for å teste kontaktpunkter og interfaces mellem WMS og relaterte systemer som conveyor kontrollsystemer eller ordrehåndteringsmoduler.

Volume testing er en tredje testmetode, som sjekker systemets robusthet overfor belastning og stress.

8) Planlegg for det uventede

Medarbeiderne på lageret kjenner dagligdagse arbeidsrutiner inn og ut, men det de generelt er usikre på er hvordan de håndterer uforutsette hendelser. Derfor kan det være lurt å utarbeide ulike scenarier for hvordan bedriften og systemet skal håndtere uforutsette hendelser. Dette bør også være en del av opplæringen slik at alle medarbeidere er bedre rustet til å håndtere utfordrende situasjoner.

9) Dokumenter prosessene

Leverandører dokumenterer som regel kun standardfunksjonaliteten og ikke de kundetilpassede funksjonalitetene. De redegjør heller ikke for hva som skal gjøres sett ut fra en operasjonell synsvinkel.

Bruksanvisninger som beskriver kundetilpassede oppgaveutførelser er derfor en viktig sikring for at bedriften skal utføre oppgaver korrekt.

10) Bygg opp en kunnskapsbase og ta eierskap

WMS-systemer er komplisert, og det er derfor viktig å sette seg godt inn i det nye systemet. Leverandøren skal sette seg inn i forretningen, og virksomheten skal sette seg inn i systemet.

Ved å sette seg godt inn i systemet er bedriften i stand til å bygge opp en kunnskapsbase, noe som gjør det enklere å stille intelligente og kritiske spørsmål til leverandøren. Slik blir det også enklere å ta eierskap over systemet.

last ned innsiktsrapporten - er du oppdatert på moderne lagerdrift?
Innsikt: En rapport om moderne lager og logistikk

SKREVET AV


Eirik Toft

Når nyetablerte firmaer opplever suksess er det sjeldent at lagrene er dimensjonert for dette. Fortsatt vekst blir vanskelig uten enten å utvide lageret, eller å innrede lageret på en bedre måte. En av Eirik sine styrker er å kartlegge vareflyten og identifisere flaskehalser.