<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=117188&amp;fmt=gif">

VELKOMMEN TIL BLOGGEN VÅR

Her skriver vi i LIS hver uke om ting som engasjerer oss. Vårt ønske er at bloggen vil gi deg verdifull innsikt og et bedre grunnlag for å ta fremtidige lager- og logistikkavgjørelser.

ABONNER PÅ BLOGGEN

Mest leste artikler

Alt du må vite før du flytter til nytt lager

Har bedriften din vokst fra lageret sitt? Gratulerer! Her er dine neste skritt.

Det kommer en dag i alle suksessfulle...

Hva er et WMS-system (og trenger jeg det)?

Du har kanskje hørt snakk om alle fordelene med et WMS, eller lagerstyringssystem på godt norsk. Det kan faktisk revolusjonere...

Ta meg til ressurssiden
Mobile reoler i bevegelse

Skrevet av 

Eirik Toft | 22.11.2019

Det er sjelden logistikkindustrien ser en drømme-match på linje med mobile reoler og kjøle- og fryselager.

Alle bedrifter som har bygget kjølelager eller fryselager vet at det er en kostbar affære. I tillegg til de vanlige byggekostnadene, vil slike bygg også kreve isolasjon og en annen type ventilasjon.

Vi kan anslå at du i snitt må regne med kr 8000 ekstra per kvadratmeter som skal bygges. Da sier det seg selv at det er viktig å utnytte plassen godt, slik at du får flest mulig palleplasser på minst mulig areal. Det samme gjelder naturlig nok om du ønsker å slippe store leiekostnader.

Mobile reoler blir dermed en naturlig løsning. Da setter du reolene på skinner i gulvet, noe som gjør at de kan stå helt tett i tett fram til en pall skal plukkes, ved at du åpner en gang inn til riktig reol. Vi snakker faktisk om en økt plassutnyttelse på opptil 85 prosent.

Når mobile reoler i tillegg er spesielt egnet for lagre der hele paller hentes av gangen, og du kan spare store energikostnader ved å slippe å kjøle ned et enormt lager med mye «bortkastet» gulvplass, blir de enda mer attraktive for deg med fryse- eller kjølelager.

Mobile reoler er den aller mest plasseffektive løsningen på markedet, og bedrifter med fryselager og kjølelager er dem som får aller mest igjen økonomisk for å spare plass.

Skal du bygge eller leie nytt, anbefaler vi derfor på det varmeste (eller kaldeste) at du ser an mulighetene for mobile reoler, før du kjøper mer plass enn du faktisk har bruk for.

 

New call-to-action

New Call-to-action
New Call-to-action

SKREVET AV


Eirik Toft

Når nyetablerte firmaer opplever suksess er det sjeldent at lagrene er dimensjonert for dette. Fortsatt vekst blir vanskelig uten enten å utvide lageret, eller å innrede lageret på en bedre måte. En av Eirik sine styrker er å kartlegge vareflyten og identifisere flaskehalser.