<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=117188&amp;fmt=gif">

VELKOMMEN TIL BLOGGEN VÅR

Her skriver vi i LIS hver uke om ting som engasjerer oss. Vårt ønske er at bloggen vil gi deg verdifull innsikt og et bedre grunnlag for å ta fremtidige lager- og logistikkavgjørelser.

ABONNER PÅ BLOGGEN

Mest leste artikler

Atlas 2D er automasjon for deg som er ute etter optimal lagring av pall

Hvorfor skal småvarelagrene få ha all moroa?

Mange av de spennende, blanke automasjonsløsningene der ute er beregnet på...

ABB valgte escala – introduserer første anlegg i Norden

– At ingeniørene fra ABB ble like imponerte over escala-løsningen som oss, tar vi som et enormt kvalitetsstempel, sier Eirik...

Hva koster egentlig en lagerautomat?

Når du regner gevinsten av én eller flere lagerautomater opp mot kostnaden, blir det fort et lukrativt kjøp for lageret ditt.

...

Ta meg til ressurssiden
002_denzel_mobileracking_eci

Skrevet av 

Rune Dammeyer | 24.10.2019

...og hvem passer det best for?

I et vanlig lager vil ofte mye av arealet gå med til ganger for lagerarbeidere og trucker. Så lenge du er avhengig av at noen skal plukke varene, slipper du ikke unna å gjøre plass for menneskene som skal gjøre det.

Dermed er de fleste lagre satt opp med annenhver reol og gang, med resultat at nesten like mye plass brukes til åpent gulv som til lagring.

Med mobile reoler forholder det seg annerledes. Her er nemlig reolene plassert på et system av skinner nedfelt i gulvet, slik at de kan flytte seg når du selv ønsker det. Det betyr at de står tett i tett, helt til du velger å åpne en gang inn til varen du trenger. Dermed trenger du bare plass nok til én gang, og kan bruke all den resterende lagerplassen til å lagre flere varer.

Resultatet er at du faktisk kan øke lagerkapasiteten med over 85 prosent!

 

Hvem passer mobile reoler aller best for?

Ettersom mobile reoler kun gir deg tilgang på visse reoler av gangen, passer systemet aller best for lagre med forholdsvis lite hasteplukk, hvor du henter hele paller fremfor enkeltvarer. Slik kan du plukke pallen, kjøre den vekk, og komme tilbake innen systemet har klargjort neste lokasjon.

Det betyr at mobile reoler er spesielt gunstig for bufferlagre, for eksempel hos større produksjonsbedrifter som lagrer mer enn de umiddelbart har behov for. Jobber dere i en sesongbasert bransje, kan varene som er utenfor sesong lagres i de mobile reolene, og flyttes til mer plukkeffektive områder ved behov.

Mobile reoler er også veldig populære på fryselagre, ettersom kvadratmeterprisen for fryselager er så høy, og det derfor blir desto viktigere å utnytte plassen godt.

 

Hvordan installere mobile reoler?

Som nevnt går de mobile reolene på skinner i gulvet, ikke ulikt trikkeskinner. Bygger man nytt legges skinnene rett på fundamenter og man støper gulvet i etterkant, noe som er en smidig og kostnadseffektiv metode.

Det finnes også flere eksempler på kunder som tilrettelegger for mobile reoler når de bygger nytt. Da installerer de skinner i gulvet på forhånd, men venter med å investere i mobile reoler til behovet for mer kapasitet melder seg.

Det er også mulig å installere skinnene i ditt nåværende lager. Skinnene må da enten freses ned i gulvet eller installeres rett på et eksisterende gulv. Uansett metode må man beregne et påstøp i etterkant ettersom installasjonen krever et rett gulv. Selv om dette er en mer kostbar og tidkrevende metode enn ved nybygg, er det ofte likevel en stor besparelse i forhold til å måtte bygge ut eller flytte.

 

Burde du investere i mobile reoler?

Mobile reoler passer altså godt for deg som:

  • Har liten plass, men ønsker ikke å flytte
  • Skal bygge nytt eller flytte, og vil sikre god lagringskapasitet i fremtiden
  • Har lite hasteplukk
  • Henter ut hele paller av gangen
  • Har et eget bufferlager
  • Har temperatursensitive varer, altså fryselager

Jo flere av disse som gjelder for deg, desto sterkere anbefaler vi mobile reoler. Det er en investering du vil få ekstremt mye igjen for over tid.

New call-to-action

New Call-to-action
New Call-to-action

SKREVET AV


Rune Dammeyer

Siden Rune begynte i firmaet i 2002 har han vært involvert i alt fra plukk på lageret, til å bygge opp innkjøps- og faktureringsrutiner. Han var også teknisk avdelingsleder i 4 år før han tok over jobben som daglig leder i 2013 og denne brede plattformen gjør at han er meget godt rustet for å lede firmaet i lang tid fremover.