<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=117188&amp;fmt=gif">

VELKOMMEN TIL BLOGGEN VÅR

Her skriver vi i LIS hver uke om ting som engasjerer oss. Vårt ønske er at bloggen vil gi deg verdifull innsikt og et bedre grunnlag for å ta fremtidige lager- og logistikkavgjørelser.

ABONNER PÅ BLOGGEN

Mest leste artikler

Derfor er masterdata den store hemmeligheten bak et effektivt lager

Er det én ting vi anbefaler alle våre kunder, så er det å ta masterdata på alvor. Det gir deg nemlig kunnskapen du trenger for...

Slik endrer Packoorang et av logistikkbransjens største miljøproblemer

Packoorang kan hjelpe logistikkbransjen med å bli mye grønnere, ved å kutte behovet for forsøplende emballasje.

I forbindelse...

Bygge/flytte lager? Derfor må du kontakte systemleverandør med én gang

Hemmeligheten bak et velfungerende lager er å bygge «innenfra og ut». Jo lenger du venter med å involvere systemleverandør,...

Ta meg til ressurssiden
Lagermedarbeider jobber med sikkerhetsrutiner

Skrevet av 

Eirik Toft | 12.02.2019

Det er eieren av anlegget som har ansvaret, men alle ansatte har en egeninteresse av å skape trygghet på arbeidsplassen. 

Norske lagre opplever stadig økende krav til leveringsfrister og effektivitet. Det kan gå på bekostning av sikkerheten.

Sammenlignet med en typisk byggeplass, ser de fleste lagre både mer ryddige og sikre ut. De har som regel et fåtall maskiner og arbeidsoppgavene oppfattes som relativt sikre. Realiteten er derimot at ulykker på lagre skjer ganske ofte, og i de verste tilfellene kan de ha dødelige utfall.

Følgende årsaker kan være medvirkende til arbeidsulykker:

  • Manglende barrierer mellom maskiner og personell

  • Unge og uerfarne arbeidstakere uten opplæring

  • Manglende risikovurdering

  • Dårlig sikkerhetsstyring og sikkerhetskultur

  • Tidspress

  • Påkjøring av bærende konstruksjoner

  • Manglende sikring av last på lastbærer

Ønsker du å lære mer om hvordan du kan oppnå et trygt lagermiljø? Ta kontakt med oss for å avholde et kurs, eller for å opprette en reolkontrollavtale.

Tidspress er muligens den største utfordringen akkurat nå. Netthandelen fortsetter å øke, og selv om det er en gladsak for norske bedrifter, kan fokuset på effektivitet gå utover lagermedarbeidernes sikkerhet.

Så hvordan kan du gjøre lageret til et tryggere sted? Her er tre praktiske tips som du kan ta med deg i arbeidet. 

1. Fokuser på praktiske løsninger ved utformingen av lageret

Et lager kan aldri bli 100 prosent sikkert, men risikoen kan reduseres betraktelig gjennom god planlegging. Sklisikre flater, sperringer som hindrer fall fra høyder og tydelig merking er nyttige og preventive grep som bør gjennomføres under utformingen.

Det er vel så viktig å sørge for tilstrekkelig klaring for gaffeltruckene som ferdes i reolene. Det skal svært lite til for at en truck kolliderer eller skader en reol. Selv ved lav hastighet kan trucken svekke reolens bæreevne, noe som øker risikoen for ulykker betraktelig. I tillegg til å fokusere på klaring, kan det være lurt å investere i reolbeskyttere for å forhindre små og store sammenstøt.

2. Kurs de ansatte i driftsprosedyrer

Det er ikke bare reolskader som kan forårsake arbeidsulykker. Overbelastning av bærejern, gods som faller ned eller feilplasserte paller kan forårsake store skader på personell og materiell. Ved hjelp av god kursing kan de ansatte få en forståelse for hva som skaper farlige situasjoner på lageret. De kan også trenes til å håndtere ulike situasjoner når uhellet først er ute, noe som kan resultere i bedre sikkerhet under ulykken og kortere driftsstans.

3. Gjennomfør regelmessige sikkerhetskontroller

Det er svært viktig at reolene kontrolleres for feil og materialtretthet. Har reolene skader, hjelper det lite med kursing, merking og gode rutiner. Regelmessig inspeksjon er derfor et viktig tiltak i forebyggende sikring. Husk at det er arbeidsgiveren som er ansvarlig for et forsvarlig arbeidsmiljø. Selv om medarbeiderne kan og bør involveres i forebyggende arbeid, er det til slutt du som styrer bedriften som står med ansvaret.

Det er et ansvar du bør ta på alvor.

Kurs og kontrollavtaler for lageret
New Call-to-action

SKREVET AV


Eirik Toft

Når nyetablerte firmaer opplever suksess er det sjeldent at lagrene er dimensjonert for dette. Fortsatt vekst blir vanskelig uten enten å utvide lageret, eller å innrede lageret på en bedre måte. En av Eirik sine styrker er å kartlegge vareflyten og identifisere flaskehalser.