Nortura SA er Norges største merkevarehus inn kjøtt- og eggprodukter

Nortura er et norsk konsernselskap som er et resultat av en fusjon mellom Gilde og Prior. Selskapet er organsiert som et samvirke, eid av 18 800 bønder, egg- og kjøttprodusenter som leverer råvarene og omsetter for i underkant av NOK 20 mrd. årlig.

Nortura Hærland

Etter flere utfordrende anbudsrunder med diverse krav til tekniske løsninger ble Lager & Industrisystemer valgt som hovedleverandør. Leveransen bestod av mobile og faste pallreoler i spesialutførelse med kurvskinner for gitterbokspaller (bisonpaller) med en total kapasitet på 4 324 pallplasser.

Nortura Hærland oppnådde reduserte byggekostnader, lavere driftskostnader samt god utnyttelse av plassen. I tillegg er driften blitt meget sikker og Nortura har oppnådd en fleksibel løsning for ulike pallstørrelser i samme reol.

Er du interessert i hva LIS kan gjøre for ditt lager?

Kontakt oss i dag