Heidenreich

Heidenreich AS, består i dag av 29 avdelinger, fra Kristiansand i sør til Alta i nord. Nytt sentrallager på ble bygget på Skedsmo i 2002. Dette lageret ble en så stor suksess distribusjonsmessig, at man måtte bygge det ut med ytterligere 5000 m2. Det nye lageret, på 12.000 m2, sto ferdig i januar 2007 og sender varer til Heidenreich avdelinger over hele landet. 

I løpet av 2011 har LIS implementert en relativt stor leveranse på Heidenreich’s hovedlager på Skedsmo. 

Ombyggingen var omfattende i lagerautomatsonen hvor gjennomløpsreoler ble implementert og plukkes fra sammen med gods fra lagerautomatene. I tillegg ble lavfrekvente småprodukter samlet på en mesanin lagret i småvarereoler. Pall og grenreoler ble satt opp i «kaldthallen» for lagring av store, tunge artikler som helst burde vært lagret inne.

Er du interessert i hva LIS kan gjøre for ditt lager?

Kontakt oss i dag