Optimera/Montér

Nytt logistikksenter

2. juni åpnet Optimera Trondheim sitt nye logistikksenter på Sandmoen. Det nye proffsenteret og lageret på 6100 kvadratmeter blir et av Norges største proffsentre for byggevarer. Anlegget får en egen drive-in for henting og opplastning av trelast og byggevarer under tak, og vil betjene proffkunder i Trondheimsregionen.

Samarbeidsavtale

Våren 2014 signerte LIS og Montér/Optimera en eksklusiv samarbeidsavtale for levering av lagerholdsutstyr samt reolkontroll av alle byggevarehus. Dette innebærer en tett dialog som legger til rette for et langsiktig samarbeid. I løpet av første halvår i 2014 vil LIS besøke alle byggevarehusene for å påse at de følger normen som er definert i NS-EN 15635, og komme med forslag til utbedringer der det trengs.

Konkurransefortrinn

Lager & Industrsystmer har levert alt av reolinnredning, nettingvegger og nødvendige sikringstiltak for det nye bygget i henhold til gjeldende forskrifter. I takt med en stadig tøffere konkurranse innen byggevaremarkedet i Trondheimsregionen er dette et av mange tiltak Optimera har tatt i bruk for å forbedre sin konkurranseposisjon.

Er du interessert i hva LIS kan gjøre for ditt lager?

Kontakt oss i dag