<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=117188&amp;fmt=gif">

VELKOMMEN TIL BLOGGEN VÅR

Her skriver vi i LIS hver uke om ting som engasjerer oss. Vårt ønske er at bloggen vil gi deg verdifull innsikt og et bedre grunnlag for å ta fremtidige lager- og logistikkavgjørelser.

ABONNER PÅ BLOGGEN

Mest leste artikler

Fem kjappe med tre ledende logistikkaktører

Hva kjennetegner effektive lager- og logistikksystemer? Det er et spørsmål som vi stadig vekk blir stilt i møter og på...

Hva er 3PL og er dette riktig for din bedrift?

Som gründer er det ganske mye du må lære deg. Det er ikke nok å bare kjenne produktene du selger. For å lykkes, må du forstå...

Ta meg til ressurssiden
Header - Netthandel for B2B er det neste store.png

Skrevet av 

Eirik Toft | 18.04.2018

I dag ligger det meste til rette for konsumentene, og i Norge er B2C-markedet bortskjemte med aktører som Zalando og Komplett.

Det samme kan en ikke si om handelen mellom selskaper, også kjent som B2B-handel. Selv om B2B-markedet har høy omsetning, er løsningene gamle og utdaterte. Med andre ord: B2B henger et stykke etter.


Alt ligger til rette

Collector Bank undersøkte i 2017 svenske B2B-selskapers nettvaner. Der kom det frem flere interessante tall:


  • 7/10 av småbedriftene gjør sine kjøp på nett, men bare 1/5 av grossistene tilbyr e-handel.
  • 6/10 av selskapene mener det eksisterer flere hindre for å handle på nett.

Flere av B2B-selskapene selger gjennom mange ulike kanaler, men svært få av dem driver utelukkende med netthandel. Alt dette tyder på et misforhold mellom tilbud og etterspørsel.


Selskapene er modne for nye løsninger; de ønsker endringer. Samtidig er teknologien god nok. Hvor ligger da utfordringen?

Dette glemmer alle når de starter nettbutikk

Komplekse ordrer

B2B-ordrer består som oftest av bestillingsvarer som må produseres på forespørsel, i motsetning til B2C-markedet der et flertall av varene ligger klare på lagre.


Skal en B2B-aktør garantere en ordre, må flere andre leverandører og aktører kobles inn. Operasjonen blir da mer kompleks, og det stiller høyere krav til systemet som skal behandle ordren.


Ifølge de svenske brukerne har systemene fortsatt til gode å oppfylle disse kravene.

Ute etter å lære mer om netthandelslogistikk og vareflyt?
Sjekk ut vår komplette guide ved å klikke her.

Stort, uforløst potensial

1/4 av selskapene i Collectors rapport svarer at de synes det er vanskelig å bli kunde hos andre B2B-selskaper. Kunderegistrering og betalingsprosesser fremheves som de største utfordringene. En stor del av transaksjonene gjennomføres via tradisjonelle faktura, og mer brukervennlige og effektive betalingsløsninger etterlyses.


Det finnes avanserte systemer på det amerikanske markedet som takler slike problemstillinger. Blant annet har Oracle løsninger som karakteriseres som fleksible – et viktig premiss for å kunne gjøre flere ulike transaksjoner og handlinger.


Når disse løsningene kommer til Norden er vanskelig å si, men mye tyder på at endringene er like rundt hjørnet. Potensialet og behovet er i alle fall stort.

B2B-netthandel-quiz-dekstop
B2B-netthandel-quiz-dekstop

SKREVET AV


Eirik Toft

Når nyetablerte firmaer opplever suksess er det sjeldent at lagrene er dimensjonert for dette. Fortsatt vekst blir vanskelig uten enten å utvide lageret, eller å innrede lageret på en bedre måte. En av Eirik sine styrker er å kartlegge vareflyten og identifisere flaskehalser.