Møller Gruppen

Møller Logistikk Skedsmo håndterer del-logistikken for alle Møller Gruppens bilmerker, og har behov for å ha en hurtig og effektiv distribusjon til alle sine forhandlere.

Da de bygde nytt lager på Skedsmo på 16 000 m2 trengte de en høy grad av skreddersøm for å få til en optimal løsning.

SSI Schäfer har utviklet mange spesialløsninger rettet mot bilbransjen, og dette var en av hovedgrunnene til at valget falt på SSI Schäfer/Lager & Industrisystemer. Leveransen bestod av pallereoler, småvarereoler og paternostere.

Lager & Industrisystemer installerte først nybygget på 6 000 m2, deretter har det kontinuerlig foregått utskifting av eksisterende reolinnredning i Møllers sentrallager.

Er du interessert i hva LIS kan gjøre for ditt lager?

Kontakt oss i dag