<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=117188&amp;fmt=gif">

VELKOMMEN TIL BLOGGEN VÅR

Her skriver vi i LIS hver uke om ting som engasjerer oss. Vårt ønske er at bloggen vil gi deg verdifull innsikt og et bedre grunnlag for å ta fremtidige lager- og logistikkavgjørelser.

ABONNER PÅ BLOGGEN

Mest leste artikler

Må du søke om tillatelse for å bygge mesanin på lageret?

Som en slags mellometasje, faller mesanin litt mellom to stoler. Her er svarene du har lett etter.

Vurderer du å kjøpe mesanin...

Satte miljø i fokus – slik bygget de morgendagens lager

Sørby Utleies nye lager er 7600 kvadratmeter med ren bærekraft. LIS er stolte av å ha bidratt.

Skal du leie maskiner eller...

Ta meg til ressurssiden
Automasjon_p_lavbudsjett.png

Skrevet av 

Eirik Toft | 26.10.2016

Er du en av dem som tror at automasjon kun er for større bedrifter med svulmende budsjetter? La oss avlive den myten. Automasjon er en investering for alle bedrifter, uansett størrelse.

Hvorfor skal du satse på automasjon?

Veldig mange tror at det ikke vil lønne seg for små eller mellomstore bedrifter å investere i automatiserte lagerløsninger. De tror det koster mer enn det smaker. Dette er ikke tilfelle. Her er grunnene for hvorfor du også bør satse:

 • Automasjon trenger ikke være dyrt. Du velger selv hvor komplekse systemene du starter med skal være. Pass på at du velger løsninger som på sikt gir deg muligheter for å endre eller legge til funksjoner.
 • Økning av e-handel øker kravene til vareflyten. Kunder krever og forventer mer i dag. Manuelle prosesser vil ikke kunne håndtere etterspørselen. Dersom du skal overleve må du automatisere deler av varekjeden din.
 • Økende antall av mindre, men hyppige, vareleveranser.
 • Automasjon er skalerbart og gjør deg mer fleksibel. Eksempelvis vil du profesjonelt og enkelt kunne håndtere svingningene i markedet forårsaket av blant annet høytider og merkedager. Istedenfor å måtte leie inn ekstra arbeidskraft, vil det automatiserte systemet løse utfordringene for deg.
 • Automasjon er en investering som gir raskt ROI (Return of Investement).

Så, hvilke automatisere løsninger kan være aktuelle for deg?

Les også: Hva menes egentlig med lagerautomasjon?

Automated Guided Vehicles (AGV)

Moderne AGV er førerløse trucker som styrer alt fra plukk, sporing av produkter og optimalisering av plukkruter. Moderne AGV’er er selvgående kjøretøy med innebygde mikroprosessorer. Den kan operere på små flater og i smalgangslagre.  

Les mer om den prisvinnende AGV'en Weasel

Lagerautomat

Lagerautomat er spesielt godt tilpasset for høyfrekvente småvarer og utnytter arealet bedre enn tradisjonelle reolsystemer. Den er svært fleksibel og kan tilpasses de fleste behov for både lagring og plukk ettersom den er modulbasert. Den er også ergonomisk og bidrar til gode arbeidsforhold. Lagerautomaten effektiviserer varekjeden ved å påse at plukk og utlevering av vare skjer raskt etter ordre. Den bidrar derfor til høy gjennomgangshastighet.

Les mer om lagerautomater her

Automasjon for bedre plassutnyttelse

Det finnes mange gode automatiserte løsninger for å få utnyttet plassen bedre på lageret. Plasskapasitet er en av de viktigste suksessfaktorene for et lager. Dette er noen av løsningene som kan være relevante for deg:

 • Høylager. Anvend deg av plassen du har i høyden.
 • Karuseller. For hurtig utsendelse av varer.
 • Mobile pallreoler. Er en av de lagringsmetodene som gir flest pallplasser på en gitt grunnflate. Hele 85 % økning i lagringskapasitet sammenlignet med tradisjonell lagring.
 • Plukkstasjoner. Bidrar til økt ytelse hos dine ansatte, redusert feilplukk og god ergonomi på arbeidsplassen. Denne kan plasseres i et annet område enn varene oppbevares, og dermed frigjøre mer plass for lagring.

Lagerstyringssoftware

Dette er lagerets hjerne og vil ha stor verdi for effektiviteten. Lagerstyringssoftware registrerer, administrerer og kontrollerer varekjeden. Lageret vil enklere kunne justere seg og tilpasse seg endringer. Lagerstyringssoftware gir blant annet disse fordelene:

 • Økt produktivitet
 • Bedre kontroll
 • Sanntidsmonitorering
 • Avansert lokasjonsstyring
 • Kort ROI (Return of Investement)
 • Fleksibelt
 • Enkelt å bruke

Så enkelt kommer du i gang med et WMS

Sammen med lagersjefen og daglig leder bør du diskutere hvilke behov bedriften har og hvilke automatiserte løsninger som kan være de rette for dere. Videre kan det være lurt å kontakte eksperter på lagerautomatisering med lang erfaring fra tilsvarende bedrifter, før dere tar en avgjørelse. 

last ned innsiktsrapporten - er du oppdatert på moderne lagerdrift?
Innsikt: En rapport om moderne lager og logistikk

SKREVET AV


Eirik Toft

Når nyetablerte firmaer opplever suksess er det sjeldent at lagrene er dimensjonert for dette. Fortsatt vekst blir vanskelig uten enten å utvide lageret, eller å innrede lageret på en bedre måte. En av Eirik sine styrker er å kartlegge vareflyten og identifisere flaskehalser.