<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=117188&amp;fmt=gif">

VELKOMMEN TIL BLOGGEN VÅR

Her skriver vi i LIS hver uke om ting som engasjerer oss. Vårt ønske er at bloggen vil gi deg verdifull innsikt og et bedre grunnlag for å ta fremtidige lager- og logistikkavgjørelser.

ABONNER PÅ BLOGGEN

Mest leste artikler

Alt du må vite før du flytter til nytt lager

Har bedriften din vokst fra lageret sitt? Gratulerer! Her er dine neste skritt.

Det kommer en dag i alle suksessfulle...

Må du søke om tillatelse for å bygge mesanin på lageret?

Som en slags mellometasje, faller mesanin litt mellom to stoler. Her er svarene du har lett etter.

Vurderer du å kjøpe mesanin...

Ta meg til ressurssiden
Lagersikkerhet LIS Hans Martin Forberg

Skrevet av 

Eirik Toft | 25.01.2021

Store takhøyder, trucker med høy fart og tunge paller – lageret kan være et risikofylt sted å ferdes. Men med noen enkle rutiner kan du minimere sjansen for at noe fatalt skjer.

De fleste lagre og byggvarehus har ikke bare medarbeidere som ferdes rundt, men også besøkende som kan være uvitende om farene som befinner seg på området. Når noe raser, er det som regel store krefter som er i sving. Da kan skadene lett bli av den fatale sorten. Den gode nyheten? Du kommer langt med gode rutiner og regelmessige sikkerhetssjekker.

HubSpot Video

 

Sikkerhetssjekk? Minst én gang i året

For norske lagre, er det standarden NS-EN 15635 som angir retningslinjene for sikkerhet på lageret. Det er ikke lovpålagt å gå vernerunder, men det er et godt hjelpemiddel for å følge kravene. Derfor anmoder vi deg til å kjøre interne og eksterne rutinesjekker med jevne mellomrom – gjerne som en rutine i forbindelse med rengjøring – for å være sikker på at lageret er trygt.

Start med søylene

Når vi gjennomfører en sikkerhetssjekk starter vi som regel med å sjekke søylene i reolsystemet, ettersom de er essensielle for bæreevnen i hele anlegget. Det er viktig at reolsøylene er skadefrie uten bulker og skjevheter. Det er ikke alle skader som er synlige, så sjekk også avviksmeldinger og undersøk om det har skjedd påkjørsler på reolene siden sist gang lageret ble sjekket.

I tillegg må søylene være komplette, inklusive tilhørende stag og festemateriell. Små ting, som manglende sikringssplinter i en bærebjelke, kan være nok til å utgjøre en stor sikkerhetsrisiko. 
Mangler det en splint, bør du få tak i en ny så kjapt som mulig, og identifisere mangelen inntil den er utbedret.

 

Husk krysningspunktene og gulvet – disse får som regel hard medfart

Ofte finner man skader på steder hvor det er stor trafikk, gjerne i krysningspunkter hvor deler av reolen stikker ut. Gå nøye over disse områdene og se etter avvik og om noe bør utbedres.

Ved gjentatte påkjørsler vil også gulvet få hard medfart. For eksempel kan det oppstå ujevnheter som kan gjøre det utfordrende for trucker og jekketraller å ferdes på en sikker måte.

Bruk beskyttere som faktisk beskytter

Det finnes en del sikkerhetsutstyr som leveres med reolene. Ett eksempel er gavlbeskyttere som beskytter reolene mot påkjørsler. Hvis du ser nøye etter på beskytterne, ser du sannsynligvis flere riper, hakk og bulker.

Det er skader som ellers ville gått rett på reolene.

Sjekk derfor at beskytterne er i orden og fungerer effektivt. Eldre gavlbeskyttere skades som regel permanent ved en påkjørsel, og har du slike, bør de byttes ut etter et sammentreff.

OBS! Vær oppmerksom på følgeskader

Hvis det oppdages avvik under en kontroll eller tilsynsrunde, bør du også være oppmerksom på følgeskader, altså andre skader som oppstår i sammenheng med den initielle skaden. Ta en grundig gjennomgang av skadestedet og se om andre deler er skadet, i tillegg til det du faktisk ser.

Trygge lager har en god sikkerhetskultur!

Vi opplever dessverre at enkelte lager har fryktkulturer hvor ansatte ikke tør å si ifra når skader oppstår. Det er svært viktig at skader meldes inn; holdes ting skjult, utgjør det en stor sikkerhetsrisiko for lagermedarbeiderne.

Kommuniser dette til alle som ferdes på lageret, og tydeliggjør at de gjør andre en tjeneste ved å si ifra – ja, også når de selv er skyld i skader. Gjør det enkelt å varsle ved å være tilgjengelig og gi klare instrukser for hva som må gjøres. Deretter bør du være flink til å rose og belønne ansatte som gir beskjed.

Et annet godt tips for å unngå skader og avvik, er å gi medarbeidere ansvar for egne reoler og soner. Da oppfattes jobben som mindre omfattende, og det blir enklere å holde kontrollen.

Usikker? Slapp av, vi holder kurs

Virker dette noe overveldende? Vi holder kurs i lagersikkerhet for både lagermedarbeidere og ledelse. Vi er også behjelpelige med eksterne kontroller, rapportering samt utbedring av feil og mangler.

 

Kurs og kontrollavtaler for lageret

Kurs og kontrollavtaler for lageret
New Call-to-action

SKREVET AV


Eirik Toft

Når nyetablerte firmaer opplever suksess er det sjeldent at lagrene er dimensjonert for dette. Fortsatt vekst blir vanskelig uten enten å utvide lageret, eller å innrede lageret på en bedre måte. En av Eirik sine styrker er å kartlegge vareflyten og identifisere flaskehalser.