<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=117188&amp;fmt=gif">

VELKOMMEN TIL BLOGGEN VÅR

Her skriver vi i LIS hver uke om ting som engasjerer oss. Vårt ønske er at bloggen vil gi deg verdifull innsikt og et bedre grunnlag for å ta fremtidige lager- og logistikkavgjørelser.

ABONNER PÅ BLOGGEN

Mest leste artikler

Alt du må vite før du flytter til nytt lager

Har bedriften din vokst fra lageret sitt? Gratulerer! Her er dine neste skritt.

Det kommer en dag i alle suksessfulle...

Hva koster egentlig en lagerautomat?

Når du regner gevinsten av én eller flere lagerautomater opp mot kostnaden, blir det fort et lukrativt kjøp for lageret ditt.

...

Atlas 2D er automasjon for deg som er ute etter optimal lagring av pall

Hvorfor skal småvarelagrene få ha all moroa?

Mange av de spennende, blanke automasjonsløsningene der ute er beregnet på...

Ta meg til ressurssiden
Hva_koster_det__flytte_lager.png

Skrevet av 

Eirik Toft | 20.07.2016

Begynner det å bli liten plass på lageret? Har det blitt vanskeligere å ha kontroll over vareflyten? Kanskje det er på tide å flytte til noe bedre og større? Men hva koster det egentlig?

Du frykter kanskje at prosessen vil bli fryktelig dyr. Det er store forskjeller i pris når det gjelder flytting av lager. Ved å tenkte gjennom noen spørsmål og finne svaret på dette før dere setter i gang vil det være mulig å holde kostnadene til et minimum. Vi gir deg en kort oversikt over noen av de viktigste elementene du må tenkte på:

Hvilke utfordringer har dere per dags dato?

 • Plassmangel

  Om du vurderer å flytte lageret, er plassmangel sannsynligvis en stor del av årsaken til det. Det å vokse seg ut av sitt eksisterende lager er noe mange bedrifter opplever. Sjansen er stor for at du taper mer på å bli værende i et lager uten muligheter for videre vekst, enn å investere pengene dine i et nytt optimalisert lager.

 • Ineffektivitet

  Ineffektivitet kan oppstå i alle ledd og faser av vareflyten. Det er sjeldent uvilje det står på, men ofte et resultat av dårlig utstyr, løsninger og prosesser.

 • Mangel på kontroll

  Det er ikke så lett å isolere problemområdene og løse dem enkeltvis da de ofte påvirker hverandre og er tett sammensveiset. For å få kontroll er det viktig å ha utstyr som enkelt gir deg oversikt over tingenes tilstand. Bare da kan du ligge i forkant av situasjonen og løse den.

 

Last ned vår e-bok og få våre tips til om du bør flytte eller effektivisere lageret. 

Hvilket utstyr bør dere ta med videre?

 • Utstyr som er kostnadseffektivt

  Det er ikke alltid det lønner seg å ta med utstyret videre til neste lager. Dette avhenger av en rekke faktorer, som eksempelvis hvor mye det koster å demontere, pakke, flytte og montere utstyret. Det kan være lurt å vurdere disse kostnadene opp mot hva det koster å kjøpe nytt. Utstyr kan selges videre til huseier. Huseier kan deretter leie ut lokalene til bedrifter med tilsvarende utstyrsbehov.

 • Utstyr som er tidsbesparende

  Noen ganger er det snakk om komplekse lagerutstyr som tar tid å flytte på. Om du ikke har gode mellomløsninger, eller er avhengig av minst mulig nedetid for å unngå driftstap, vil tid være en avgjørende faktor for om du velger å ta med utstyret ditt videre eller ikke.

 • Utstyr som et tilpasset fremtidig drift

Det er ikke sikkert utstyret dere har på nåværende lager er det rette utstyret for dere fremover. Planleggingen av det nye lageret vil sannsynligvis avgjøre hvilket utstyr som er relevant for dere å ta med. 

Hvilket utstyr er det relevant å investere i?

 • Utstyr som er spesialtilpasset

  En av de største fordelene med å flytte lageret, er at man kan skreddersy løsninger som er tilpasset bedriftens behov. Da bør man legge til rette for skalerbar vekst i fremtiden.

 • Utstyr som bidrar til kontroll og videre vekst

  Uavhengig av bedriftens størrelse, bør ingen moderne lagre være uten softwaresystem. Dette er en sikker investering som vil gi økt oversikt, kontroll og effektivitet av vareflyten din. Gode integrerte softwaresystemer viser seg å være en av de viktigste suksessfaktorene for å drive effektive og lønnsomme lagre.

Hvordan planlegge for fremtiden?

 • Unngå nedetid i flytteprosessen

  Nedetid koster deg penger og kan skade bedriftens rykte om kunder blir skadelidende. Det er derfor viktig å få til gode, sømløse overganger fra eksisterende til nytt lager.

 • Legge til rette for fremtidig vekst

  Skalerbare løsninger vil koste deg litt ekstra, men gi stor gevinst på lengre sikt. Finn de rette løsningene for din bedrift.

 • Kontakte eksperter på et tidlig tidspunkt

  Ved å kontakte en leverandør med lang erfaring med tilsvarende flytteprosesser, vil sannsynligheten øke for at flyttingen blir en lønnsom løsning for din bedrift. Ta kontakt så tidlig som mulig, så får du hjelp til å kartlegge, planlegge og gjennomføre det hele.

Alle disse faktorene vil være svært avgjørende for kostanden knyttet til en eventuell flytteprosess. Det er nok desverre ikke så enkelt som å bestille flyttebil og lesse noen pappesker inn. Men med god planlegging og en lagerleverandør som har kunnskap, erfaring og evner å se løsninger på laget, vil du kunne oppleve at det hele ikke er så overveldene lengre.

 

guide med vare beste tips for a flytte lager

Effektivisere eller flytte lageret?
New Call-to-action

SKREVET AV


Eirik Toft

Når nyetablerte firmaer opplever suksess er det sjeldent at lagrene er dimensjonert for dette. Fortsatt vekst blir vanskelig uten enten å utvide lageret, eller å innrede lageret på en bedre måte. En av Eirik sine styrker er å kartlegge vareflyten og identifisere flaskehalser.