Brødrene Dahl

Brødrene Dahl AS (BD) ble etablert i Norge i 1917 og eies av Saint-Gobain Distribution Nordic. BD er landets ledende rørgrossist og arbeider innenfor områdene VVS, VA, Industri. I tillegg til å være et kompetansesenter for rør-varer definerer de seg som en logistikkbedrift.

BD har bygget opp en landsdekkende organisasjon med nærhet til kundene som første prinsipp, og har mer enn 1100 medarbeidere fordelt over hele landet. Fra små, lokale servicesentre med 2 ansatte til det store sentrallageret med en mannskapsstyrke på over 200 som driver døgnet rundt.

I arbeidet med å få større vareutvalg, kortere distribusjonstid og lavere kostnader, har de rendyrket et logistikksystem der et stort sentrallager tar i mot vareleveranser, lagrer, plukker og distribuerer ferdigplukkede varer videre ut til både servicesentre og direkte til kunder over hele landet.

Hovedlager Langhus

Lager & Industrisystemer har levert innredning til Brødrene Dahls hovedlager siden 2005. Leveransen befatter alt fra lagerautomater og mesanin til reoler for alle typer gods.

Servicesenter Ålesund

Lager & Industrisystemer AS et stolt av å være samarbeidspartner og leverandør av lagerinnredning til det nye servicesenteret i Ålesund. For Brødrene Dahl AS har det vært viktig å fokusere på en helhetlig konseptløsning for lagerinnredningen.

På lageret er det levert og montert pallreoler i kombinasjon med uttrekksenheter. Pakkebord / arbeidsplassutrustning er en del av konseptet. Inne i servicesenteret er det spesialtilpaset konseptreoler for klosettreol og berederreol. Brødrene Dahl AS er svært tilfreds med den valgte løsningen.

Servicesenter Lyngdal

Lager & Industrisystemer AS et stolt av å være samarbeidspartner og leverandør av lagerinnredning til det nye servicesenteret i Lyngdal. For Brødrene Dahl AS har det vært viktig å fokusere på en helhetlig konseptløsning for lagerinnredningen.

På lageret er det konstruert innstikksreol for salgsrør og Brødrene Dahl rør, i tillegg til tradisjonell pallagring. Pakkebord/arbeidsplassutrustning er en del av konseptet. Inne i butikken er det spesialtilpaset konseptreoler for klosettreol og berederreol. Brødrene Dahl AS er svært tilfreds med den valgte løsningen.

Er du interessert i hva LIS kan gjøre for ditt lager?

Kontakt oss i dag